fbpx

mba

Dig deeper into :
mba
MBA RPU

MBA RPU ข้อมูลการสมัครเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์

Reading Time: < 1 minute MBA RPU มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิตย่อมช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในเมืองไทยเองก็มีหลายสถาบันที่เปิดรับสมัครผู้ที่อยากเข้าเรียนต่อ สำหรับคนที่สนใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ MBA RPU ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ก็นับเป็นอีกสถาบันที่ผ่านการยอมรับว่ามีหลักสูตรที่พร้อมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีรูปแบบการสอนมานำเสนออย่างหลากหลาย พัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดการทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยทางสถาบันมีการเปิดหลักสูตร 2 แผนหลัก ๆ ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

MBA NTU

MBA NTU เรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เนชั่น ควรรู้อะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute MBA NTU มหาวิทยาลัยเนชั่น การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชานั้น ๆ ให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ซึ่งในเมืองไทยเองก็มีสถาบันหลายแห่งเปิดรับสมัคร หนึ่งในนั้นคือ NUT MBA ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากเข้าเรียนต่อได้สมัครและเรียนจนจบการศึกษา พร้อมทั้งนำเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ทางสถาบันเองก็มีการเปิดหลักสูตรเอาไว้ 2 แผนการเรียน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีจำนวนหน่วยกิตวิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต,

MBA PTU

MBA PTU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ปทุมธานี เรียนต่อเพื่ออนาคต

Reading Time: < 1 minute MBA PTU มหาวิทยาลัยปทุมธานี การเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมาก ๆ สำหรับคนที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติม ดังนั้น MBA PTU ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งเป็นการเรียนในด้านบริหารธุรกิจจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มาก ๆ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีหรือสนใจอยากเรียนต่อที่นี่ ด้วยแนวทางการสอนที่ชัดเจน บวกกับการมีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนที่มากด้วยประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิด และได้พูดคุยในเรื่องอื่น ๆ อีกมาก นั่นจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าการเรียนต่อถือว่าสำคัญมากทีเดียว ซึ่งที่นี่จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แผนการเรียน

MBA PYU

MBA PYU แนวทางสำหรับการเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ

Reading Time: < 1 minute MBA PYU มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทในด้านบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกแนวคิดที่ดีอย่างมาก เพราะจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงยังมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจส่วนตัวที่เลือกทำอีกด้วย ซึ่ง MBA PYU ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจ โดดเด่นในเรื่องจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบทเรียนอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับบรรดาเพื่อนร่วมชั้นเรียน พูดคุยถึงเรื่องราวต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจอีกด้วย ซึ่งแผนการเรียนของทางสถาบันแบ่งออกเป็น 2 แผ่น ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2

MBA RBAC

MBA RBAC ป.โท บริหารธุรกิจ ม.รัตนบัณฑิต กับเรื่องที่ต้องรู้

Reading Time: < 1 minute MBA RBAC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงพร้อมเป็นเครื่องยืนยันเมื่อเรียนจบแล้วไปสมัครทำงาน หรือต้องการเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน คนที่สนใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ MBA RBAC ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะไม่ใช่แค่ตัวรายวิชาที่จะเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังแวดล้อมไปด้วยสถานที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมห้องเรียนอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาการเรียนในระดับมหาบัณฑิตบอกเลยว่าที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาด โดยมีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียน

MBA TUCT

MBA TUCT ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ภาคกลาง ข้อมูลมีให้ครบทุกด้าน

Reading Time: 2 minutes MBA TUCT มหาวิทยาลัยภาคกลาง การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นย่อมช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนให้มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งใครสนใจเรียนต่อในด้านบริหารธุรกิจ MBA TUCT ของมหาวิทยาลัยภาคกลาง ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยรูปแบบการสอนที่ชัดเจน บวกกับความรู้ของอาจารย์จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ผู้เรียนต้องการได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ กับบรรดาเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย โดยหลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ

MBA NEU

MBA NEU ข้อมูล ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Reading Time: 2 minutes NEU MBA มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท เป็นอีกทางเลือกที่ดีในการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตนเอง ซึ่งการเรียนในด้านบริหารธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปอีกลำดับ ด้วยเหตุนี้ MBA NEU ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจในการเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่หลักสูตรที่ดีเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอน รวมถึงยังมีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ตามหลักสูตรดังนี้ แผนการเรียน ก

MBA RSU

MBA RSU เลือกเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.รังสิต สมัครยังไง

Reading Time: 2 minutes MBA RSU มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย คนดังคนมีชื่อเสียงจำนวนมากเข้าเรียนที่นี่ ซึ่งในระดับบัณฑิตศึกษาก็ถือเป็นอีกสาขาวิชาที่น่าสนใจ MBA RSU ของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้านบริหารธุรกิจคืออีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วยังมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมสรรพสำหรับการเข้าเรียนเป็นอย่างมาก ใครที่สนใจเข้าเรียนทางสถาบันเองก็มีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ได้แก่ MBA RSU นานาชาติ, MBA RSU Twilight และ

MBA KBU

MBA KBU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ภาคปกติและนานาชาติ

Reading Time: < 1 minute MBA KBU มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นอีกวิธีเพิ่มโอกาสในการทำงาน รวมถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเลือกเรียนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคน โดย MBA KBU ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มการเรียน คือ เรียนภาคปกติ และนานาชาติ ใครถนัดหรือมองหาช่องทางในอนาคตแบบไหนไว้ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามเหมาะสมเลย ทั้งนี้แม้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แต่หลักสูตรต่าง ๆ ก็มีความใกล้เคียงจึงขอสรุปดังนี้ แผนการเรียน

MBA TPU

MBA TPU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ตาปี ม.ชื่อดังของสุราษฎร์ธานี

Reading Time: < 1 minute MBA TPU มหาวิทยาลัยตาปี การมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถออกไปทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวังเอาไว้ รวมถึงยังมีสิทธิ์ได้เลื่อนตำแหน่ง พร้อมรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วย ซึ่งใครที่สนใจอยากเรียน MBA TPU ของมหาวิทยาลัยตาปี ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยหลักสูตรพร้อมผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่ ซึ่งทางสถาบันได้มีการเปิดสอนโดยแยกออกเป็น 2 แผนการเรียน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แผน ก2 เป็นการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์เพื่อประกอบการเรียนจบหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องนั้น

MBA RPU

MBA RPU ข้อมูลการสมัครเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์

Reading Time: < 1 minute MBA RPU มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิตย่อมช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในเมืองไทยเองก็มีหลายสถาบันที่เปิดรับสมัครผู้ที่อยากเข้าเรียนต่อ สำหรับคนที่สนใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ MBA RPU ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ก็นับเป็นอีกสถาบันที่ผ่านการยอมรับว่ามีหลักสูตรที่พร้อมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีรูปแบบการสอนมานำเสนออย่างหลากหลาย พัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดการทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยทางสถาบันมีการเปิดหลักสูตร 2 แผนหลัก ๆ ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

MBA NTU

MBA NTU เรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เนชั่น ควรรู้อะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute MBA NTU มหาวิทยาลัยเนชั่น การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชานั้น ๆ ให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ซึ่งในเมืองไทยเองก็มีสถาบันหลายแห่งเปิดรับสมัคร หนึ่งในนั้นคือ NUT MBA ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากเข้าเรียนต่อได้สมัครและเรียนจนจบการศึกษา พร้อมทั้งนำเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ทางสถาบันเองก็มีการเปิดหลักสูตรเอาไว้ 2 แผนการเรียน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีจำนวนหน่วยกิตวิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต,

MBA PTU

MBA PTU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ปทุมธานี เรียนต่อเพื่ออนาคต

Reading Time: < 1 minute MBA PTU มหาวิทยาลัยปทุมธานี การเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมาก ๆ สำหรับคนที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติม ดังนั้น MBA PTU ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งเป็นการเรียนในด้านบริหารธุรกิจจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มาก ๆ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีหรือสนใจอยากเรียนต่อที่นี่ ด้วยแนวทางการสอนที่ชัดเจน บวกกับการมีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนที่มากด้วยประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิด และได้พูดคุยในเรื่องอื่น ๆ อีกมาก นั่นจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าการเรียนต่อถือว่าสำคัญมากทีเดียว ซึ่งที่นี่จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แผนการเรียน

MBA PYU

MBA PYU แนวทางสำหรับการเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ

Reading Time: < 1 minute MBA PYU มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทในด้านบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกแนวคิดที่ดีอย่างมาก เพราะจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงยังมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจส่วนตัวที่เลือกทำอีกด้วย ซึ่ง MBA PYU ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจ โดดเด่นในเรื่องจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบทเรียนอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับบรรดาเพื่อนร่วมชั้นเรียน พูดคุยถึงเรื่องราวต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจอีกด้วย ซึ่งแผนการเรียนของทางสถาบันแบ่งออกเป็น 2 แผ่น ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2

MBA RBAC

MBA RBAC ป.โท บริหารธุรกิจ ม.รัตนบัณฑิต กับเรื่องที่ต้องรู้

Reading Time: < 1 minute MBA RBAC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงพร้อมเป็นเครื่องยืนยันเมื่อเรียนจบแล้วไปสมัครทำงาน หรือต้องการเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน คนที่สนใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ MBA RBAC ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะไม่ใช่แค่ตัวรายวิชาที่จะเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังแวดล้อมไปด้วยสถานที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมห้องเรียนอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาการเรียนในระดับมหาบัณฑิตบอกเลยว่าที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาด โดยมีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียน

MBA TUCT

MBA TUCT ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ภาคกลาง ข้อมูลมีให้ครบทุกด้าน

Reading Time: 2 minutes MBA TUCT มหาวิทยาลัยภาคกลาง การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นย่อมช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนให้มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งใครสนใจเรียนต่อในด้านบริหารธุรกิจ MBA TUCT ของมหาวิทยาลัยภาคกลาง ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยรูปแบบการสอนที่ชัดเจน บวกกับความรู้ของอาจารย์จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ผู้เรียนต้องการได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ กับบรรดาเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย โดยหลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ

MBA NEU

MBA NEU ข้อมูล ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Reading Time: 2 minutes NEU MBA มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท เป็นอีกทางเลือกที่ดีในการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตนเอง ซึ่งการเรียนในด้านบริหารธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปอีกลำดับ ด้วยเหตุนี้ MBA NEU ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจในการเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่หลักสูตรที่ดีเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอน รวมถึงยังมีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ตามหลักสูตรดังนี้ แผนการเรียน ก

MBA RSU

MBA RSU เลือกเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.รังสิต สมัครยังไง

Reading Time: 2 minutes MBA RSU มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย คนดังคนมีชื่อเสียงจำนวนมากเข้าเรียนที่นี่ ซึ่งในระดับบัณฑิตศึกษาก็ถือเป็นอีกสาขาวิชาที่น่าสนใจ MBA RSU ของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้านบริหารธุรกิจคืออีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วยังมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมสรรพสำหรับการเข้าเรียนเป็นอย่างมาก ใครที่สนใจเข้าเรียนทางสถาบันเองก็มีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ได้แก่ MBA RSU นานาชาติ, MBA RSU Twilight และ

MBA KBU

MBA KBU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ภาคปกติและนานาชาติ

Reading Time: < 1 minute MBA KBU มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นอีกวิธีเพิ่มโอกาสในการทำงาน รวมถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเลือกเรียนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคน โดย MBA KBU ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มการเรียน คือ เรียนภาคปกติ และนานาชาติ ใครถนัดหรือมองหาช่องทางในอนาคตแบบไหนไว้ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามเหมาะสมเลย ทั้งนี้แม้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แต่หลักสูตรต่าง ๆ ก็มีความใกล้เคียงจึงขอสรุปดังนี้ แผนการเรียน

MBA TPU

MBA TPU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ตาปี ม.ชื่อดังของสุราษฎร์ธานี

Reading Time: < 1 minute MBA TPU มหาวิทยาลัยตาปี การมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถออกไปทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวังเอาไว้ รวมถึงยังมีสิทธิ์ได้เลื่อนตำแหน่ง พร้อมรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วย ซึ่งใครที่สนใจอยากเรียน MBA TPU ของมหาวิทยาลัยตาปี ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยหลักสูตรพร้อมผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่ ซึ่งทางสถาบันได้มีการเปิดสอนโดยแยกออกเป็น 2 แผนการเรียน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แผน ก2 เป็นการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์เพื่อประกอบการเรียนจบหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องนั้น