fbpx

IELTS Descriptive Essay

IELTS Descriptive Essay

Descriptive Essay คืออะไร

การเขียน Descriptive Essay คือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษประเภท “อธิบาย” ส่วนมากจะพบได้ในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 โดยการเขียน Essay แบบนี้ ผู้สอบจะต้องเขียนเชิงบรรยายอย่างชัดเจน และจะต้องมีการอธิบายรายละเอียดอย่างครอบคลุมด้วย ซึ่งหากเป็นข้อสอบ IELTS โจทย์มักจะให้เขียนบรรยายจากประสบการณ์ของผู้สอบโดยตรง

 

ตัวอย่างข้อสอบ Descriptive Essay ในการสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Descriptive Essay ในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 นั้น จะมีประเด็นหนึ่งมาให้ แล้วให้ผู้สอบเขียนอธิบาย บรรยายถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

IELTS Descriptive Essay
IELTS Descriptive Essay

Descriptive Essay มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของ Descriptive Essay ในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่

  • Introduction เขียนด้วยการเกริ่นนำ ทวนโจทย์หรือคำถามที่ข้อสอบกำหนดมาให้ ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้การลอกโจทย์มาเขียนทั้งหมด แต่ควรใช้วิธีการ paraphrase แทน
  • Body paragraph 1 เขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมา
  • Body paragraph 2 เขียนอธิบายรายละเอียดอีกประเด็น
  • Conclusion เขียนสรุปโดยการดึงเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความหลักของเรื่องที่เขียนเท่านั้น

 

เกณฑ์คะแนนของ Descriptive Essay

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ทั้งหมด จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

เรียน IELTS Writing Descriptive Essay รับรองผล

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล เป็นคอร์สเรียนสำหรับเตรียมสอบ Descriptive Essay ในพาร์ท Writing และยังได้ฝึกการเขียนในแบบอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ เนื้อหาในคอร์สยังครอบคลุมทั้งการปรับพื้นฐาน Grammar มีสอนวิธีการการทำข้อสอบในพาร์ทอื่น ๆ ได้แก่ IELTS Reading, Listening, Speaking และมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกทำกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบคอร์สอีกด้วย ใครที่กำลังอยากเรียน IELTS หรือกำลังมองหาที่เรียนอยู่ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้คะแนนดีขึ้นอย่างแน่นอน

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB220122 22 ม.ค. - 20 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ