fbpx

สอบเทียบ

สอบเทียบ คืออะไร สอบเทียบ คือ การสอบในหลักสูตรการเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับระบบการศึกษาหลัก เช่น สอบเทียบ ม.6 ด้วยหลักสูตรอื่น ๆ แล้วได้วุฒิเทียบเท่า ม.6 มา เป็นต้น โดยการสอบเทียบนั้นส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ บางคนเรียกสอบเทียบ ม.6 บ้างก็อาจจะเรียกว่า สอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้ ซึ่งในประเทศไทยจะมีหลักสูตรสำหรับการสอบเทียบให้เลือกทั้งภาคไทยปกติและแบบนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), General Educational Development (GED), IGCSE & A Level หรืออาจจะเป็นระบบ Home School อื่น ๆ สอบเทียบ ม.6 สอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตร GED อย่างที่เราได้รู้กันไปแล้วว่า GED หรือ General Educational Development คือหลักสูตรการศึกษาของอเมริกาที่ใช้สำหรับการสอบเทียบ ม.6 ซึ่งเป็นการสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยหลังจากสอบ GED ผ่านแล้ว เราจะได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า […]

chulatutor

15 January 2021

กศน.

กศน. คืออะไร กศน. คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเมื่อก่อนนั้น คำว่า กศน. ย่อมาจาก การศึกษานอกโรงเรียน แต่ต่อมาก็ได้มีการปรับคำจำกัดความใหม่ จึงเป็นไปตามความหมายดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น หลักสูตร กศน. นั้นจะมีทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดรูปแบบการเรียนหลากหลาย ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการนั่งเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการเรียน กศน.ออนไลน์ ผ่านระบบของสำนักงาน กศน. ที่ชื่อว่า EDU Online ซึ่งการเรียน กศน. ออนไลน์นี้ถือเป็นรูปแบบการเรียนที่สะดวกกับผู้เรียนไม่น้อยเลยทีเดียว และสุดท้ายเราสามารถสมัครสอบ กศน. ได้ที่หน่วยงานที่เราเรียนอยู่ได้เลยค่ะ   กศน. ในประเทศไทย มีโครงสร้างหลักสูตรอย่างไรบ้าง โครงสร้างหลักสูตร กศน. จะเน้นให้ครอบคลุมในหลาย ๆ ทักษะ เช่น ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยหลักสูตร กศน. ในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็จะมีโครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนแตกต่างกันไป ดังนี้ สาระการเรียนรู้ จำนวนหน่วยกิต […]

chulatutor

13 November 2020

ลูกติดเกม ทำอย่างไรดี

ลูกติดเกม ทำอย่างไรดี ลูกติดเกม คือ การที่เด็กหรือลูกของเรามีความต้องการที่จะเล่นเกมหรือหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตในเบื้องต้นได้ว่า พฤติกรรมการเล่นเกมของลูกเรานั้นตรงกับลักษณะของคนติดเกมหรือไม่ ซึ่งวันนี้เราจะนำข้อมูลมาฝากกันด้วยว่า แบบที่ลูกเราเป็นนั้นถือว่าติดเกมแล้วหรือยัง ลูกติดเกม ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวในสังคม สังเกตได้จากการที่เรามักจะพบเห็นข่าวลูกติดเกมของหลากหลายครอบครัวอยู่เป็นประจำ หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังประสบปัญหาลูกติดเกม แล้วต้องการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ศูนย์บำบัดวัยรุ่นติดเกม คลินิกติดเกม เป็นต้น ลูกติดเกม ต้องมีอาการแบบไหน “ลูกติดเกมแล้วหรือยัง” คงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนต่างก็สงสัยอยู่ไม่น้อย เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ลักษณะของคนติดเกมมีอะไรบ้าง ลักษณะผู้เล่นเกมทั่วไป ลักษณะผู้ที่มีปัญหาติดเกม –  ควบคุมการเล่มเกมของตัวเองได้ –  แบ่งเวลาสำหรับการเล่นเกมได้ –  เล่นเกมโดยไม่กระทบกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ –  รู้สึกโกรธหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว เมื่อถูกขัดจังหวะหรือถูกบอกให้หยุดเล่น –  ใช้เวลาอยู่กับการเล่นเกมจนแยกตัวออกจากสังคมและตัดขาดจากโลกภายนอก –  เล่นเกมจนละเลยการเรียนและกิจกรรมอย่างอื่น –  กระวนกระวายหากไม่ได้เล่นเกม –  มีความรู้สึกอยากเล่นเกมอยู่ตลอดเวลา –  มีความคิดอยู่กับการเล่นเกม แม้ในขณะกำลังทำอย่างอื่นอยู่   ลูกติดเกม มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง จากข้อมูลทางวิชาการของโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ระบุไว้ว่า สาเหตุของการที่ลูกติดเกมมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์พื้นอารมณ์ของเด็กที่มีความต้องการสิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอด หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากโรคทางจิตเวชเด็กอย่างโรคสมาธิสั้นก็ได้เช่นเดียวกัน […]

chulatutor

5 November 2020

IGCSE – FAQ

Are GCSE and IGCSE the same ? Think of it this way: IGCSE is an international version of GCSE. It was developed 30 years ago to give students overseas access to a qualification of the same standard as GCSE. GCSEs have included coursework, which proved problematic for students studying remotely, so IGCSE that provides access […]

chulatutor

13 January 2020

IGCSE ESL REVIEW

ข้อสอบ IGCSE ESL มีสองระดับให้เลือกระหว่างแบบ Core หรือ แบบ Extend และ 2 Syllabus ให้เลือกระหว่าง Syllabus 0510 (speaking endorsement) หรือ Syllabus 0511 (count-in speaking) ระดับความยากง่ายของสองแบบนี้ไม่เท่ากันโดยแบบ Core จะง่ายกว่า Extend เนื้อหาและบทความของสองแบบนี้มีเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่คำถาม วิธีตอบ และระยะเวลาในการสอบ คำถามของแบบ Extend จะเหมือนกับแบบ Core แต่แบบ Extend จะเพิ่มคำถามมาอีกและคำถามที่เพิ่มขึ้นมาจะยากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนวิธีการตอบนั้นสองแบบนี้จะต่างกัน

chulatutor

4 February 2016

IGCSE Math

เนื้อหาที่มักจะออกในข้อสอบ IGCSE Math ประกอบด้วย พื้นฐาน Algebra, Geometry, Arithmetic, Matrix, Percent, Sequence, Trigonometry, Ratio, Function, Linear equation, Statistics ซึ่งถ้าใน core เนื้อหาเหล่านี้จะเป็นเนื้อหาระดับต้นไม่ยากมากเท่า extended

chulatutor

2 February 2016

Flashcard

เทคนิค Flashcard แพร่หลายมากในต่างประเทศ เพราะนอกจากจะช่วยจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยากๆ แล้ว สามารถต่อยอดไปใช้กับวิชาอื่นๆ ได้ด้วย อย่างเช่น ช่วยจำสูตรเคมี สูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ โดยอาศัยการจำบัตรคำเป็นวิธีท่องคำศัพท์ที่ง่ายและสามารถพกพาไปไหนสะดวก แถมยังสนุกกว่าด้วย

chulatutor

29 July 2014