fbpx

TOEFL Listening

TOEFL Listening
Reading Time: 2 minutes

TOEFL Listening คือข้อสอบแบบไหน

ข้อสอบ TOEFL Listening แบบ iBT คือ ข้อสอบพาร์ทการฟังที่มีจำนวนคำถามรวมทั้งหมด 28-39 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 41-57 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยคะแนนนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนพาร์ทอื่น ๆ นำไปสู่การคิดคะแนนรวมต่อไป ซึ่งเนื้อหาข้อสอบจะให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับการบรรยายหรือการอภิปรายในห้องเรียน การสอบ TOEFL Listening แบบ iBT จะทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ และมีหูฟังส่วนตัวให้

ข้อสอบ TOEFL Listening แบบ ITP คือ ข้อสอบพาร์ทการฟังที่มีทั้งหมด 50 ข้อ ให้เลาทำข้อสอบ 35 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 31-68 คะแนน โดยให้ทำข้อสอบในกระดาษ ไม่มีหูฟังส่วนตัว

 

TOEFL Listening มีสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TOEFL Listening แบบ iBT จะมีสิ่งที่ให้เราฟัง 2 ส่วน คือการฟังบรรยายประมาณ 3-4 เรื่อง ความยาวการบรรยายประมาณ 3-5 นาทีต่อเรื่อง และมีจำนวนคำถามเรื่องละประมาณ 6 ข้อ อีกส่วนจะเป็นการฟังบทสนทนาระหว่างคนสองคนทั้งหมด 2-3 เรื่อง แต่ละบทสนทนายาวประมาณ 3 นาที และมีคำถามประมาณ 5 ข้อต่อบทสนทนา แต่หากเป็นข้อสอบ TOEFL Listening แบบ ITP จะมีทั้งหมด 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะได้ฟังบทสนทนาสั้น ๆ ของคนสองคน ส่วนต่อมาบทสนทนาที่เราได้ยินจะยาวขึ้น และต้องใช้ข้อมูลจากบทสนทนาเหล่านั้นตอบคำถามหลายข้อ และส่วนสุดท้ายจะเป็นบทพูดยาว ๆ ไม่ใช่การสนทนา และใช้ข้อมูลที่ได้ยินในการตอบคำถาม

 

TOEFL Listening Tips เทคนิคและวิธีการเตรียมตัวสอบมีอะไรบ้าง

  • ทำความคุ้นเคยกับสำเนียงให้มากที่สุด โดยการฝึกฟังเยอะ ๆ และฟังให้หลากหลายสำเนียง เพราะถึงแม้ข้อสอบ TOEFL จะเป็นของอเมริกา แต่ในข้อสอบนั้นอาจจะมีสำเนียงอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์อยู่ด้วย
  • ฝึกจับเวลาเท่าเวลาจริงเสมอ และพยายามสังเกตจุดอ่อนของตัวเองด้วยว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง เพราะนั่นจะทำให้เราระมัดระวังได้มากขึ้น
  • ในวันสอบจริง หากสอบ TOEFL iBT แนะนำปรับระดับเสียงให้ดังเล็กน้อย เพื่อความชัดเจนของเสียง มีสมาธิและตั้งใจฟัง
  • ในขั้นตอนของการจดรายละเอียดให้จดเป็น Keyword ไม่ต้องจดทุกอย่างที่เราได้ยิน เพราะการจดทุกอย่างจะยิ่งทำลายสมาธิ

 

ตัวอย่างคำถาม TOEFL Listening

ตัวอย่างคำถาม TOEFL Listening หรือ TOEFL Listening Question Types จะขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่องที่เราได้ยิน เช่น หากเป็นเลคเชอร์หรือบทบรรยายต่าง ๆ คำถามก็อาจจะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจถามถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องที่บรรยายก็ได้ ตัวอย่างประโยคคำถาม เช่น

  • What is the lecture mainly about?
  • Why does the professor mention a conversation between two servants?
  • What is the main purpose of the program?

ส่วนหากเป็นบทสนทนา แน่นอนว่าคำถามจะเกี่ยวข้องและต่อเนื่องอยู่ในเรื่องของบทสนทนานั้น ๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่ถามถึงความต้องการหรือจุดประสงค์ของผู้ที่อยู่ในบทสนทนา เช่น

  • Why does the student come to the library?
  • What does the student need to do before he can use any rare books?
  • What is the man planning to see? เป็นต้น

 

แนะนำแหล่งฝึกทำ TOEFL Listening Test Practice Online

แหล่งฝึกทำข้อสอบ TOEFL Listening Test พร้อมเฉลย สามารถเข้าไปฝึกกันได้แบบฟรี ๆ ที่เว็บไซต์ของ ETS ได้โดยตรง นอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้เราฝึกความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ไปในตัวได้ด้วยสำหรับใครที่สอบแบบ iBT ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ไฟล์เสียงและแบบฝึกหัดเท่านั้น แต่ยังมีเฉลยให้ด้วย ตัวอ่างเช่น

TOEFL Listening Test
TOEFL Listening Test
TOEFL Listening Test
TOEFL Listening Test
Related Posts