Commde CU

COMM DE CU

คอมดี หรือ COMMUNICATION DESIGN ( COMM DE CU )

คอมดี ไม่ได้หมายถึง คอมพิวเตอร์ดีแต่อย่างใดค่ะ แต่มันคือสาขาวิชาน้องใหม่ของภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรจะเน้นการออกแบบเพื่อการสื่อสาร ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างจาก INDA ที่จะเป็นการออกแบบภายในอาคารและมีกลิ่นอายของความเป็นสถาปนิกปนๆ อยู่ค่ะ Commde CU จะเป็นการออกแบบในมุมมองที่กว้างขึ้น ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ช่วยในการสร้างชิ้นงานให้สร้างสรรค์ และตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ หรือลูกค้าของน้องๆ ในอนาคตมากขึ้น Commde CU จะเน้นการออกแบบโดยใช้สื่อรูปแบบใหม่ๆ ภาพเคลื่อนไหวๆ การวาง lay out การจัดองค์ประกอบ graphic ต่างๆ ผ่านโปรแกรมที่น้องๆ จะได้เรียน เช่น illustration photography 3D ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 น้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบไปทีละขั้น เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จะได้เปิดไอเดีย มุมมอง แนวคิดต่างๆ เป็นการปรับพื้นฐาน จะมีการเชิญวิทยากรด้านการออกแบบมาบรรยายเพื่อให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และก็จะได้ร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยสำหรับเฟรชชี่ด้วย ชั้นปีที่ 2 จะได้เรียนเกี่ยวกับกราฟฟิค การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบผลงาน ได้เลือกวิชาที่น้องๆ สนใจ เพื่อสื่อสารผลงานของน้องๆ ให้สมบูรณ์แบบที่สุด ชั้นปีที่ 3 ก็จะเริ่มเรียนเรื่องภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรม มุมมองทั้งจากผู้ใช้งานและผู้สร้างสรรค์ผลงาน และต้องเตรียม portfolio สำหรับยื่นฝึกงานในชั้นปีนี้ด้วยค่ะ ส่วนปีสุดท้าย ค่อนข้างอิสระ และต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างมาก เพราะน้องๆ จะต้องทำโปรเจคจบ senior project เป็นผลงานเดี่ยว ให้เวลาทำทั้งปี น้องๆ จะต้องศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาแนวคิดต่างๆ เพื่อผลิตผลงานของตัวเองออกมา สำหรับไว้จัดแสดงเมื่อจะจบหลักสูตรค่ะ

จบคอมดี Commde CU ทำงานอะไรดีล่ะ

ลักษณะการเรียนการสอนของ Commde CU จะเน้นการออกแบบเพื่อการสื่อสาร ดังนั้น อาชีพที่น้องๆ ที่เรียนสาขานี้สนใจ ก็คือ การเป็นนักออกแบบในวงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Agency, Studio, Production house หรือจะเป็น designer ให้กับบริษัทต่างๆ หรือจะทำงานสายนักออกแบบความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative ในงานต่างๆ ที่น้องๆ สนใจก็ได้ค่ะ หรืออาจจะเป็น นักออกแบบ freelance หรือจะเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อต่อยอดความคิด ให้มีความรู้เฉพาะทางมากขึ้นก็ได้ค่ะ

 

การเตรียมตัวสมัครคอมดี Commde CU

น้องๆ ที่อยากเรียนคอมดี จะต้องเป็นคนที่สนใจเรื่องการออกแบบ ศิลปะเป็นทุนเดิม จะทำให้น้องๆ มี passion ในการเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ และหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ น้องๆ จึงควรมีพื้นฐานทางภาษาที่ดีเป็นใบเบิกทาง นอกจาก passion และความรู้ภาษาอังกฤษที่บอกแล้ว น้องๆ ยังต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบในการจัดการตารางเวลาการเรียนของตัวเองด้วยค่ะ เพราะชาวสถาปัตส่วนมากต้องอดทน และจัดสรรเวลาในการทำงานให้ดี เพื่อชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ   นอกจากนี้ น้องๆ ยังต้องเตรียมสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ด้วยค่ะ

1. คะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกยื่น IELTS , TOEFL , CU-TEP , CU-AAT (Verbal Section), SAT (reading)

2. คะแนนคณิตศาสตร์ โดยสามารถเลือกยื่น CU-AAT (Math), SAT (Math), A-Level, Australian Tertiary Entrance Examination (Math), IB, NCEA (Mathematic or numeracy) *ถ้าน้องๆ เลือกยื่น CU-AAT และ SAT ทั้ง 2 ส่วน จะต้องเป็นผลคะแนนที่มาจากการสอบวันเดียวกันนะคะ และผลคะแนนทั้งหมดจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีค่ะ

3. Digital Portfolio ประกอบไปด้วย ภาพที่น้องๆ สร้างสรรค์เอง งานออกแบบ ชิ้นงานศิลปะต่างๆ โดยนำส่งในรูปแบบ File PDF จำนวน 12 หน้า

4. Statement of Purpose ซึ่งนับเป็นช่องทางการสื่อสารให้ทางหลักสูตรรู้จักตัวตนของน้องๆ เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับหลักสูตรมากที่สุด น้องๆ ต้องบอกข้อมูลของตัวเอง โน้มน้าวถึงสาเหตุทำไมที่ควรเลือกน้องๆ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เขียนขึ้นเองนะคะ อย่าไปแอบลอกของใครมาล่ะ

5. References ควรเป็นการอ้างอิงจากบุคคลที่น่าเชื่อถือในแวดวงวิชาการจากโรงเรียน อาจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้น ที่ปรึกษาของน้องๆ ที่รู้จักน้องๆ ในเรื่องวิชาการเป็นอย่างดีค่ะ

 

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วน ก็เตรียมยื่นได้เลยค่ะ และถ้าน้องๆ ต้องการผู้ช่วยในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ น้องๆ สามารถแวะมาปรึกษาทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ที่สยามสแควร์ซอย 9 ได้ค่ะ หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะที่ LINE ID @chulatutor เพราะว่าพี่ๆ เชี่ยวชาญเรื่องการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติ และมีประสบการณ์การติวเข้มน้องๆ เพื่อเข้าหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ มากมายค่ะ 

 

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor