IELTS Speaking Part 1 General Questions

คำถามส่วนนี้จะเป็นส่วนแรกในข้อสอบ Speaking ของ IELTS เป็นการถามเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบ เช่น การเรียน การทำงาน งานอดิเรก ความสนใจ ฯลฯ ส่วนนี้จะเน้นเรื่องชองการตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติเหมือนเวลาสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไป คำถามส่วนนี้จะใช้เวลาทั้งหมด 4-5 นาที ในการถามตอบ มีคำถามสัก 4-6 คำถาม ซึ่งมีเนื้อหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างคำถาม IELTS Speaking Part 1

1. Do you like travelling?

2. What do you like to do on a holiday?

3. Whom do you usually travel with?

4. Have you done much travelling so far?

ตัวอย่างคำถามที่ 1 (IELTS Speaking Part 1) – Do you like travelling?

เทคนิคการตอบ IELTS Speaking Part 1 :

สำหรับข้อ 1. สมมติว่าคำตอบเป็น Yes, I like it a lot. I travel quite often. ก็คงไม่ดี ควรใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแสดง fluency หรือความคล่องแคล่วในการพูด ไม่ใช่ตอบแค่สั้นๆ ว่าใช่ไม่ใช่สำหรับคำถามนี้ อีกทั้งยังควรพูดให้เป็นธรรมชาติเหมือนบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน อาจจะนึกถึง question words ไว้ในหัวอย่าง what, how, when, why หรือลองนึกตัวอย่างสถานการณ์เจาะจงขึ้นมา เพื่อจะได้ช่วยให้เราขยายความเรื่องที่จะพูดได้ สำหรับคำถามนี้อาจขยายความเพิ่มเติมดังนี้

Yes, I like it a lot. I’ve been travelling since I was around 10 years old when my parents took me to see kangaroos in Australia. These days, I still travel often, at least three times a year, because it helps take my mind off work and it satisfies my curiosity about the world.

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่น ไปเที่ยวเมื่อไร ทำไมถึงชอบ เป็นต้น คำศัพท์ที่ใช้ก็ควรเป็นภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาเขียนหรือภาษาทางการ ตัวอย่างเช่นในที่นี้มีการใช้ phrase หรือวลีภาษาพูดอย่าง take someone’s mind off something ที่แปลว่าทำให้หยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง ในที่นี่คือเรื่องงาน คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมในข้ออื่นๆ กันบ้าง

ตัวอย่างคำถามที่ 2 (IELTS Speaking Part 1) – What do you like to do on a holiday?

เทคนิคการตอบ IELTS Speaking Part 1 :

ข้อ 2 What do you like to do on a holiday? เช่นเดิมถ้าตอบสั้นๆ อย่าง I like going sightseeing ก็คงไม่ดี แม้จะตอบตรงคำถามก็ตาม ลองเพิ่มรายละเอียดนิดนึงอาจเริ่มจากเลือก Question word มาสักคำ อย่าง why ทำไมถึงชอบไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วย เช่น I like going sightseeing because I feel fascinated by a new surrounding in a new city. แล้วอาจขยายความเพิ่มเติมด้วยการนึกถึง what ชอบไปดูอะไร As a museum buff (คนที่หลงใหลในเรื่องอะไรบางอย่าง ในที่นี้คือพิพิธภัณฑ์), I often visit museums to see artwork, artefacts, clothing, furniture and so on to find out what life would have been like in other times and places.

ตัวอย่างคำถามที่ 3 (IELTS Speaking General Questions ) – Whom do you usually travel with?

เทคนิคการตอบ IELTS Speaking General Questions :

ข้อ 3 Whom do you usually travel with? ถ้าจะระบุคนอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอ เพราะจะมีแค่ประโยคเดียว เช่น I often travel alone. ปกติแล้วไปคนเดียว (ถ้าใช้คำบอกความถี่อื่นๆ แทน usually ก็จะดี จะได้แสดงว่าเรารู้จักการใช้ synonym หรือคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน) ส่วนเนื้อหาอาจจะเพิ่มว่าเพราะอะไร เช่น I often travel alone because I want to enjoy my me time, which I usually do not have in my normal daily life. ก็เพราะว่าอยากมี me time หรือเวลาอยู่กับตนเอง ซึ่งปกติแล้วในชีวิตประจำวันไม่มีค่ะ

ตัวอย่างคำถามที่ 4 (IELTS Speaking General Questions ) – Have you done much travelling so far?

เทคนิคการตอบ IELTS Speaking General Questions :

ข้อ 4 Have you done much travelling so far? จนถึงปัจจุบันเที่ยวเยอะแค่ไหน ถ้าเป็นคำถามแบบเอา verb ช่วยอย่าง do, does, did, have ขึ้นต้น จะเป็นคำถาม Yes/No question แต่ถ้าจะตอบ Yes หรือ No อย่างเดียวก็อาจจะสั้นไป ก็ควรขยายความเพิ่มเติมอย่างข้ออื่นๆ เช่น Yes, I have visited around a hundred countries in all the continents since I started travelling in my late teens. อาจจะเพิ่มเติมเนื้อหาได้ เช่น มีบางช่วงอาจจะไม่ได้เที่ยวมากนัก However, over the past two years, I have not done much travelling due to the pandemic. Once all the restrictions have been lifted, I will surely hit the road more often. ตรงนี้จะต่อเนื่องจากประโยคก่อนหน้า เที่ยวเยอะ แต่ช่วงสองปีหลัง เที่ยวไม่บ่อยเท่าไร เพราะมีโรคระบาด แล้วอาจจะพูดเรื่องอนาคตนิดหน่อย เมื่อกฎข้อบังคับหายไป แน่นอนว่าจะ hit the road หรือออกเดินทางบ่อยขึ้น จะเห็นว่าตรงนี้มีการใช้สำนวนภาษาพูดอย่าง hit the road ก็จะช่วยเพิ่มคะแนนคำศัพท์

สรุปเทคนิค ทำคะแนน IELTS Speaking Part 1 General Questions

พยายามพูดให้ได้มากที่สุดจนกว่า examiner หรือคนที่มาประเมินเราจะบอกให้หยุด หรือเปลี่ยนเรื่องให้เราเอง คำตอบไม่จำเป็นต้องเป็นความเป็นจริง แต่งเรื่องก็ได้ ให้มีเรื่องพูด