fbpx

A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร ภาพรวมข้อสอบ

A-Level ฟิสิกส์
Reading Time: 2 minutes

A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร

การสอบวัดความสามารถในการนำความรู้ที่ได้เรียน ฟิสิกส์ ตอนระดับชั้นมัธยมปลาย โดยข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ รวม 75 คะแนน และระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ รวม 25 คะแนน การสอบ A-Level Physics ใช้ระยะเวลาสอบทั้งหมด 90 นาที

Table of Contents

เปิดรับสมัครสอบ A-Level ฟิสิกส์

ปฏิทินการสมัครสอบ A-Level ได้กำหนดช่วงที่รับสมัครสอบตั้งแต่ 1 – 10 ก.พ. ของทุกปี

ตารางสอบ A-Level ฟิสิกส์

A Level ฟิสิกส์มีสอบในเดือนมีนาคม ของทุกปี โดยรูปแบบการสอบจะมีการสอบแบบกระดาษ เท่านั้น ไม่มีการสอบกับคอมพิวเตอร์ โดยน้องที่สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้โดยน้องสามารถเลือกสนามสอบได้สูงสุดถึง 5 แห่ง โดยการเลือกสนามสอบน้องจะต้องเลือกสนามสอบที่สะดวกมากที่สุดไปถึงสนามสอบที่สะดวกน้อยที่สุดในลำดับที่ 5

ค่าสมัครสอบ A-Level ฟิสิกส์

การสอบ A-Level อัตราค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

คะแนน A-Level Physics ใช้ยื่นได้ 3 รอบ

สามารถใช้ยื่นได้ทั้งรอบ Quota, รอบ Admission, รอบ Direct Admission ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย

เทคนิคเตรียมตัวสอบ A-Level Physics

เนื่องจากวิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่มีบทเรียนจำนวนมาก จึงทำให้น้องๆหลายคนอ่านหนังสือไม่ทัน วันนี้พี่จะขอแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสอบ A-Level ฟิสิกส์ โดยจะแบ่งบทเรียนฟิสิกส์ ในระดับชั้น ม.ปลาย เป็น 3 หมวดด้วยกัน โดยเรียงจากความง่ายไปถึงบทที่ค่อนข้างยาก

1. บทฟิสิกส์ ม.ปลาย ที่เป็นพื้นฐานของเรื่องอื่นๆ และง่าย เป็นบทเรียนที่น้องต้องเก็บคะแนนให้ได้ มีดังนี้

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ , การเคลื่อนที่แนวตรง , แรงและกฎการเคลื่อนที่ , งานและพลังงาน , คลื่น , เสียง , คลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า

2. บทฟิสิกส์ ค่อนข้างยากแต่ไม่ซับซ้อน เป็นบทที่น้องควรทำคะแนนให้ได้ มีดังนี้

โมเมนตัมและการชน , การเคลื่อนที่แนวโค้ง , การเครื่องที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย , ไฟฟ้าสถิต , ไฟฟ้ากระแส , ความร้อนและแก๊ส , ของแข็งและของไหล

3. บทฟิสิกส์ ม.ปลาย ที่ยาก แต่หากน้องทำได้จะมีผลต่อคะแนนการเข้ามหาลัย มีดังนี้

สมดุลกล , แสงเชิงคลื่น , แสงเชิงรังสี , แม่เหล็กและไฟฟ้า , ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

 

สถิติ A Level ฟิสิกส์ เรื่องที่ออกสอบมากสุด

A-Level Physics ภาพรวมข้อสอบ
A-Level ฟิสิกส์ บทไหน ที่ต้องเก็บคะแนนให้ได้

เรียน A-Level ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว

private
Related Posts