IELTS Summary information

IELTS summary information

IELTS Summary information คือออะไร

Summary information หรือ Summary Completion คือ ประเภทคำถาม (Question Type) รูปแบบหนึ่งของการสอบ Reading IELTS โดยข้อสอบจะมี Passage ให้อ่านและให้ผู้สอบเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องใส่เข้าไปในช่องว่างที่โจทย์กำหนดให้ ซึ่งตัวเลือกที่ให้มามักจะมีเยอะกว่าคำถาม เช่น มีช่องว่างให้เติม 4 ช่อง แต่มีตัวเลือกมาให้ 8 ตัวเลือก เป็นต้น โดยข้อสอบ IELTS Reading จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Summary information, Sentence Completion, Short answer questions, Note Completion, Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings, Matching information, Yes/No/Not Given, True/False/Not Given และ Table Completion

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Summary information Reading

ข้อสอบ IELTS Reading แบบ Summary information นั้น จะมี passage สั้น ๆ เป็นเหมือนการสรุปเรื่องจากบทความที่เราได้อ่าน โดยใน passage ของโจทย์นั้นจะมีช่องว่างให้เราเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไป ตัวอย่างข้อสอบ ดังรูป

ielts summary information
ielts summary information

เทคนิคการทำข้อสอบ Summary information ใน IELTS Reading

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Summary information นั้น ผู้สอบสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ คือ

  1. ลองพยายามคาดเดาคำตอบดูก่อนที่จะเลือกคำตอบในตัวเลือก
  2. คำตอบที่ถูกต้องควรถูกหลักไวยกรณ์ด้วย ดังนั้น หากตัวเลือกที่คิดว่าใช่ไม่ต้องตามหลักไวยกรณ์ คำตอบนั้นมักไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง
  3. ต้องไม่มองข้ามคำที่เป็น synonyms และ paraphrases
  4. อย่าใช้เวลาคิดหรือจมกับข้อใดข้อหนึ่งนานจนเกินไป หากไม่สามารถหาคำตอบที่มั่นใจได้ ให้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นคำตอบไหนได้บ้าง แล้วไปทำข้ออื่นที่อาจจะง่ายกว่าก่อน

 

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Summary information หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band score Raw score out of 40
5 15
6 23
7 30
8 35

 

ฝึกทำข้อสอบ Summary information ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Summary information สามารถเข้าไปฝึกได้ที่ www.ielts.org หรือ https://ieltsliz.com ตัวอย่างบางส่วน เช่น

ielts summary information
ielts summary information
ielts summary information
ielts summary information

จาก passage และคำถามดังกล่าว เราจะเห็นได้ว่าข้อสอบจะให้ตัวเลือกมาเกินกว่าช่องว่างที่จะต้องเติม ซึ่งคำตอบที่ได้คือ

1. = C
2. = I
3. = B
4. = H
5. = E
6. = J

 

ครู IELTS

ติว Reading IELTS แบบ Summary information รับรองผล

เตรียมสอบ Reading แบบ Summary information และการอ่านแบบอื่น ๆ ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล ที่สอนครบทั้ง Reading, Writing, Speaking และ Listening เป็นคอร์สที่ผู้เรียนจะได้เห็นวิธีการทำข้อสอบอย่างละเอียดว่าแต่ละพาร์ทมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีการสอนปรับพื้นฐาน ทบทวน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้กันใหม่ จึงทำให้คอร์สนี้เหมาะกับทุก ๆ คน ไม่ว่าจะอยากเน้นฝึกทำข้อสอบหรืออยากให้มีปรับพื้นฐานใหม่ เราก็ออกแบบมาให้อย่างครบถ้วนในคอร์สเดียว


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0323 20 มี.ค. - 27 เม.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-1 ฟิวส์
IBB0323 25 มี.ค. - 30 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 ฟิวส์
IBA0523 1 พ.ค. - 1 มิ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์
IBB0523 6 พ.ค. - 4 มิ.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์,ฟิวส์
IBA0623 5 มิ.ย. - 6 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์
IBB0623 10 มิ.ย. - 9 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เจม

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว

 

 

ติว IELTS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 12,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
18,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
21,600 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียน IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor