fbpx

mba

Dig deeper into :
mba
MBA MUT

MBA MUT สมัครเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร

Reading Time: < 1 minute MBA MUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การมีโอกาสเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียนทุกคนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตสำหรับการทำงานอีกด้วย หนึ่งในสถาบันที่น่าสนใจคือ MBA MUT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจนับเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม โดยหลัก ๆ แล้วที่สถาบันแห่งนี้จะมีการเปิดรับทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาการตลาด, สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทั้ง 3 สาขา แบ่งหลักสูตรออกได้ 2 ประเภท

MBA TRU

MBA TRU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ธนบุรี หลักสูตรและขั้นตอนสมัคร

Reading Time: < 1 minute MBA TRU มหาวิทยาลัยธนบุรี สำหรับคนที่ตัดสินใจเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการทำงานให้กับตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากขึ้น บวกกับแนวทางการเรียนที่เจาะประเด็นแบบเข้าถึงสุด ๆ จึงไม่แปลกที่เมื่อจบออกมาแล้วจะพัฒนาองค์กรของตนเองให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม MBA TRU ของมหาวิทยาลัยธนบุรีเองก็นับเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทสำหรับคนที่ต้องการเรียนในด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ มีการแบ่งหลักสูตรหลัก ๆ ออกเป็น 2 แผนคือ แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแนวทางการเรียนที่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบก่อนเรียนจบ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาบังคับ 27

MBA DPU

MBA DPU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ตัวจริงด้านบริหาร

Reading Time: < 1 minute DPU MBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จริง ๆ แล้วการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจเองมีความหลากหลายให้ได้เลือกตามถนัดด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางสถาบันนั้น ๆ ว่าจะมีการเปิดหลักสูตรให้ได้สมัครเข้าเรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่ง DPU MBA ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือว่ามีความครบครันในเรื่องของการเปิดหลักสูตรให้ได้เลือกเรียนกันอย่างจุใจ ใครถนัดหรือชื่นชอบการเรียนบริหารธุรกิจด้านไหนเป็นพิเศษสามารถเช็คข้อมูลเพื่อสมัครกันได้เลย โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชาเลือกเอาไว้ทั้ง 9 รายวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการการตลาดดิจิทัล เพราะในยุคนี้การตลาดไม่ใช่แค่ออฟไลน์แต่โลกออนไลน์คืออีกหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้นำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน ก้าวหน้า ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม กลุ่มวิชาการจัดการ

MBA NBU

MBA NBU สอบเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ ม.นอร์ทกรุงเทพ รู้อะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute MBA NBU มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นเรื่องดีมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านความรู้ความสามารถแล้ว ยังสามารถต่อยอดด้านการทำงานเพื่อนำไปใช้กับองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งการเรียนกับ MBA NBU ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก็นับว่าเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เพราะที่นี่มีการเปิดหลักสูตรด้านวิชาการจัดการที่จะช่วยเพิ่มทักษะในด้านนี้ให้กับคนที่เรียนมาสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งนี้ตัวหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผน หลัก ๆ ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ ซึ่งมีหน่วยกิตรวมทั้งหมด

MBA WU

MBA WU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรและการสมัคร

Reading Time: < 1 minute MBA WU มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นอีกระดับของวิธีศึกษาความรู้ที่สูงมากขึ้นกว่าเดิม MBA WU ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ได้มีการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนที่เข้าเรียนต่อให้มีองค์ความรู้มากขึ้นกว่าเดิม สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากการได้เรียนกับผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนในห้องเรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จะแยกออกเป็น 2 แผนการเรียนคือ MBA WU แผน ก แบบ ก2

MBA UP

MBA UP ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พะเยา สถาบันชื่อดังของภาคเหนือ

Reading Time: 2 minutes MBA UP มหาวิทยาลัยพะเยา ในเมืองไทยเองมีหลาย ๆ สถาบันเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อมุ่งหวังพัฒนาความรู้ความสามารถและผลิตบุคคลเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญเพิ่มขึ้นไปอีก MBA UP ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก็ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจ โดยเป็นหลักสูตรที่แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่การได้ความรู้จากผู้สอนเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสพบเจอกับประสบการณ์ใหม่ ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค้นคว้าเนื้อหาต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลต่าง ๆ กันเอาไว้ได้เลย MBA

MBA TU

MBA TU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันชั้นนำของไทย

Reading Time: 2 minutes MBA TU มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิม ทางคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการเปิดหลักสูตร MBA TU หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำตามความประสงค์ โดยสิ่งที่จะได้รับกลับไปไม่ใช่แค่ความรู้จากผู้สอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เข้าเรียนด้วยกันอีกด้วย ดังนั้นใครที่มีแผนการเรียนต่ออยู่แล้ว นี่จึงเป็นอีกสถาบันที่น่าสนใจมากและเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย สำหรับเนื้อหาหลักสูตร MBA TU จะแบ่งออกเป็น 2 แผน

TSU MBA

Reading Time: 2 minutes MBA TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ การเรียนต่อในระดับปริญญาโทถือเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งความหวังเอาไว้โดยเฉพาะด้านบริหารธุรกิจMBA TSU ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ ในการสมัครเข้าเรียนต่อ เป็นหลักสูตรจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่จัดทำขึ้นมาสำหรับคนที่อยากเข้าเรียนทางด้านนี้โดยตรง มีเนื้อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ แนวคิดต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย ภาพรวมจึงถือว่านี่เป็นอีกสถาบันที่ได้รับความนิยมในการเข้าเรียนมาก ๆ ซึ่งหลักสูตรของ MBA TSU มีชื่อว่า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

MBA SWU

MBA SWU ป.โท บริหารธุรกิจ มศว. มีหลายแผนหลักสูตรการเรียน

Reading Time: < 1 minute MBA SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจถือว่ามีความสำคัญต่อองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก เพราะผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด MBA SWU ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะจะช่วยเพิ่มศักยภาพเพื่อใช้สำหรับการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางสถาบันได้มีการเปิดหลักสูตรทั้งหมด 2 แผนการเรียนคือ แผนการตลาดและการจัดการ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรดังต่อไปนี้ การตลาด แผน ก แบบ ก2 เป็นการเรียนที่เน้นในเรื่องของหมวดวิชาการตลาด

MBA SUT

MBA SUT ข้อมูลเรียน ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

Reading Time: 2 minutes MBA SUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้ด้วยชื่อจะเป็นที่รู้กันดีว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมและทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทว่า MBA SUT ก็ถือเป็นอีก 1 หลักสูตรที่มีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว โดยในชื่อหลักสูตรจะใช้ว่า การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือ Master of Management in Innopreneurship and Business Design ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจมาก

MBA MUT

MBA MUT สมัครเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร

Reading Time: < 1 minute MBA MUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การมีโอกาสเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียนทุกคนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตสำหรับการทำงานอีกด้วย หนึ่งในสถาบันที่น่าสนใจคือ MBA MUT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจนับเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม โดยหลัก ๆ แล้วที่สถาบันแห่งนี้จะมีการเปิดรับทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาการตลาด, สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทั้ง 3 สาขา แบ่งหลักสูตรออกได้ 2 ประเภท

MBA TRU

MBA TRU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ธนบุรี หลักสูตรและขั้นตอนสมัคร

Reading Time: < 1 minute MBA TRU มหาวิทยาลัยธนบุรี สำหรับคนที่ตัดสินใจเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการทำงานให้กับตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากขึ้น บวกกับแนวทางการเรียนที่เจาะประเด็นแบบเข้าถึงสุด ๆ จึงไม่แปลกที่เมื่อจบออกมาแล้วจะพัฒนาองค์กรของตนเองให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม MBA TRU ของมหาวิทยาลัยธนบุรีเองก็นับเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทสำหรับคนที่ต้องการเรียนในด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ มีการแบ่งหลักสูตรหลัก ๆ ออกเป็น 2 แผนคือ แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแนวทางการเรียนที่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบก่อนเรียนจบ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาบังคับ 27

MBA DPU

MBA DPU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ตัวจริงด้านบริหาร

Reading Time: < 1 minute DPU MBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จริง ๆ แล้วการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจเองมีความหลากหลายให้ได้เลือกตามถนัดด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางสถาบันนั้น ๆ ว่าจะมีการเปิดหลักสูตรให้ได้สมัครเข้าเรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่ง DPU MBA ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือว่ามีความครบครันในเรื่องของการเปิดหลักสูตรให้ได้เลือกเรียนกันอย่างจุใจ ใครถนัดหรือชื่นชอบการเรียนบริหารธุรกิจด้านไหนเป็นพิเศษสามารถเช็คข้อมูลเพื่อสมัครกันได้เลย โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชาเลือกเอาไว้ทั้ง 9 รายวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการการตลาดดิจิทัล เพราะในยุคนี้การตลาดไม่ใช่แค่ออฟไลน์แต่โลกออนไลน์คืออีกหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้นำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน ก้าวหน้า ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม กลุ่มวิชาการจัดการ

MBA NBU

MBA NBU สอบเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ ม.นอร์ทกรุงเทพ รู้อะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute MBA NBU มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นเรื่องดีมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านความรู้ความสามารถแล้ว ยังสามารถต่อยอดด้านการทำงานเพื่อนำไปใช้กับองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งการเรียนกับ MBA NBU ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก็นับว่าเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เพราะที่นี่มีการเปิดหลักสูตรด้านวิชาการจัดการที่จะช่วยเพิ่มทักษะในด้านนี้ให้กับคนที่เรียนมาสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งนี้ตัวหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผน หลัก ๆ ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ ซึ่งมีหน่วยกิตรวมทั้งหมด

MBA WU

MBA WU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรและการสมัคร

Reading Time: < 1 minute MBA WU มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นอีกระดับของวิธีศึกษาความรู้ที่สูงมากขึ้นกว่าเดิม MBA WU ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ได้มีการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนที่เข้าเรียนต่อให้มีองค์ความรู้มากขึ้นกว่าเดิม สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากการได้เรียนกับผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนในห้องเรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จะแยกออกเป็น 2 แผนการเรียนคือ MBA WU แผน ก แบบ ก2

MBA UP

MBA UP ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พะเยา สถาบันชื่อดังของภาคเหนือ

Reading Time: 2 minutes MBA UP มหาวิทยาลัยพะเยา ในเมืองไทยเองมีหลาย ๆ สถาบันเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อมุ่งหวังพัฒนาความรู้ความสามารถและผลิตบุคคลเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญเพิ่มขึ้นไปอีก MBA UP ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก็ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจ โดยเป็นหลักสูตรที่แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่การได้ความรู้จากผู้สอนเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสพบเจอกับประสบการณ์ใหม่ ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค้นคว้าเนื้อหาต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลต่าง ๆ กันเอาไว้ได้เลย MBA

MBA TU

MBA TU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันชั้นนำของไทย

Reading Time: 2 minutes MBA TU มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิม ทางคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการเปิดหลักสูตร MBA TU หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำตามความประสงค์ โดยสิ่งที่จะได้รับกลับไปไม่ใช่แค่ความรู้จากผู้สอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เข้าเรียนด้วยกันอีกด้วย ดังนั้นใครที่มีแผนการเรียนต่ออยู่แล้ว นี่จึงเป็นอีกสถาบันที่น่าสนใจมากและเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย สำหรับเนื้อหาหลักสูตร MBA TU จะแบ่งออกเป็น 2 แผน

TSU MBA

Reading Time: 2 minutes MBA TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ การเรียนต่อในระดับปริญญาโทถือเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งความหวังเอาไว้โดยเฉพาะด้านบริหารธุรกิจMBA TSU ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ ในการสมัครเข้าเรียนต่อ เป็นหลักสูตรจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่จัดทำขึ้นมาสำหรับคนที่อยากเข้าเรียนทางด้านนี้โดยตรง มีเนื้อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ แนวคิดต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย ภาพรวมจึงถือว่านี่เป็นอีกสถาบันที่ได้รับความนิยมในการเข้าเรียนมาก ๆ ซึ่งหลักสูตรของ MBA TSU มีชื่อว่า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

MBA SWU

MBA SWU ป.โท บริหารธุรกิจ มศว. มีหลายแผนหลักสูตรการเรียน

Reading Time: < 1 minute MBA SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจถือว่ามีความสำคัญต่อองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก เพราะผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด MBA SWU ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะจะช่วยเพิ่มศักยภาพเพื่อใช้สำหรับการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางสถาบันได้มีการเปิดหลักสูตรทั้งหมด 2 แผนการเรียนคือ แผนการตลาดและการจัดการ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรดังต่อไปนี้ การตลาด แผน ก แบบ ก2 เป็นการเรียนที่เน้นในเรื่องของหมวดวิชาการตลาด

MBA SUT

MBA SUT ข้อมูลเรียน ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

Reading Time: 2 minutes MBA SUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้ด้วยชื่อจะเป็นที่รู้กันดีว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมและทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทว่า MBA SUT ก็ถือเป็นอีก 1 หลักสูตรที่มีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว โดยในชื่อหลักสูตรจะใช้ว่า การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือ Master of Management in Innopreneurship and Business Design ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจมาก