fbpx

TOEFL iBT และ TOEFL ITP สอบอะไรบ้าง

TOEFL สอบอะไรบ้าง
Reading Time: < 1 minute

TOEFL สอบอะไรบ้าง เรื่องที่คนเตรียมตัวต้องศึกษาให้แม่นยำ

การสอบ TOEFL คือ การสอบประเมินเพื่อวัดระดับทักษะ ความรู้ทางภาษาอังกฤษตามแบบของอเมริกา เพื่อนำเอาคะแนนที่ได้ไปใช้ในเรื่องของการยื่นสอบเข้า หรือสมัครงาน ดังนั้นใครที่เตรียมพร้อมหรือวางแผนของตนเองเอาไว้แล้วในอนาคตว่าจะนำคะแนนโทเฟลไปใช้ทำสิ่งต่าง ๆ สิ่งแรกที่ควรรู้และสร้างความเข้าใจตรงกันเลยคือ TOEFL สอบอะไรบ้าง เนื่องหาการสอบแต่ละด้านเป็นอย่างไร แล้วการหาข้อมูล ทำแบบฝึกหัดจะง่ายกว่าเดิม

 

TOEFL สอบอะไรบ้าง มาเตรียมตัวไปพร้อมกันดีกว่า

สำหรับคำถามที่หลายคนสงสัยว่า TOEFL สอบอะไรบ้าง ต้องขอแยกออกเป็น 2 ประเภทการสอบ เพราะในแต่ละแบบที่ใช้งานก็จะมีลักษณะสอบและการให้คะแนนแตกต่างกันออกไป โดยสรุปแล้ว ประกอบไปด้วย

 

TOEFL iBT สอบอะไรบ้าง

การสอบ TOEFL iBT คือ การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์สอบเป็นผู้ดำเนินการ โดยเนื้อหาการสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่

1. TOEFL Reading – สอบด้านทักษะในการอ่าน ตัวข้อสอบจะมีบทความ พารากราฟ หรือข่าวสารต่าง ๆ มาให้ราว 3-4 เรื่อง เมื่ออ่านแล้วให้ผู้สอบตอบคำถามตามเนื้อหาดังกล่าว ให้เวลาประมาณ 70 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน

2. TOEFL Writing – สอบด้านทักษะในการเขียน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ใช้เวลาราว ๆ 50 นาที ได้แก่

  • Integrated Task อ่านและฟังเนื้อหาสั้น ๆ จากนั้นเขียนตอบกับสิ่งที่ได้อ่านและฟังมา จำนวน 1 ข้อ 20 คะแนน
  • Independent Task เขียนเรียงความเป็น Essay จากหัวข้อที่กำหนด จำนวน 1 ข้อ 30 คะแนน

3. TOEFL Listening – สอบด้านทักษะในการฟัง บทสนทนาจะมีให้ฟังราว 5-7 ประโยค แล้วตอบคำถามในข้อสอบ 10-15 ข้อ ให้เวลาไม่เกิน 60 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งบทสนทนาแบ่งเป็น

  • Conversation มีคน 2 คนมาพูดสลับกัน 2-3 ประโยค เรื่องละ 3 นาที แต่ละบทตอบคำถาม 5 ข้อ
  • Lecture บทบรรยาย 3-4 พารากราฟ เรื่องละไม่เกิน 5 นาที แต่ละเรื่องตอบคำถาม 6 ข้อ

4. TOEFL Speaking – สอบด้านทักษะในการพูด ใช้การบันทึกเสียงตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน มี 4 ข้อ เวลารวม 17 นาที จะแบ่งเป็นการพูดแบบอิสระ ให้แสดงความคิดเห็น กับตอบคำถามหรืออธิบายสิ่งที่ได้อ่าน ได้ฟัง

 

TOEFL ITP สอบอะไรบ้าง

การสอบอีกรูปแบบจะเป็น TOEFL ITP ซึ่งใช้ลักษณธการตอบคำถามบนกระดาษคำตอบ เป็นคำถามแบบปรนัยทั้งหมด แบ่งข้อสอบออกเป็น 3 เรื่องหลัก ๆ ประกอบไปด้วย

  1. Listening comprehension – ทักษะด้านการฟังในเชิงวิชาการ เวลา 35 นาที ข้อสอบ 50 ข้อ
  2. Structure and Written Expression – ทักษะด้านความเข้าใจไวยากรณ์ เวลา 25 นาที ข้อสอบ 40 ข้อ
  3. Reading Comprehension – ทักษะด้านการอ่านในเชิงวิชาการ เวลา 55 นาที ข้อสอบ 50 ข้อ

สำหรับคะแนนรวมของการสอบ TOEFL ITP รวมทั้ง 3 พาร์ทแล้วจะอยู่ระหว่าง 310-667 คะแนน

ทั้งหมดนี้คือคำตอบเบื้องต้นสำหรับใครที่ยังสงสัยว่า TOEFL สอบอะไรบ้าง เมื่อพิจารณาแล้วว่าตนเองสนใจสอบแบบไหนก็เตรียมข้อมูล ฝึกฝน ทำแบบฝึกหัดอยู่เรื่อย ๆ จะช่วยให้การสอบของคุณทำคะแนนได้ตามเป้าที่กำหนดเอาไว้ หรืออาจดีกว่าที่คาดหวังด้วยซ้ำ เพราะคะแนนโทเฟลเหล่านี้สามารถนำเอาไปใช้งานได้ถึง 2 ปีเต็ม สร้างโอกาสดี ๆ ให้กับชีวิตอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อหรือทำงานก็ตาม

Related Posts