fbpx

MBA DPU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ตัวจริงด้านบริหาร

MBA DPU
Reading Time: < 1 minute

DPU MBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จริง ๆ แล้วการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจเองมีความหลากหลายให้ได้เลือกตามถนัดด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางสถาบันนั้น ๆ ว่าจะมีการเปิดหลักสูตรให้ได้สมัครเข้าเรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่ง DPU MBA ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือว่ามีความครบครันในเรื่องของการเปิดหลักสูตรให้ได้เลือกเรียนกันอย่างจุใจ ใครถนัดหรือชื่นชอบการเรียนบริหารธุรกิจด้านไหนเป็นพิเศษสามารถเช็คข้อมูลเพื่อสมัครกันได้เลย โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชาเลือกเอาไว้ทั้ง 9 รายวิชา ได้แก่

 • กลุ่มวิชาการจัดการการตลาดดิจิทัล เพราะในยุคนี้การตลาดไม่ใช่แค่ออฟไลน์แต่โลกออนไลน์คืออีกหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้นำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน ก้าวหน้า ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม
 • กลุ่มวิชาการจัดการ พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่ในแผนที่ถูกวางเอาไว้ รวมถึงยังเสมือนเป็นผู้ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินงานได้ราบรื่น สามารถควบคุมดูแลตำแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กรได้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง
 • กลุ่มวิชาการจัดการการเงินยุคดิจิทัล เรื่องการเงินยุคใหม่จำเป็นต้องให้คนที่มีความรู้โดยตรงเข้าไปดูแล การเลือกเรียน DPU MBA กลุ่มวานี้จะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ในด้านการเงิน พร้อมทั้งยังมีการนำเอาความทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาประกอบด้วย
 • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล เรื่องการขนส่ง โลจิสติกส์ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานเองก็จำเป็นต้องใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้นการได้มีโอกาสเรียนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวหน้าในระยะยาว พร้อมทั้งก้าวตามสถานการณ์ของโลกด้วย
 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ด้วยยุคนี้ธุรกิจบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การมีคนที่ถนัดในด้านนี้โดยตรงจะช่วยให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเติบโต
 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจประกันภัย งานประกันภัยเป็นงานที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้นในยุคนี้ จึงทำให้มีการขยายสาขาและเพิ่มตำแหน่งจำนวนมาก การได้ทำงานในวงการนี้จะช่วยให้เกิดภูมิฐานมากขึ้นกว่าเดิม
 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาเซียน เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมอาเซียน ธุรกิจจำนวนมากก็พยายามอยากติดต่อเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม การได้เรียนรู้แบบเฉพาะทางจาก DPU MBA จะช่วยให้ทำความเข้าใจได้มากกว่าเดิม
 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจจีน หนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งและกำลังขับเคี่ยวเพื่อก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ในเรื่องเศรษฐกิจ หากเรียนแล้วจะช่วยให้มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ว ยิ่งประชากรจีนคือนักซื้อตัวยงด้วยแล้ว การทำธุรกิจในแนวนี้
 • กลุ่มวิชาการการจัดการธุรกิจระดับโลก เป็นอีกขั้นกว่าของการเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงแนวทางการทำธุรกิจของระดับโลกว่าเป็นอย่างไร พร้อมนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

จากที่พูดถึงทั้ง 9 กลุ่มวิชาของ DPU MBA จะพบว่ารูปแบบรายวิชาจะเน้นในเรื่องของยุคดิจิทัลเป็นหลัก เนื่องจากในปัจจุบันการทำธุรกิจจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หลาย ๆ องค์กรต้องมีการปรับตัวในส่วนนี้ ดังนั้นหากได้คนที่มีความสามารถและเข้าใจในหลักการต่าง ๆ เป็นอย่างดีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วย

ทางด้านของระยะเวลาการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค 1 ปี ต้องเรียน 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าภาคละ 16 สัปดาห์ วันที่เรียนเป็นแบบ Block Course เรียนครั้งละ 1 วิชา ประมาณ 4-5 สัปดาห์ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งการเรียนในจะเป็นวันเสาร์ตลอดทั้งวัน แต่ถ้ามีการเรียนเพิ่มเติมภาคฤดูร้อนจะมีระยะเวลาการเรียนไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์

dpu mba
dpu mba

สมัครเรียน DPU MBA ทำอย่างไร

เมื่อเข้าใจถึงแนวทางกาเรียนเบื้องต้นของ DPU MBA กันไปแล้ว เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงอยากลองเข้าสมัครเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นกันแน่ ๆ ซึ่งวิธีสมัครทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลย

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://ciba.dpu.ac.th/program/master/mba/
 • แถบข้างบนให้กด “สมัครเรียน”
 • กรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์โดยใส่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามที่สถาบันกำหนด
 • ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจอีกครั้ง
 • กดบันทึกข้อมูลแล้วพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อทำการชำระเงินกับธนาคารที่ระบุ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา DPU MBA

เพื่อไม่ให้ตนเองเสียเวลาในการสมัครเรียน จึงควรต้องรู้ถึงคุณสมบัติของผู้ที่คิดเข้าเรียน DPU MBA ด้วย ซึ่งต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วไม่ได้มีความเคร่งครัดใด ๆ มากนัก จึงทำให้ทุกคนที่อยากเรียนต่อสามารถสมัครได้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS, CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร DPU MBA

ในด้านของค่าใช้จ่ายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณากันให้เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างเรียนภายหลัง ทั้งนี้คนที่สนใจเรียน DPU MBA จะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 168,000 บาท ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา

ภาพรวมทั้งหมดของ DPU MBA ถือว่าเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้ในเชิงทฤษฎีจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว ยังมียกตัวอย่างกรณีศึกษา การดูงานนอกสถานที่ รวมถึงเชิญวิทยากรเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอีกด้วย

Related Posts