การเตรียมตัวสมัคร BEcon

02-252-8633 , 084-942-4261
BEcon KU
By chulatutor   on 20/01/19

BEcon Bachelor of Economics Program

ขึ้นชื่อว่าเศรษฐศาสตร์ เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรอื่นใดไปไม่ได้เลย นอกจากเศรษฐศาสตร์ค่ะ เพียงแต่ BEcon จะแตกต่างจากแค่เรื่องการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งตัวหลักสูตรมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ และพร้อมสำหรับการทำงานในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรและสังคมต่อไปได้ และยังมุ่งสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะการวิเคราะห์ มีความรู้และเข้าใจในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ และที่สำคัญคือ การมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดเด่นเพิ่มเติมให้กับบัณฑิตสายเศรษฐศาสตร์ค่ะ และยังเพิ่มโอกาสในสายอาชีพให้น้องๆ ด้วย นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆ ในการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ยกระดับทักษะความสามารถในด้านวิชาการ โดยมีโครงการความร่วมมือกับหลายประเทศทั่วโลก เช่น เยอรมัน เนเธอแลนด์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งการเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนั้น น้องๆ สามารถเลือกเรียนสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ได้ด้วยนะคะ เช่น บัญชี การเงิน การจัดการธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเปิดกว้างโลกทรรศน์จริงๆ ค่ะ สำหรับเส้นทางอาชีพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์นั้น ก็ต้องไม่พ้นแวดวงเศรษฐศาสตร์ค่ะ โดยอาจอยู่ในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาคหรือจุลภาค แต่ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจเติบโต และประเทศชาติพัฒนากันทั้งนั้น หากน้องๆ ทำงานในภาคธุรกิจ เป็นเศรษฐกรหรือนักวิเคราะห์ นักวิจัยในบริษัทเอกชนหรือบริษัทข้ามชาติ ก็ช่วยให้บริษัทเติบโต เกิดการค้าขายระหว่างประเทศ ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เช่นกัน หรือหากน้องๆ ทำงานให้กับภาครัฐ ก็เป็นการช่วยพัฒนาประเทศได้เลยทางตรง เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของปากท้อง การกินอยู่ หากมีการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดี ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีไปด้วยค่ะ หรือใครที่อยากทำธุรกิจส่วนตัว ก็ย่อมได้ เพราะเรารู้เรื่องการจัดการ การวิเคราะห์ทรัพยากร เราจะสามารถจัดสรรและใช้มันให้อย่างคุ้มคุณค่าที่สุด ให้สมกับการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ค่ะ  

การเตรียมตัวสมัคร BEcon

น้องๆ ที่สนใจอยากเรียนเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเตรียมตัวยื่นคะแนนทั้ง 2 วิชา ที่มีผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ค่ะ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TOEFL / IELTS / SAT (Critical Reading) / CU-TEP/ TU-GET / KU-EPT วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น SAT (Math Section) หรือมีผลสอบ Mathematics และ Statistics ของหลักสูตร BEcon ว่าผ่านค่ะ   ku first step  
เริ่มต้นก้าวแรก สู่ BECON KU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล
 
รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA030820 3 ส.ค. - 3 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 vova
IB080820 8 ส.ค. - 6 ก.ย. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
10 vova
 

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

โดยหากน้องๆ อยากเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ หรืออาจอยากหาผู้ช่วยในการทบทวนบทเรียนต่างๆ ให้แม่นยำยิ่งขึ้น น้องๆ สามารถแวะมาหาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้นะคะ จะมาขอคำปรึกษาแนวทางการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรอินเตอร์ต่างๆ หรือถามหาแนวทางการติวเข้มเพื่อสอบวิชาต่างๆ ที่ทางหลักสูตรกำหนดก็ได้ค่ะ เพราะพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์เชี่ยวชาญเรื่องการเตรียมตัวสอบและการสมัครหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะเลยค่ะ

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags