fbpx

mba

Dig deeper into :
mba
MBA SIAM

MBA SIAM สมัครเรียน ป.โท บริหารธุรกิจ ม.สยาม ต้องรู้อะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute MBA SIAM มหาวิทยาลัยสยาม สำหรับการเรียนในระดับปริญญาโทเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับทุก ๆ คนได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ความสามารถให้กับตนเองยิ่งขึ้นกว่าเดิม ยิ่งใครที่สนใจเรียนในด้านบริหารธุรกิจก็มีสถาบันดี ๆ เปิดหลักสูตรมากมาย MBA SIAM ของมหาวิทยาลัยสยามถือเป็นอีกแห่งที่พร้อมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ดี ๆ กลับไปอย่างเต็มที่ ด้วยแนวทางการสอนที่มีความชัดเจน มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ทางสถาบันได้มีการแบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ

MBA UTCC

MBA UTCC ป.โท บริหารธุรกิจ ม.หอการค้า อัปเดตข้อมูลก่อนสมัคร

Reading Time: 2 minutes MBA UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยที่มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจหลากหลาย เป็นตัวเลือกดี ๆ สำหรับคนที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะ MBA UTCC แห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรเข้มข้น เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับมหาบัณฑิตได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว ใครที่อยากเรียนเพื่อศึกษาให้ลึกซึ้งที่นี่พร้อมนำเสนอรูปแบบการสอนเฉพาะตัวให้กับผู้เรียนทุกคน อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำมาแลกเปลี่ยนเป็นแนวทางความคิดพร้อมนำไปปรับใช้ในอนาคตได้จริง ทุกหลักสูตรของที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน โดยขอแยกให้เห็นภาพดังนี้ หลักสูตร CEO MBA เน้นการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ภาคทฤษฎี พร้อมลงมือปฏิบัติจริง มีกรณีศึกษาให้ได้ทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

MBA HCU

MBA HCU สรุปครบ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Reading Time: < 1 minute MBA HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แม้ว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะดังในเรื่องศาสตร์การแพทย์และภาษาจีน แต่ในความเป็นจริงด้านบริหารธุรกิจที่นี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกัน ด้วยหลักสูตร MBA HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการเปิดสอนเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากเข้าเรียนและมีความรู้เชิงบริหารธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มพูนประสบการณ์ แนวคิด และการวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพหน้าที่การงานของตนเองในอนาคต โดยหลักสูตรจะเป็นธุรกิจดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียน ดังนี้ แผน ก แบบ ก1 แผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีหน่วยกิตสะสมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า

MBA HU

MBA HU ข้อมูล ป.โท บริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ม.ชื่อดังภาคใต้

Reading Time: < 1 minute MBA HU มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะด้านบริหารธุรกิจมีสถาบันในประเทศไทยหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรให้ได้เข้าศึกษากัน และหนึ่งในมหาบัณฑิตที่ผ่านการยอมรับขององค์กรต่าง ๆ คือ MBA HU แห่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันการศึกษาชื่อดังของภาคใต้ ที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาด้วยเช่นกัน ด้วยการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ จะช่วยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียนทุกคนได้อย่างแน่นอน โดยหลักสูตรนี้มีแผนการเรียนทั้งหมด 2 แผน ให้ได้เลือกตามความชอบ แบ่งออกดังนี้ แผนการเรียน ก แบบ ก2

MBA EAU

MBA EAU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรียนอะไรบ้าง

Reading Time: 2 minutes MBA EAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ไม่ว่าจะเรียนต่อในสถาบันใด หากมีชื่นชอบด้านธุรกิจ หรืออาชีพที่ทำนั้นมีความเกี่ยวข้อง การเลือกเรียนต่อปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจจึงถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มาก ๆ เพราะมีโอกาสได้นำเอาวิชาความรู้ต่าง ๆ ไปใช้งานจริง พัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น MBA EAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียถือเป็นอีกสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียนทุกคน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้วไปประยุกต์ใช้ในอาชีพของตนเอง โดยหลักสูตรนี้แบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผ่น คือ แผนการเรียน ก

MBA SAU

MBA SAU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เอเชียอาคเนย์ ม.ดังด้านบริหาร

Reading Time: 2 minutes MBA SAU มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในการเลือกเรียนด้านบริหารธุรกิจ มีสถาบันในเมืองไทยหลายแห่งที่เปิดสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีศักยภาพสามารถสู้กับต่างชาติ พร้อมทั้งยังเข้าไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีความรู้ หนึ่งในสถาบันที่เปิดหลักสูตรนี้เช่นกัน คือ MBA SAU แห่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทางเลือกที่พร้อมให้ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษา เติมเต็มความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องชองการเรียนภาคทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงหลากหลายด้านมาก ๆ โดยจะแบ่งหลักสูตรการเรียน 2 เป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ MBA

MBA AU

MBA AU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สมัครเรียนต่อยากไหม

Reading Time: < 1 minute MBA AU มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การเรียนด้านบริหารธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ในเชิงวิชาการที่จะได้รับเท่านั้น แต่ถ้าหากมีความสามารถในด้านภาษาด้วยจะยิ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนทุกคนได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งใครที่สนใจเรียนในภาคอินเตอร์ MBA AU แห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คืออีกทางเลือกที่ตอบโจทย์มาก การันตีว่าเป็นสถาบันสอนภาคอังกฤษแห่งแรกของเมืองไทย ผู้เรียนทุกคนจึงไม่ใช่แค่ได้ความรู้ในเรื่องของรายวิชาเท่านั้น แต่ยังผสมความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกหลักสูตรดี ๆ ที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองเข้ามาศึกษากันดู เพิ่มโอกาสในการทำงานที่ตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 หลักสูตร ประกอบไปด้วย MBA Fast Track เป็นแนวทางการเรียนเพื่อให้จบการศึกษาได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

MBA NBU

MBA NBU สมัคร ป.โท บริหารธุรกิจ ม.นอร์ทกรุงเทพ ทำยังไงบ้าง

Reading Time: < 1 minute NBU MBA มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นเรื่องดีมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านความรู้ความสามารถแล้ว ยังสามารถต่อยอดด้านการทำงานเพื่อนำไปใช้กับองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งการเรียนกับ NBU MBA ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก็นับว่าเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เพราะที่นี่มีการเปิดหลักสูตรด้านวิชาการจัดการที่จะช่วยเพิ่มทักษะในด้านนี้ให้กับคนที่เรียนมาสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งนี้ตัวหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผน หลัก ๆ ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ ซึ่งมีหน่วยกิตรวมทั้งหมด

MBA STIU

MBA STIU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.สแตมฟอร์ด เลือกได้หลายหลักสูตร

Reading Time: 2 minutes STIU MBA มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด การเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติจะยิ่งช่วยเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา STIU MBA ของมหาวิทยาลัยนานานชาติสแตมฟอร์ด จึงถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนสนใจเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้นำเอาภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจไปใช้ประโยชน์กับตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าเลือกเรียนแล้วจะทำให้ทุก ๆ คนสนุกขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว พร้อมนำความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลัก ๆ แล้วหลักสูตรของทางสถาบันจะประกอบไปด้วย Full Time MBA เป็นการเรียนแบบ Fast Track มีโอกาสเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาแค่

MBA AIU

MBA AIU เรียนต่อนานาชาติ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เอเชีย-แปซิฟิก

Reading Time: < 1 minute MBA AIU มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก การเลือกเรียนต่อระดับปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากช่วยเพิ่มทักษะในด้านการเรียนแล้วยังเป็นการฝึกภาษาเฉพาะทางไปในตัวด้วย MBA AIU ของมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่ความรู้ด้านบริหารที่ผู้เรียนจะได้รับ แต่ยังเต็มไปด้วยประสบการณ์อันแสนล้ำค่าที่หาได้ยากจากสถาบันภาษาไทยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นใครที่อยากได้ความรู้แบบ 2 อย่างไปพร้อม ๆ กันการเลือกเรียนที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากทีเดียว ซึ่งหลักสูตรจะแบ่งเป็นการเรียนด้านบัญชีและการจัดการ มี 2 แผนการเรียนคือ แผน A ทั้งด้านบัญชีและการจัดการ

MBA SIAM

MBA SIAM สมัครเรียน ป.โท บริหารธุรกิจ ม.สยาม ต้องรู้อะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute MBA SIAM มหาวิทยาลัยสยาม สำหรับการเรียนในระดับปริญญาโทเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับทุก ๆ คนได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ความสามารถให้กับตนเองยิ่งขึ้นกว่าเดิม ยิ่งใครที่สนใจเรียนในด้านบริหารธุรกิจก็มีสถาบันดี ๆ เปิดหลักสูตรมากมาย MBA SIAM ของมหาวิทยาลัยสยามถือเป็นอีกแห่งที่พร้อมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ดี ๆ กลับไปอย่างเต็มที่ ด้วยแนวทางการสอนที่มีความชัดเจน มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ทางสถาบันได้มีการแบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผน ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ

MBA UTCC

MBA UTCC ป.โท บริหารธุรกิจ ม.หอการค้า อัปเดตข้อมูลก่อนสมัคร

Reading Time: 2 minutes MBA UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยที่มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจหลากหลาย เป็นตัวเลือกดี ๆ สำหรับคนที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะ MBA UTCC แห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรเข้มข้น เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับมหาบัณฑิตได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว ใครที่อยากเรียนเพื่อศึกษาให้ลึกซึ้งที่นี่พร้อมนำเสนอรูปแบบการสอนเฉพาะตัวให้กับผู้เรียนทุกคน อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำมาแลกเปลี่ยนเป็นแนวทางความคิดพร้อมนำไปปรับใช้ในอนาคตได้จริง ทุกหลักสูตรของที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน โดยขอแยกให้เห็นภาพดังนี้ หลักสูตร CEO MBA เน้นการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ภาคทฤษฎี พร้อมลงมือปฏิบัติจริง มีกรณีศึกษาให้ได้ทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

MBA HCU

MBA HCU สรุปครบ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Reading Time: < 1 minute MBA HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แม้ว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะดังในเรื่องศาสตร์การแพทย์และภาษาจีน แต่ในความเป็นจริงด้านบริหารธุรกิจที่นี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกัน ด้วยหลักสูตร MBA HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการเปิดสอนเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากเข้าเรียนและมีความรู้เชิงบริหารธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มพูนประสบการณ์ แนวคิด และการวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพหน้าที่การงานของตนเองในอนาคต โดยหลักสูตรจะเป็นธุรกิจดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียน ดังนี้ แผน ก แบบ ก1 แผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีหน่วยกิตสะสมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า

MBA HU

MBA HU ข้อมูล ป.โท บริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ม.ชื่อดังภาคใต้

Reading Time: < 1 minute MBA HU มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะด้านบริหารธุรกิจมีสถาบันในประเทศไทยหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรให้ได้เข้าศึกษากัน และหนึ่งในมหาบัณฑิตที่ผ่านการยอมรับขององค์กรต่าง ๆ คือ MBA HU แห่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันการศึกษาชื่อดังของภาคใต้ ที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาด้วยเช่นกัน ด้วยการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ จะช่วยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียนทุกคนได้อย่างแน่นอน โดยหลักสูตรนี้มีแผนการเรียนทั้งหมด 2 แผน ให้ได้เลือกตามความชอบ แบ่งออกดังนี้ แผนการเรียน ก แบบ ก2

MBA EAU

MBA EAU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรียนอะไรบ้าง

Reading Time: 2 minutes MBA EAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ไม่ว่าจะเรียนต่อในสถาบันใด หากมีชื่นชอบด้านธุรกิจ หรืออาชีพที่ทำนั้นมีความเกี่ยวข้อง การเลือกเรียนต่อปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจจึงถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มาก ๆ เพราะมีโอกาสได้นำเอาวิชาความรู้ต่าง ๆ ไปใช้งานจริง พัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น MBA EAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียถือเป็นอีกสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียนทุกคน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้วไปประยุกต์ใช้ในอาชีพของตนเอง โดยหลักสูตรนี้แบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผ่น คือ แผนการเรียน ก

MBA SAU

MBA SAU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เอเชียอาคเนย์ ม.ดังด้านบริหาร

Reading Time: 2 minutes MBA SAU มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในการเลือกเรียนด้านบริหารธุรกิจ มีสถาบันในเมืองไทยหลายแห่งที่เปิดสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีศักยภาพสามารถสู้กับต่างชาติ พร้อมทั้งยังเข้าไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีความรู้ หนึ่งในสถาบันที่เปิดหลักสูตรนี้เช่นกัน คือ MBA SAU แห่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทางเลือกที่พร้อมให้ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษา เติมเต็มความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องชองการเรียนภาคทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงหลากหลายด้านมาก ๆ โดยจะแบ่งหลักสูตรการเรียน 2 เป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ MBA

MBA AU

MBA AU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สมัครเรียนต่อยากไหม

Reading Time: < 1 minute MBA AU มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การเรียนด้านบริหารธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ในเชิงวิชาการที่จะได้รับเท่านั้น แต่ถ้าหากมีความสามารถในด้านภาษาด้วยจะยิ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนทุกคนได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งใครที่สนใจเรียนในภาคอินเตอร์ MBA AU แห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คืออีกทางเลือกที่ตอบโจทย์มาก การันตีว่าเป็นสถาบันสอนภาคอังกฤษแห่งแรกของเมืองไทย ผู้เรียนทุกคนจึงไม่ใช่แค่ได้ความรู้ในเรื่องของรายวิชาเท่านั้น แต่ยังผสมความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกหลักสูตรดี ๆ ที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองเข้ามาศึกษากันดู เพิ่มโอกาสในการทำงานที่ตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 หลักสูตร ประกอบไปด้วย MBA Fast Track เป็นแนวทางการเรียนเพื่อให้จบการศึกษาได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

MBA NBU

MBA NBU สมัคร ป.โท บริหารธุรกิจ ม.นอร์ทกรุงเทพ ทำยังไงบ้าง

Reading Time: < 1 minute NBU MBA มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นเรื่องดีมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านความรู้ความสามารถแล้ว ยังสามารถต่อยอดด้านการทำงานเพื่อนำไปใช้กับองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งการเรียนกับ NBU MBA ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก็นับว่าเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เพราะที่นี่มีการเปิดหลักสูตรด้านวิชาการจัดการที่จะช่วยเพิ่มทักษะในด้านนี้ให้กับคนที่เรียนมาสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งนี้ตัวหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผน หลัก ๆ ประกอบไปด้วย แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ ซึ่งมีหน่วยกิตรวมทั้งหมด

MBA STIU

MBA STIU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.สแตมฟอร์ด เลือกได้หลายหลักสูตร

Reading Time: 2 minutes STIU MBA มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด การเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติจะยิ่งช่วยเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา STIU MBA ของมหาวิทยาลัยนานานชาติสแตมฟอร์ด จึงถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนสนใจเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้นำเอาภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจไปใช้ประโยชน์กับตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าเลือกเรียนแล้วจะทำให้ทุก ๆ คนสนุกขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว พร้อมนำความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลัก ๆ แล้วหลักสูตรของทางสถาบันจะประกอบไปด้วย Full Time MBA เป็นการเรียนแบบ Fast Track มีโอกาสเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาแค่

MBA AIU

MBA AIU เรียนต่อนานาชาติ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เอเชีย-แปซิฟิก

Reading Time: < 1 minute MBA AIU มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก การเลือกเรียนต่อระดับปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากช่วยเพิ่มทักษะในด้านการเรียนแล้วยังเป็นการฝึกภาษาเฉพาะทางไปในตัวด้วย MBA AIU ของมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่ความรู้ด้านบริหารที่ผู้เรียนจะได้รับ แต่ยังเต็มไปด้วยประสบการณ์อันแสนล้ำค่าที่หาได้ยากจากสถาบันภาษาไทยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นใครที่อยากได้ความรู้แบบ 2 อย่างไปพร้อม ๆ กันการเลือกเรียนที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากทีเดียว ซึ่งหลักสูตรจะแบ่งเป็นการเรียนด้านบัญชีและการจัดการ มี 2 แผนการเรียนคือ แผน A ทั้งด้านบัญชีและการจัดการ