02-252-8633 , 084-942-4261
Bachelor of Science in Bioscience and Technology KU
By chulatutor   on 20/01/19

Bachelor of Science in Bioscience and Technology
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนยี (นานาชาติ)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะนี้เค้ามีชื่อย่อกันว่า Bioscience ค่ะ เพราะชื่อเต็มมันยาว บรรดานิสิตที่เรียนสาขานี้เค้าเลยเรียกกันสั้นๆ แบบนี้แหละค่ะ เพื่อป้องกันการสับสนกับสาขานานาชาติอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัย เมือเรียนจบครบหลักสูตร 4 ปี น้องๆ ก็จะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะ

 

การเรียนการสอนของหลักสูตร Bachelor of Science in Bioscience and Technology KU

ทางหลักสูตรจะแบ่งการเรียนออกเป็น 7 สาขา ด้วยกัน ดังนี้ค่ะ

– Agricultural Biotechnology หรือเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
– Aquatic Resources and Environment หรือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
– Aquaculture Technology หรือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
– Fishery Product Science and Technology หรือวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
– Bioinformatics หรือชีวสารสนเทศ
– Agro-Industry หรืออุตสาหกรรมเกษตร
– Veterinary Technology and Nursing หรือเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

ซึ่งการเลือกแต่ละสาขานั้น หากน้องๆ สมัครผ่านการรับตรงมาก็จะเลือกสาขากันมาอยู่แล้ว โดยจะแยกการเรียนตามแต่ละสาขาช่วงปี 2 ค่ะ ในช่วงปีแรกน้องๆ จะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาอื่นๆ เฉพาะด้านในชั้นปีที่สูงขึ้นไปค่ะ

ku first step

อาชีพหลังเรียนจบ Bachelor of Science in Bioscience and Technology KU

เนื่องจากสาขามีเยอะ ดังนั้น อาชีพของน้องๆ ก็จะเฉพาะทางแยกไปตามแต่ละสาขาตามตัวอย่าง ดังนี้ ค่ะ

หากน้องๆ เรียนเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ก็อาจเป็นนักวิจัยพันธุ์พืช หากเรียนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ก็อาจเป็นนักตรวจสอบคุณภาพน้ำ หรือตรวจพวกสิ่งแวดล้อมในน้ำ หากเรียนเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาชีพที่จะทำได้คงหนีไม่พ้นเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรืออะไรที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำค่ะ หากเรียนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ก็อาจจะอยู่ในสายการผลิตอาหารทะเลต่างๆ แปรรูปแช่แข็ง คิดค้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการประมง หากน้องๆ เรียนชีวสารสนเทศ ก็จะทำด้านงานวิจัย เก็บข้อมูลด้านชีววิทยา เพื่อพัฒนาต่อยอดด้านชีวภาพต่อไป ซึ่งสายอาชีพเหล่านี้ เป็นอาชีพที่เฉพาะทางค่ะ หากเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญ พ่วงด้วยภาษาอังกฤษที่ได้เรียนสั่งสมมาตลอดหลักสูตร เราจะยิ่งสร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองและทำให้เราเป็นที่ต้องการของตลาดงานในสาขาเหล่านี้ได้ดีเลยค่ะ และยิ่งเราเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องราวเหล่านี้มากที่สุดในประเทศไทย ก็ยิ่งได้เปรียบค่ะ

 

การเตรียมตัวสมัคร Bachelor of Science in Bioscience and Technology KU

น้องๆ ที่อยู่สายการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต้องการยื่นสมัครตรง จะต้องเตรียมตัวยื่นคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเลือกได้ว่า จะยื่น TOEFL / IELTS / KU-EPT / OOPT (Oxford Online Placement Test)

หากน้องๆ ต้องการผู้ช่วยในการเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษ น้องๆ สามารถเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ ซอย 9 ได้นะคะ พี่ๆ ยินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการใช้ยื่นสมัครหลักสูตรนานาชาติค่ะ เพราะเราเชี่ยวชาญการติวเข้มเพื่อสมัครหลักสูตรนานาชาติโดยเฉพาะ และมีศิษย์เก่าของสถาบันในหลักสูตรนานาชาติมากมายที่พร้อมจะให้การแนะแนวน้องๆ ด้วยค่ะ หรือจะเข้ามาดูใน Website www.chulatutor.com ก่อนก็ได้นะคะ

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin