เกี่ยวกับ

chulatutor

บทความล่าสุดของ

chulatutor

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วิสุทธรังษี – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: 2 minutes โรงเรียน วิสุทธรังษี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี (Visuttharangsi School) โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2447 โดยมีพระวิสุทธรังษี หรือหลวงปู่เปลี่ยน เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และถือว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันโรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ

สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ

สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University) นั้นแต่เดิมได้เริ่มต้นมาจากการเป็น เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (Triam Udom Suksa Pattanakarn School) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อให้เป็นสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ

สตรีราชินูทิศ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน สตรีราชินูทิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (Satri Rachinuthit School) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2463 ตั้งอยู่ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทหญิงล้วน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (1-3)

โรงเรียนศรียาภัย

ศรียาภัย – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute Related Posts โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย – การรับสมัคร

เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

เบญจมเทพอุทิศ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี (Benchamatheputhit Phetchaburi School) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2460 ในชื่อว่า “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ” โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ ข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 จำนวนนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริเวณโรงเรียนเดิมคับแคบ

สาธิตอยุธยา

สาธิตอยุธยา – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน สาธิตอยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายมัธยม (Demonstration School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2528 โดย อาจารย์โสภณ สุวรรณโรจน์ อธิการวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้น

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (Bangkok Christian College) เป็นโรงเรียนชายล้วนที่สังกัดคณะกรรมการคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2395 โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ถือว่าเป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกและเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โรงเรียนจะตั้งอยู่ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (Benjamarachutit Ratchaburi School) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชทานนามโรงเรียนว่า

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โยธินบูรณะ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478 แต่เดิมโรงเรียนนี้เกิดขึ้นมาจากการรวมสองโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูงและโรงเรียนวัดจันทร์สโมสร ที่ได้ทำการรวมนักเรียนสองโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนทั้งชายและหญิงทุกระดับชั้น โดยเริ่มรับนักเรียนชาย–หญิง ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2538 และรับนักเรียนชาย–หญิง

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วิสุทธรังษี – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: 2 minutes โรงเรียน วิสุทธรังษี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี (Visuttharangsi School) โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2447 โดยมีพระวิสุทธรังษี หรือหลวงปู่เปลี่ยน เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และถือว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันโรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ

สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University) นั้นแต่เดิมได้เริ่มต้นมาจากการเป็น เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ที่ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (Triam Udom Suksa Pattanakarn School) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อให้เป็นสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สตรีราชินูทิศ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน สตรีราชินูทิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (Satri Rachinuthit School) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2463 ตั้งอยู่ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทหญิงล้วน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (1-3) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6) มีนักเรียนประมาณ 3,600 คน

โรงเรียนศรียาภัย

ศรียาภัย – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute Related Posts โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม สามเสนวิทยาลัย – การรับสมัคร

เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

เบญจมเทพอุทิศ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี (Benchamatheputhit Phetchaburi School) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2460 ในชื่อว่า “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ” โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ ข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 จำนวนนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริเวณโรงเรียนเดิมคับแคบ จึงได้ย้ายอาคาเรียนมาเป็นที่แห่งใหม่ ที่ถนนคีรีรัถยา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน

สาธิตอยุธยา

สาธิตอยุธยา – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียน สาธิตอยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายมัธยม (Demonstration School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2528 โดย อาจารย์โสภณ สุวรรณโรจน์ อธิการวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้น ปัจจุบันสาธิตอยุธยา ตั้งอยู่ที่ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (Bangkok Christian College) เป็นโรงเรียนชายล้วนที่สังกัดคณะกรรมการคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2395 โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ถือว่าเป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกและเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โรงเรียนจะตั้งอยู่ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (Benjamarachutit Ratchaburi School) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชทานนามโรงเรียนว่า เบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตั้งอยู่ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โยธินบูรณะ – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

Reading Time: < 1 minute โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478 แต่เดิมโรงเรียนนี้เกิดขึ้นมาจากการรวมสองโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูงและโรงเรียนวัดจันทร์สโมสร ที่ได้ทำการรวมนักเรียนสองโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนทั้งชายและหญิงทุกระดับชั้น โดยเริ่มรับนักเรียนชาย–หญิง ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2538 และรับนักเรียนชาย–หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2541 ปัจจุบันโรงเรียนโยธินบูรณะ ตั้งอยู่