fbpx

IELTS Speaking Part 3 Two-way discussion ตัวอย่างข้อสอบ

IELTS Speaking Part 3
Reading Time: 3 minutes

ข้อสอบ IELTS Speaking Part 3 Two-way discussion นี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ 2 เช่น ส่วนที่ 2 กำหนดให้นักเรียนเล่าเกี่ยวกับภาษาที่ได้เคยเรียน ส่วนที่ 3 ก็จะถามคำถามอื่นๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับภาษา แต่แทนที่จะเป็นการให้นักเรียนพูดนำเสนอคนเดียวเหมือนในส่วนที่ 2 ในส่วนที่ 3 นี้จะเป็นการสนทนาโต้ตอบระหว่าง examiner และนักเรียน โดย examiner จะถามคำถาม 4-6 คำถาม โดยเนื้อหาของคำถามยังมีความยากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับส่วนที่ 2 เช่น

1. Why do some people struggle to learn a new language?

2. Do you think grammar is important when you learn a foreign language? Why?

3. Why is there a strong demand for language skills?

จะเห็นได้ว่าคำถามจะไม่ใช่แค่ถามว่าภาษาที่เราเรียนคืออะไร เริ่มเรียนตอนไหน ทำไมถึงเริ่ม เหมือนในส่วนที่ 2 เนื้อหาของคำถามในส่วนที่ 3 นี้จะมีความเป็นนามธรรม (abstract) มากยิ่งขึ้น

IELTS Speaking Part 3 Two-way discussion ตอบอย่างไร ได้ได้คะแนนดี

สิ่งแรกก็คือตอบให้ตรงคำถาม และให้ครอบคลุมทุก keyword ในคำถาม รวมทั้งพูดขยายความ เช่น ยกตัวอย่างสถานการณ์เจาะจงให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น หากเป็นคำถามที่ยากแล้วต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนิดหน่อยในการคิด อาจพูดเกริ่นไว้ก่อนว่า That’s an interesting question. Though I haven’t had much experience regarding this myself, I think….เป็นคำถามที่น่าสนใจนะ แม้ตัวฉันเองอาจไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากเท่าไร แต่ฉันก็คิดว่า…เพื่อไม่ให้เกิดความเงียบในระหว่างที่สนทนาขึ้น แล้วค่อยๆ คิดคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

ตัวอย่างคำตอบ IELTS Speaking Part 3 Two-way discussion

ตัวอย่างคำถาม IELTS Speaking Part 3 : Why do some people struggle to learn a new language?

เทคนิคการตอบ IELTS Speaking Part 3

ทำไมคนบางคนถึงมีปัญหา/ต้องใช้ความพยายามมาเป็นพิเศษในการเรียนภาษาใหม่ๆ คำถามนี้ถามถึงสาเหตุ เราก็พยายามนึกคร่าวๆ ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ เช่น ความถนัดเฉพาะบุคคล สภาพแวดล้อม คุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น เราอาจจะตอบเกริ่นไปก่อนว่า

I think this is caused by many factors. ฉันคิดว่าปัญหานี้เกิดจากหลายปัจจัย

Learning a language may not be everyone’s forte or interest. การเรียนภาษาอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนถนัดหรือสนใจ แล้วก็ขยายความต่อว่าถ้าไม่ถนัดหรือสนใจแล้ว ทำไมถึงเรียนภาษาได้ไม่ดี เช่น

With a lack of interest, they may feel motivated to try to learn a new language. They may think it’s just a waste of time and prefer to do other things they are really interested in. ถ้าไม่มีความสนใจก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจในการเรียนแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลา แล้วก็อยากไปทำอย่างอื่นมากกว่า แล้วอาจจะยกสาเหตุเพิ่มเติมเช่นสภาพแวดล้อม

Learning a new language is even harder if you learn it only in the classroom and do not get to practice it in real life. You may spend only half a day learning in school but for the rest of the day, you talk in your native language with your friends or family members. If you don’t get to use it, you won’t be good at it. การเรียนภาษาก็ควรได้ใช้จริง ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน ซึ่งใช้เวลาอยู่ไม่กี่ชั่วโมงส่วนเวลาที่เหลือก็พูดภาษาของตนเอง

ตัวอย่างคำตอบ IELTS Speaking Part 3 :

I think this is caused by many factors. Learning a language may not be everyone’s forte or interest. With a lack of interest, they may feel motivated to try to learn a new language. They may think it’s just a waste of time and prefer to do other things they are really interested in. Learning a new language is even harder if you learn it only in the classroom and do not get to practice it in real life. You may spend only half a day learning in school but for the rest of the day, you talk in your native language with your friends or family members. If you don’t get to use it, you won’t be good at it.

ตัวอย่างคำถาม IELTS Speaking Part 3 : Do you think grammar is important when you learn a foreign language? Why?

เทคนิคการตอบ IELTS Speaking – Two-way discussion

grammar สำคัญไหมสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ สำคัญหรือไม่สำคัญเพราะอะไร ก่อนอื่นต้องคิดก่อนว่าสำคัญหรือไม่สำคัญ แล้วให้เหตุผล เช่น

I think grammar should be covered when you learn a foreign language even though it may seem like boring rules you have to memorize. ฉันคิดว่าแกรมมาเป็นสิ่งที่ควรรวมอยู่ในการเรียนภาษา แม้จะดูเป็นกฎน่าเบื่อที่ต้องท่องจำ พอตอบคำถามแรกเสร็จแล้วก็ต้องอธิบายว่าแล้วทำไมล่ะ เช่น

Without the knowledge of grammar, you may not be able to put words together to form an understandable sentence. Understanding the proper use of grammar not only helps you read and understand written and oral material, it also helps you communicate more clearly.ถ้าไม่มีความรู้เรื่องแกรมม่าก็อาจจะไม่สามารถนำคำมาเรียงกันเพื่อสร้างเป็นประโยคที่ถูกต้องและคนอื่นเข้าใจได้ ถ้ารู้แกรมม่าก็ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขียนหรือพูดออกมาแล้วยังช่วยให้สื่อสารได้ชัดเจนขึ้นด้วย เป็นต้น

ตัวอย่างคำตอบ IELTS Speaking – Two-way discussion

I think grammar should be covered when you learn a foreign language even though it may seem like boring rules you have to memorize. Without the knowledge of grammar, you may not be able to put words together to form an understandable sentence. Understanding the proper use of grammar not only helps you read and understand written and oral material, it also helps you communicate more clearly.

ตัวอย่างคำถาม IELTS Speaking Part 3 Two-way discussion : Why is there a strong demand for language skills?

เทคนิคการตอบ IELTS Speaking – Two-way discussion

ทำไมถึงมีความต้องการทักษะภาษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อาจเป็นเพราะโลกมีการเชื่อมต่อกัน ผู้คนและบริษัทต่างๆ มีการทำการค้าขายติดต่อธุรกิจกัน ยิ่งธุรกิจต่างๆ ต้องการขยายกิจการไปตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ก็ทำให้ยิ่งมีความต้องการทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการลูกค้า

ตัวอย่างคำตอบ IELTS Speaking – Two-way discussion

The rise in demand, I think, is caused by globalization. Cross-border communication is inevitable as long as people from different parts of the world trade with each other. As businesses look to further expand into international markets, language skills are considered a necessity, especially in fields like customer services where growing e-commerce activities worldwide have led to an increased demand for multilingual representatives.

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR

เรียน IELTS
Related Posts