IELTS Agree or Disagree Essay

IELTS Agree or Disagree Essay

IELTS Agree or Disagree Essay คืออะไร

Agree or Disagree Essay คือ การเขียน Essay แบบที่ต้องแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับประเด็นนั้น ๆ พร้อมกับอธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ซึ่งการเขียนแบบนี้จะพบมากในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเขียนพาร์ทนี้คือ 40 นาที ตัวอย่างคำถาม เช่น We cannot help everyone in the world that needs help, so we should only be concerned with our own communities and countries. To what extent do you agree or disagree with this statement?

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Agree or Disagree Essay

พาร์ทการเขียนแบบ Agree or Disagree Essay ของ IELTS Task 2 มักจะยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาก่อน แล้วถามว่าผู้สอบเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่างข้อสอบแนวนี้ เช่น

 • Governments should spend money on railways rather than roads. To what extent do you agree or disagree?
 • Children who are brought up in families that do not have large amounts of money are better prepared to deal with the problems of adult life than children brought up by wealthy parents. To what extent do you agree or disagree with this opinion?
ตัวอย่าง Agree or Disagree Essay ในข้อสอบ IELTS
ตัวอย่าง Agree or Disagree Essay ในข้อสอบ IELTS

วิธีการเขียน Agree or Disagree Essay

การเขียน Agree or Disagree Essay มีโครงสร้างประกอบไปด้วย การเกริ่นนำ การเขียนส่วนเนื้อหา และการสรุป ซึ่งหากผู้สอบต้องการคะแนนสูง ๆ ก็ควรเขียนให้ครบตามโครงสร้าง ซึ่งนอกจากจะถูกต้องตามหลักการเขียนที่ดีแล้ว ยังช่วยให้จำนวนคำที่เขียนครบตามที่โจทย์กำหนด ซึ่งโครงสร้างการเขียน Agree or Disagree Essay ดังนี้

Introduction

เป็นส่วนของการเกริ่นนำเกี่ยวกับประเด็นที่เจอในข้อสอบ พร้อมกับบอกว่าเราเห็นด้วยหรือไม่กับประเด็นดังกล่าว เพราะอะไร โดยแนะนำให้บอกเหตุผลซัก 2 ข้อ

First idea

เป็นส่วนที่เราต้องเขียนอธิบายสนับสนุนความคิดเห็นและเหตุผลข้อที่ 1 ของเรา โดยแนะนำให้ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นเนื้อหาเชิงข้อเท็จจริง

Second idea

เป็นส่วนที่เราต้องเขียนอธิบายสนับสนุนความคิดเห็นและเหตุผลข้อที่ 2 ของเรา โดยแนะนำให้ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นเนื้อหาเชิงข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน

Conclusion

คือการสรุปสิ่งที่เราเขียนมาอีกครั้ง โดยเน้นไปที่ใจความสำคัญไปเลย เช่น เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะอะไร ซึ่งก็สามารถนำเหตุผลที่เราให้ไว้มาเขียนได้เลย

 

IELTS Agree or Disagree Essay ตัวอย่างคำเชื่อมที่มักใช้บ่อย

 • in my opinion เสนอความคิดเห็น
 • firstly อันดับแรก
 • secondly อันดับสอง
 • therefore ดังนั้น
 • on the other hand ในทางกลับกัน
 • although ถึงแม้ว่า
 • because เพราะว่า
 • finally สุดท้ายนี้, ในที่สุด
 • moreover มากไปกว่านั้น

 

Agree or Disagree Essay มีหลักการให้คะแนนยังไงบ้าง

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบ Agree or Disagree Essay หรือแบบอื่น ๆ จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

 • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
 • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
 • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

ครู IELTS

เรียน IELTS Agree or Disagree Essay ใน ข้อสอบ Writing

คอร์สติว IELTS รับรองผล คือ คอร์สเรียนที่สอนครอบคลุมทั้ง Agree or Disagree Essay และการเขียนแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีสอน Grammar, IELTS Reading , IELTS Listening และ IELTS Speaking อยู่ในคอร์สเดียวกันด้วย จึงทำให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ได้ครบทุกพาร์ท ซึ่งนอกจากการเรียนปรับพื้นฐาน เรียนเนื้อหาต่าง ๆ ของ IELTS แล้ว เรายังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกทำกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบคอร์สอีกด้วย


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0323 20 มี.ค. - 27 เม.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-1 ฟิวส์
IBB0323 25 มี.ค. - 30 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 ฟิวส์
IBA0523 1 พ.ค. - 1 มิ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์
IBB0523 6 พ.ค. - 4 มิ.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์,ฟิวส์
IBA0623 5 มิ.ย. - 6 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์
IBB0623 10 มิ.ย. - 9 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เจม

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว

 

ติว IELTS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 12,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
18,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
21,600 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

 • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียน IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor