fbpx

AIIP KU สนใจเรียนการเกษตรและการทดลอง วิจัย อย่าพลาด

AIIP KU
Reading Time: < 1 minute

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

Bachelor of Science in Agro-Industrial Innovation & Technology International Program (AIIP)

  หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นภาควิชายอดฮิตของมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้ให้ประสบความสำเร็จในอาชีพมาแล้วนับไม่ถ้วน และต้นกำเนิดของหลักสูตรนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองทิศทางการบริหารประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมความเข้มแข็งของสังคมอุตสาหกรรมการเกษตร ทำให้ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ยิ่งการเกษตรพัฒนาก็จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร เกิดเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมทั้งอาชีพคนในประเทศ และส่งเสริมธุรกิจส่งออกด้านอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างประเทศด้วยค่ะ

บรรยากาศการเรียนการสอน AIIP KU

น้องๆ ที่สนใจหลักสูตร AIIP มั่นใจได้เลยว่าน้องๆ จะได้เรียนในคณะที่มีเครื่องมือ ศูนย์วิจัยและห้องทดลอง ตลอดจนโรงงานผลิตต้นแบบจำลองที่ครบครันที่สุดแล้วในประเทศไทยค่ะ เพราะว่าที่คณะอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นคณะทีมีความโดดเด่นในเรื่องนี้มาก และพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการวางแผนการทำงาน การฝึกทำงานร่วมกันเป็นทีม และพร้อมก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น ทางคณะยังได้รับรางวัล Food Innovation Award Winner ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ ได้ว่าหลักสูตร AIIP จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การตลาดและการจัดการ และมุ่งสู่การสร้างสรรค์ด้านความคิด และมีความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างแท้จริง นอกจากนี้ นอกจากด้านวิชาการ ทางหลักสูตรยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้น้องๆ ได้เข้าร่วม เช่น การรับน้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนในคณะ ทุกชั้นปี ทำให้น้องๆ ได้รู้จักพี่ๆ และพี่ๆ ได้รู้จักน้องๆ และเกิดการทำงานร่วมกัน สำหรับอาชีพที่น้องๆ สามารถทำได้ เช่น นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตอาหารในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร การทำงานในองค์กรของรัฐ เช่น ศูนย์วิจัยการเกษตร สถาบันอาหาร หรืออาจจะศึกษาต่อเฉพาะทางในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคมี การจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้นค่ะ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร AIIP KU

น้องๆ ที่อยากเรียน AIIP จะต้องเตรียมตัวยื่นคะแนน ดังต่อไปนี้ค่ะ – ภาษาอังกฤษ : IETLS / TOEFL / KU-EPT / TU-GET / CU-TEP / GAT อังกฤษ Part II / O-NET – คณิตศาสตร์ : SAT (Math) PAT คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ : PAT วิทยาศาสตร์   และต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ก็จะเป็นการพูดคุยซักถามระหว่างกรรมการและน้องๆ เพื่อทำความรู้จัก ประเมินพฤติกรรม และให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต้องการจะเรียน เหตุใดจึงอยากเรียน AIIP คาดหวังอะไร คิดว่าจบแล้วจะไปทำอะไร ทำไมทางหลักสูตรควรต้องเลือกน้องๆ ซึ่งเราสามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ได้ล่วงหน้าค่ะ หรือหากน้องๆ ต้องการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการเพื่อเก็บคะแนนสอบ และเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับการสอบสัมภาษณ์ไปด้วย และถ้าน้องๆ ยังขาดผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสมัครหลักสูตรนานาชาติ ก็สามารถแวะเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ ซอย 9 ได้นะคะ เพราะว่าทีมงานเชี่ยวชาญเรื่องหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยโดยตรงค่ะ

 

Related Posts