fbpx

JIPP CU อินเตอร์ สายการเรียนมาแรง มีหน่วยงานพร้อมจองตัว

Reading Time: < 1 minute

JIPP CU : Joint International Psychology Program (JIPP)

จิตวิทยา คืออะไร จิตวิทยา คือ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และกระบวนการด้านจิตใจ เพื่อที่พฤติกรรมและกระบวนการเหล่านั้นจะได้ถูกนำมาอธิบายและควบคุมได้ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของใครคนหนึ่งดีขึ้น แล้วก็จะช่วยพัฒนาสังคมด้วย”

  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรจิตวิทยานานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือกับ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรเรียนด้วยกัน 4 ปี และแน่นอน เมื่อหลักสูตรได้รับความร่วมมือจาก 2 สถาบัน นิสิตก็ต้องเรียนทั้ง 2 สถาบันด้วยค่ะ โดยในภาคการศึกษาแรกของระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 นิสิตจะได้ไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อจบหลักสูตร นิสิตจะได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน เยี่ยมสุดๆ ไปเลย

 

การเรียนการสอน JIPP CU

ในช่วงปี 1-2 น้องๆ จะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ สถิติ งานวิจัย ชีววิทยา อันเป็นการปูพื้นความรุ้ไปสู่วิชาเฉพาะ ในชั้นปีที่ 3-4 ซึ่งจะเรียนลงลึกเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การทำวิจัยต่างๆ และต้องประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่เรียนเพื่อใช้ในการทำงานวิจัยจบด้วยค่ะ

YouTube video

 

อาชีพหลังเรียน JIPP CU จบ

ไม่เพียงแต่งานด้านสายจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา งานด้านฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร งานบุคคลต่างๆ แต่น้องๆ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาในวงการธุรกิจ การตลาด เพื่อวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เพราะศาสตร์ของจิตวิทยา เป็นการเรียนเรื่องพฤติกรรมของคน และการทำธุรกิจ การตลาดต่างๆ ก็ต้องวิเคราะห์ผู้บริโภค หรือกระทั่ง อาจเรียนต่อในด้านอื่นๆ ที่สนใจเพิ่มเติม โดยใช้ความรู้รากฐานด้านจิตวิทยาก็ได้ค่ะ

 

การสมัคร JIPP CU

JIPP เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพราะฉะนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า คะแนนที่น้องๆ ต้องใช้ จะต้องเป็นคะแนนภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน โดยจะขอยกตารางสถิติของคะแนนและจำนวนผู้สมัคร จำนวนรับจริง สัดส่วนคะแนนของทางหลักสูตรมาให้ดูกันด้านล่างค่ะ เพื่อที่น้องๆ จะได้เห็นว่าจะต้องเตรียมตัวใช้คะแนนอะไรบ้าง JIPP Joint International Psychology Program (JIPP)

 

จากตารางจะเห็นว่า คะแนนไม่น้อยเลยใช่มั้ยคะ น้องๆ ที่สนใจอยากเรียน JIPP ที่เป็นหลักสูตร 2 สถาบันต้องรีบเตรียมตัวกันได้แล้วค่ะ หากใครยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจ อยากเสริมจุดอ่อน สามารถเข้ามาปรึกษาทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ได้นะคะ พี่ๆ ยินดีให้คำแนะนำการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ ค่ะ หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะที่ LINE ID @chulatutor รั้วจามจุรีสีชมพูรอน้องๆ อยู่ค่ะ

 

Related Posts