fbpx

TOEFL Speaking

TOEFL Writing
Reading Time: 2 minutes

TOEFL Speaking คือข้อสอบเป็นแบบไหน

ข้อสอบ TOEFL Speaking คือ ข้อสอบพาร์ทการพูดเชิงวิชาการของ TOEFL iBT ที่มีจำนวนคำถามรวมทั้งหมด 4 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 17 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยคะแนนนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนพาร์ทอื่น ๆ นำไปสู่การคิดคะแนนรวมต่อไป ซึ่งการสอบ TOEFL Speaking แบบ iBT จะทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ นั่นหมายความว่าเราจะต้องสอบพูดกับคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน ส่วนข้อสอบ TOEFL ITP จะไม่มีสอบพาร์ทนี้

 

TOEFL Speaking สอบยังไง

การสอบ Speaking TOEFL iBT จะมีคำถามทั้งหมด 4 ข้อ ให้เราได้พูด ซึ่งเรื่องราวที่เราจะต้องพูดก็จะใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เราอาจเจอในชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนี้

 • คำถามที่ 1 จะเป็นคำถามที่ให้เราได้พูดอย่างอิสระ โดยใช้ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเราเองในการตอบ
 • คำถามที่ 2-4 จะเป็นส่วนที่เราต้องฟังหรืออ่านข้อมูลที่ข้อสอบให้มา และต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะพูดออกมา ดังนั้น นอกจากทักษะการพูดที่สำคัญมาก ๆ แล้ว ทักษะการอ่านและการฟังก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากเราไม่สามารถอ่านหรือฟังข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าการพูดของเราก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

 

TOEFL Speaking คิดคะแนนยังไงบ้าง

ข้อสอบ TOEFL Speaking มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยจะมีคณะกรรมการ 2 คนในการพิจารณาคะแนน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคนจะมี 1-4 คะแนน จากนั้นจะนำคะแนนของทั้งสองคนมารวมกัน และนำคะแนนของทุกข้อรวมเข้าด้วยกัน แล้วแปลผลออกมาเป็นระบบ 30 คะแนนเต็ม ซึ่งเกณฑ์ที่นำมาใช้พิจารณา คือ ความคล่องแคล่วในการพูด ความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย การถ่ายทอดข้อมูลได้ต่อเนื่องเป็นลำดับ มีเหตุผลรองรับ และมีการกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

 

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL Speaking

 • เมื่ออยู่ในห้องสอบ ควรทำสมาธิให้ดีที่สุดและไม่ต้องสนใจเสียงหรือคำตอบของคนรอบข้าง
 • เมื่อเข้าสู่ในช่วงของการสอบ พยายามโน้ตข้อมูลที่สำคัญ ๆ ไว้ด้วย เพราะหากไม่โน๊ตไว้อาจทำให้เราพูดไม่ครบทุกประเด็น แต่ก็ไม่ควรจดข้อมูลทุกอย่างหรือพยายามจดเยอะจนเกินไป เพราะอาจทำให้เราเสียสมาธิและกังวลไปกับการจด จนไม่ได้เตรียมเรื่องการพูดไว้เลยนั่นเอง
 • บริหารเวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด ทั้งเวลาในการเตรียมตัวและเวลาในการตอบคำถาม เพราะการพูดเยอะจนเกินไปจนเวลาไม่พอก็ไม่ส่งผลดีนัก
 • ควรพูดถึงใจความสำคัญของหัวข้อนั้นก่อน โดยการเข้าเรื่องอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเกริ่นจนเกินพอดี และไม่ควรลืมพูดสรุปประเด็นด้วย
 • พูดด้วยสำเนียงที่ถูกต้องและชัดเจน ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเหมือนเจ้าของภาษาทั้งหมด

 

เตรียมตัวสอบ TOEFL Speaking ยังไงดี

การฝึกพูดภาษาอังกฤษให้บ่อยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูด โดยอาจจะเริ่มจากการพูดประโยคสั้น ๆ ก่อน จากนั้นค่อย ๆ ฝึกพูดให้ยาวขึ้น เพราะการพูดให้ห้องสอบจำเป็นที่จะต้องมีการอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราพูดด้วยนั่นเอง ต่อมาคือการฝึกหาเหตุผลในสิ่งที่เราพูด ฝึกออกเสียง สำเนียงต่าง ๆ ไม่ต้องถึงขนาดให้เหมือนเจ้าของภาษาแบบเป๊ะ ๆ แต่ให้เน้นการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจนก็พอ สุดท้าย อย่าลืมบันทึกเสียงของตัวเองไว้ทุกครั้งที่เราฝึกพูด เพื่อที่จะได้นำไปปรับแก้หากมีตรงไหนที่ยังพูดไม่ค่อยดี

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Speaking

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Speaking ส่วนที่เป็นคำถามที่ให้เราตอบได้อย่างอิสระ เช่น

 • Some people enjoy taking risks and trying new things. Others are not adventurous; they are cautious and prefer to avoid danger. Which behavior do you think is better?
  Explain why.

ตัวอย่างคำถามในข้อสอบ TOEFL Speaking ที่เราต้องฟังหรืออ่านข้อมูลที่ข้อสอบให้มาก่อนจะพูด ซึ่งคำถามก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ข้อมูลมา เช่น

 • The woman expresses her opinion of the university’s plan. State her opinion and explain the reasons she gives for holding that opinion.

 

แนะนำแหล่งฝึก TOEFL Speaking Test

TOEFL Speaking Practice คือตัวช่วยที่จะทำให้เราเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูตัวอย่างคำถามพร้อมเฉลย เทคนิคการพูด หรือ template ที่ใช้พูดได้ที่เว็บไซต์ของ ETS ได้เลย ซึ่งเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ก็จะมีตัวอย่างคำถามและ Response Tips อธิบายให้ ดังรูป

TOEFL Speaking Test
TOEFL Speaking Test

เรียน TOEFL Speaking ตัวต่อตัว

ติว Speaking TOEFL แบบตัวต่อตัว อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEFL และอยากเน้นพาร์ทการพูดโดยเฉพาะ ซึ่งคอร์สเรียน TOEFL Speaking ตัวต่อตัวนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกการพูดได้อย่างเต็มที่แบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์ที่ชำนาญทางด้านการสอบพูด โดยคอร์สเรียนนี้สามารถออกแบบการเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มฝึกพูด ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือพูดเก่งอยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถพูดเชิงวิชาการได้อย่างสมบูรณ์แบบ คอร์สเรียนนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการฝึกการพูดเพื่อสอบ TOEFL แต่ไม่อยากอ่านหนังสือเอง หรือไม่สามารถฝึกพูดด้วยตนเองคนเดียวได้ คอร์สเรียน TOEFL Speaking จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

Related Posts