fbpx

IELTS Multiple Choices

IELTS Multiple Choices
Reading Time: 2 minutes

Multiple Choices คืออะไร

Multiple Choices คือ ประเภทคำถาม (Question Type) รูปแบบหนึ่งของการสอบ IELTS Reading โดยข้อสอบจะให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยจะมีตัวเลือกมาให้ โดยข้อสอบ IELTS Reading จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings, Matching information, Note Completion, Short answer questions, Sentence Completion, Summary information, Yes/No/Not Given, True/False/Not Given และ Table Completion

ตัวอย่างข้อสอบ Multiple Choices ใน IELTS Reading

ข้อสอบ IELTS Reading แบบ Multiple Choices นั้น จะมี Passage ให้อ่าน จากนั้นจะตามด้วยคำถามพร้อมตัวเลือก ดังรูป

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Multiple Choices นั้น ผู้สอบสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้

  1. อ่านคำถามก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องใน passage เพื่อจะได้รู้ก่อนว่าเราต้องโฟกัสเรื่องอะไรบ้าง
  2. ควรเตรียมตัวฝึก Grammar ไปให้แม่นๆ เพราะนอกจากพาร์ทการเขียนแล้ว พาร์ทการอ่านแบบ Multiple Choices ก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกัน เพราะหลาย ๆ ครั้ง ตัวเลือกที่ผิดคือผิดเพราะ Grammar
  3. เทียบตัวเลือกกับเรื่องที่ผ่านว่ามันมีความสอดคล้องกันหรือไม่
  4. คำตอบที่ถูกต้องมักเป็นคำหรือวลีอื่น ๆ ที่ไม่เหมือนในเนื้อเรื่อง แต่ความหมายยังคงไปในทิศทางเดียวกัน ความหมายนั้น ๆ เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้ว เพียงแค่ใช้คำที่ต่างออกไป ดังนั้น ผู้สอบควรเตรียมตัวเรื่อง synonym หรือ คำพ้องความหมายต่าง ๆ ไว้ด้วย

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Multiple Choices หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band scoreRaw score out of 40
515
623
730
835

ฝึกทำข้อสอบ Multiple Choices ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Multiple Choices สามารถเข้าไปฝึกได้ที่ www.ielts.org หรือ https://ieltsliz.com ตัวอย่างบางส่วน ดังนี้

จาก passage และ choices ที่ข้อสอบให้มา

IELTS Multiple choices

คำตอบที่ได้คือ

1. = b.

2. = b. โดยข้อนี้จะวัดทักษะทางด้าน Grammar และ Vocabulary ของผู้เข้าสอบ

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​​

เรียน IELTS
Related Posts