TPAT 1

TPAT 1
Reading Time: < 1 minute

TPAT 1 คืออะไร

TPAT 1 คือ การสอบวิชาเฉพาะ กสพท ซึ่งสัดส่วนข้อสอบยังคงเท่าเดิม โดยนอกจากวิชาความถนัดแพทย์แล้ว การสอบ TPAT ยังมีความถนัดอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์

 

TPAT 1 สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TPAT 1 วิชานี้จะสอบเนื้อหาวิชาเฉพาะ กสพท ซึ่งมีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่

  • ข้อสอบ TPAT 1 พาร์ทเชาว์ปัญญา เป็นพาร์ทที่จะทดสอบเรื่องอนุกรม การคำนวณเชิงตรรกะ มิติสัมพันธ์ เลข ม.ต้น + ม.ปลาย ทั่วไป ภาษา การวิเคราะห์บทความ การวิเคราะห์คำศัพท์
  • ข้อสอบ TPAT 1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ เป็นพาร์ทที่จะให้ผู้สอบแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ข้อสอบยกมา
  • ข้อสอบ TPAT 1 พาร์ทเชื่อมโยง เป็นพาร์ทที่ต้องการทดสอบการคิดวิเคราะห์ การจับใจความ มีความคล้าย GAT เชื่อมโยง แต่ต้องใช้การวิเคราะก์ที่ซับซ้อนกว่า

 

คะแนน ข้อสอบ TPAT 1 มีไว้ทำอะไร

คะแนน TPAT สามารถใช้ยื่น TCAS ได้ทั้งรอบ Portfolio, Quota, Admission หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด โดยหากเป็นวิชาความถนัดแพทย์ ก็จะเฉพาะเจาะจงไปที่น้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเรียนคณะทางด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์นั่นเอง

 

คะแนน ข้อสอบ TPAT 1 มีอายุกี่ปี

ผลคะแนน TPAT มีอายุ 1 ปี

 

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบ TPAT 1

ยึดตามแนวข้อสอบวิชาเฉพาะ กสพท ตัวอย่างเช่น

ข้อสอบ TPAT 1
ข้อสอบ TPAT 1
ข้อสอบ TPAT 1
ข้อสอบ TPAT 1
Related Posts