IELTS Table

IELTS Table

IELTS Table คืออะไร

Table คือ โจทย์คำถามแบบตารางข้อมูล ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 โดยเป็นรูปแบบคำถาม (Question Types) อีกแบบหนึ่งที่การเขียนจะเน้นให้ผู้สอบเขียนอธิบายข้อมูลจากตาราง จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คำ เวลาทำข้อสอบที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 20 นาที ซึ่งในตารางนั้นก็จะแสดงข้อมูลที่สัมพันธ์กันทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 

IELTS Table และกราฟแบบต่าง ๆ ในข้อสอบ Writing

นอกจาก Table แล้ว ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ยังมีกราฟข้อมูลที่ให้เราเขียนอธิบายอีกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Flow Chart, Diagram หรือ แผนภาพ ซึ่งจะมีทั้ง Map Diagram และ Process Diagram ซึ่งในการสอบ IELTS จริง ๆ แม้เราจะเจอเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่เนื่องจากเราจะไม่รู้ล่วงหน้า ดังนั้น การเตรียมตัวสอบจึงต้องผ่านการฝึกให้ครบทุกแบบ

 

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Table ในการสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Table ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 นั้น จะมีข้อมูลแสดงแบบตารางมาให้ ซึ่งในตารางจะประกอบไปด้วยกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปี ปริมาณ การเพิ่มขึ้น-ลดลงของข้อมูล ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Table ในการสอบ IELTS
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Table ในการสอบ IELTS
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Table ในการสอบ IELTS
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Table ในการสอบ IELTS

Table มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของโจทย์แบบ Table ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่

Paragraph 1 – Introduction

เป็นการเขียนเกริ่นนำ ทวนโจทย์หรือคำถามที่ข้อสอบกำหนดมาให้ โดยใช้คำอื่นแต่ยังคงความหมายเหมือนกับที่โจทย์เขียนมา เช่น The table compares changes in worldwide population distribution between the six key regions from 1951 to 2001, with predictions for the year 2049.

Paragraph 2 – Overview

เขียนข้อมูลทั่วไปของรายละเอียดในตาราง และเขียนเปรียบเทียบข้อมูลด้วยในย่อหน้านี้

Paragraph 3 และ 4

เขียนลงรายละเอียดจากประเด็นที่ที่ 1 และ 2 ที่เราเปรียบเทียบไว้ในช่วงแรก

 

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยใน Table

คำถามของ IELTS Task 1 แบบ Table มีคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ยกตัวอย่างเช่น

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย
an increase noun การเพิ่มขึ้น
row noun แถว
column noun แถว (ในแนวตั้ง)
comparison noun การเปรียบเทียบ
a fluctuation noun ความผันผวน
a decrease noun การลดลง
rapid adjective ทันที, อย่างรวดเร็ว
gentle adjective เล็กน้อย
to rise verb เพิ่มขึ้น
to fall verb ลดลง
to show an upward trend Phrases ขาขึ้น
to show a downward trend Phrases ขาลง
sharply adverb มาก
relevan adjective สัมพันธ์กัน

 

เกณฑ์คะแนนของ Table

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ทั้งหมด จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

ครู IELTS

เรียน IELTS Table ในพาร์ท Writing

ติวสอบ IELTS รับรองผล เป็นคอร์สที่มีสอนครบทั้ง IELTS Writing Table Chart, Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Diagram, Writing Task 2 ทุกรูปแบบ นอกจากนี้เรายังมีการปรับพื้นฐาน Grammar และวิธีการทำข้อสอบที่ครบถ้วน รวมถึงพาร์ท IELTS Reading , IELTS Listening และ IELTS Speaking ก็สามารถเรียนได้จากคอร์สนี้เช่นกัน ซึ่งในคอร์สไม่เพียงแต่จะเน้นการสอนเนื้อหาเท่านั้น แต่เรายังมีโจทย์แบบฝึกหัดให้ฝึกทำตลอดทั้งคอร์สอีกด้วย


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB130822 13 ส.ค. - 11 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 vova,เอมิ,ฟิวส์
IBB1122 5 พ.ย. - 4 ธ.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-2 เอมิ,ฟิวส์,vova
IBB0123 14 ม.ค. - 12 ก.พ. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
7 เอมิ,ฟิวส์,vova
IBA0123 16 ม.ค. - 16 ก.พ. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 เอมิ,ฟิวส์,vova
IB0223 18 ก.พ. - 19 มี.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
7 ฟิวส์,เอมิ,vova
IBA0223 20 ก.พ. - 23 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 เอมิ,ฟิวส์,vova

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน IELTS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.
recommemded
30 ชม.

40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ ติว IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor