CHULATUTOR.COM

TGAT TPAT คืออะไร ข้อสอบออกอะไร ตารางสอบ ติว TPAT ตัวต่อตัว

TPAT

TPAT คืออะไร

TPAT คือ การสอบวัดความถนัดวิชาชีพ ย่อมาจาก Thai Professional Aptitude Test ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลุ่ม ครอบคลุมทั้งทางด้านแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมฯ ครุศาสตร์ สถาปัตยกรรม และความถนัดทางด้านศิลปกรรม โดย คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

ข้อสอบ ออกอะไร TPAT

การสอบ TPAT ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. ความถนัดทางแพทยศาสตร์ หรือวิชาเฉพาะ กสพท. ซึ่งจะรวมไปถึงทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ด้วย
  2. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  3. ความถนัดทางศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
  4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
TPAT
TPAT

TPAT ความถนัดแพทย์ สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบวิชานี้จะสอบเนื้อหาวิชาเฉพาะ กสพท ซึ่งมีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่

  • พาร์ทเชาว์ปัญญา เป็นพาร์ทที่จะทดสอบเรื่องอนุกรม การคำนวณเชิงตรรกะ มิติสัมพันธ์ เลข ม.ต้น + ม.ปลาย ทั่วไป ภาษา การวิเคราะห์บทความ การวิเคราะห์คำศัพท์
  • พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ เป็นพาร์ทที่จะให้ผู้สอบแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ข้อสอบยกมา
  • พาร์ทเชื่อมโยง เป็นพาร์ทที่ต้องการทดสอบการคิดวิเคราะห์ การจับใจความ มีความคล้าย GAT เชื่อมโยง แต่ต้องใช้การวิเคราะก์ที่ซับซ้อนกว่า

 

TPAT ความถนัดทางวิศวกรรม สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TPAT วิชานี้ เราจะอ้างอิงแนวจากข้อสอบเดิม นั่นคือ PAT 2 และ PAT 3 โดยข้อสอบจะครอบคลุมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ และความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

 

TPAT ความถนัดทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TPAT วิชานี้ เราจะอ้างอิงแนวจากข้อสอบ PAT 5 โดยข้อสอบจะครอบคลุมทั้งวิชาภาษาไทย ซึ่งจะเน้นไปที่การอ่านวิเคราะห์และการอ่านจับใจความ วิชาสังคม จิตวิทยาครู รวมไปถึงวิชาคณิตศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานทั่วๆไป เช่น บวกลบคูณหาร เทียบบัญญัติไตรยางค์ และเลขอนุกรม

 

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TPAT วิชานี้ เราจะอ้างอิงแนวจากข้อสอบ PAT 4 โดยข้อสอบจะครอบคลุมทั้งเรื่องความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ หรืออาจจะมีเรื่องฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานบ้าง

 

TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TPAT วิชานี้ เราจะอ้างอิงแนวจากข้อสอบ PAT 6 โดยข้อสอบจะครอบคลุมทั้งเรื่องความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์, ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ, ดนตรีไทย ดนตรีสากล, นาฏศิลป์ / การแสดง และการบูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ / ศิลปะการแสดง

 

ตารางสอบ TPAT จัดสอบเมื่อไหร่

ตารางสอบ TPAT จะจัดสอบในเดือนธันวาคมของแต่ละปี

 

คะแนน TPAT มีไว้ทำอะไร

มีไว้สำหรับยื่น TCAS ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), รอบโควตา หรือรอบ Admission แล้วแต่ว่าคณะนั้น ๆ จะกำหนดว่าให้ยื่นรอบใดได้บ้าง โดยคะแนน TGAT และ TPAT จะใช้ร่วมกัน

TGAT ( Thai General Aptitude Test ) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) , การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking) 3.สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) คะแนนเต็ม 300 คะแนน

A-Level ( Applied Knowledge Level ) หรือ 9 วิชาสามัญ A Level เป็นการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ประยุกต์ , วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , ภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ , ภาษาต่างประเทศ

 

คะแนน TPAT มีอายุกี่ปี

ผลคะแนน TPAT และ TGAT มีอายุ 1 ปี หากน้อง ๆ ม.6 ที่ถึงแม้จะสอบแล้ว แต่อยากรอยื่นมหาวิทยาลัยในปีถัดไป ก็จะต้องสอบใหม่ด้วย

 

เรียน ติว TPAT ตัวต่อตัว

คอร์สเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ TPAT แบบตัวต่อตัว มีจุดเด่นตรงที่การเรียนการสอนจะยึดที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเริ่มจากพื้นฐานได้หากยังไม่มั่นใจ หรือจะลงแนวข้อสอบเลยก็ทำได้เช่นกัน อีกทั้งยังปรับการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนโดยตรงทั้งในแง่ของเนื้อหาและความเร็วในการสอนอีกด้วย นอกจากนี้การเรียนแบบตัวต่อตัวยังมีความยืดหยุ่นได้สูง ผู้เรียนเลือกวัน เวลาเรียนได้ หมดกังวลเรื่องปัญหาตารางเรียนที่ไม่ลงตัวไปได้เลย ก่อนลงสนามสอบ TPAT อย่าลืมเตรียมความพร้อมด้วยคอร์สติว TGAT ตัวต่อตัวที่จุฬาติวเตอร์

 

เรียน ติว TPAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

10 ชม.
recommemded
20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน 8,000 ฿ 16,000 ฿ 24,000 ฿ 32,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
12,000 ฿ 24,000 ฿ 36,000 ฿ 48,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
14,400 ฿ 28,800 ฿ 43,200 ฿ 57,600 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

FAQ | TPAT

ติว TPAT ตัวต่อตัว กับ CHULA TUTOR ?

คอร์สติว TPAT ตัวต่อตัว น้องๆ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ ด้วยรูปแบบคอร์ส hybrid Learning จะเรียนสดตัวต่อตัวที่สถาบัน หรือ จะเรียนสดออนไลน์ หรือ จะเรียนแบบคละกันก็ได้ ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของผู้เรียน

TGAT TPAT คือ ?

TGAT TPAT คือ ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบใหม่ จากทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของวิชาที่ใช้สอบ

ตารางสอบ TPAT ?

จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือน พฤศจิกายน และจะสอบในเดือน ธันวาคม