IELTS Bar Chart

IELTS Bar Chart

IELTS Bar Chart คืออะไร

Bar Chart คือ รูปแบบการเขียน IELTS Writing Task 1 ที่เน้นให้อธิบายข้อมูลจากกราฟแท่ง ซึ่งอาจจะเป็นกราฟแนวนอนหรือกราฟแนวตั้งก็ได้ โดยแท่งสี่เหลี่ยมของกราฟจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ของข้อมูล แต่ละแท่งมีความสูงแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็หมายถึงปริมาณของข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้สอบจะต้องแยกแยะข้อมูลได้ว่า ในส่วนแนวตั้งให้ข้อมูลอะไร และส่วนแนวนอนเป็นข้อมูลใด เพื่อให้การเขียนตอบนั้นมีความถูกต้องตรงประเด็น

 

IELTS Bar Chart และกราฟแบบต่าง ๆ ในข้อสอบ Writing

นอกจาก Bar Chart แล้ว ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ยังมีกราฟข้อมูลที่ให้เราเขียนอธิบายอีกหลายแบบ ดังนี้

ซึ่งในการสอบ IELTS จริง ๆ เราจะเจอเพียงแบบใดแบบหนึ่งจากทั้งหมดนี้ ดังนั้น ก่อนลงสนามสอบจริง ผู้สอบจึงจำเป็นต้องเตรียมฝึกไว้ทุกแบบ เนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกราฟแบบใดนั่นเอง

 

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Bar Chart ในการสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Bar Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 นั้น จะมีกราฟข้อมูลแบบแท่งมาให้ ในกราฟจะประกอบไปด้วยกลุ่มข้อมูลเพื่อให้ประกอบการเขียน Essay ลงไป ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

IELTS Bar Chart
IELTS Bar Chart
IELTS Bar Chart
IELTS Bar Chart

Bar Chart มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของ Bar Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่

Introduction

เป็นการเขียนเกริ่นนำ โดยการเขียนสิ่งที่แสดงอยู่บนแผนภูมิ แนะนำเขียนไม่เกิน 2 บรรทัด และไม่ควรลอกโจทย์ลงมาเขียน แต่ให้ใช้การปรับคำแต่ความยังคงเดิมแทน

Overview

เขียนอธิบายข้อมูลแบบเน้นภาพรวม เขียนสั้น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักบนแผนภูมิ

Specific features

จัดกลุ่มของข้อมูลที่ได้มาตามคุณลักษณะบางอย่าง เช่น จัดกลุ่มตามประเทศ ก็ให้อธิบายรายละเอียดของแต่ละประเทศ

 

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยใน Bar Chart

การเขียน Bar Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 มีคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ยกตัวอย่างเช่น

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย
a rise noun การเพิ่มขึ้น
an increase noun การเพิ่มขึ้น
a growth noun การเพิ่มขึ้น
a fluctuation noun ความผันผวน
a decrease noun การลดลง
rapid Adjective ทันที, อย่างรวดเร็ว
gentle Adjective เล็กน้อย
to rise verb เพิ่มขึ้น
to fall verb ลดลง
to show an upward trend Phrases ขาขึ้น
to show a downward trend Phrases ขาลง

 

เกณฑ์คะแนนของ Bar Chart

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ทั้งหมด จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

ครู IELTS

เรียน IELTS Writing Bar Chart รับรองผล

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล เป็นคอร์สที่มีสอนครบทั้งการปรับพื้นฐาน Grammar และวิธีการทำข้อสอบทั้ง IELTS Writing Bar Chart, Pie Chart, Line Graph, Table Chart, Diagram, Writing Task 2 ทุกรูปแบบ รวมถึงพาร์ท IELTS Reading , IELTS Listening และ IELTS Speaking ด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่จะเน้นการสอนเนื้อหาเท่านั้น แต่เรายังมีโจทย์แบบฝึกหัดให้ฝึกทำตลอดทั้งคอร์สอีกด้วย

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBB1223 9 ธ.ค. - 14 ม.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์,vova
IBA1223 11 ธ.ค. - 18 ม.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
3 vova,ฟิวส์

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว

 

ติว IELTS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 12,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
18,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
21,600 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียน IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน