โอกาสในการทำงานและโอกาสในการศึกษาต่อ EEBA KU

02-252-8633 , 084-942-4261
Bachelor of Entrepreneurial Economics (EEBA)
By chulatutor   on 20/01/19

Bachelor of Entrepreneurial Economics (EEBA) เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในคณะเศรษฐศาสตร์ แต่แยกออกมาเป็นสาขาผู้ประกอบการ เป็นลักษณะการเรียนเศรษฐศาสตร์ ควบคู่ไปกับการเรียนธุรกิจ โดยจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมให้น้องๆ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในหลากหลายขนาด เพราะหลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่ความรู้ความสามารถในการประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้อนบัณฑิตสู่มหาบัณฑิตเพื่อต่อยอดในมหาวิทยาลัยชั้นนำ และเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อให้บัณฑิตมีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการและมีคุณธรรมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป  

หลักสูตร EEBA มี 4 วิชาเอก ให้เลือกเรียนด้วยกัน ดังนี้ค่ะ

1. Economic of Logistics 2. Economic of Agricultural Business and Food 3. Economics of Finance for Entrepreneurs 4. Economics of Tourism and Hospitality ในระหว่างปีการศึกษา น้องๆ ยังมีโอกาสในการฝึกงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานที่ทำงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น บริษัท ปตท จำกัด มหาชน กลุ่มมิตรผล บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด มหาชน กลุ่มบริษัทเอสซีจี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด มหาชน เป็นต้น  

โอกาสในการทำงานและโอกาสในการศึกษาต่อ EEBA KU

บัณฑิตที่จบจาก EEBA สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง สายงานในภาครัฐและภาคเอกชนที่บรรดาศิษย์เก่าได้เข้าไปทำงานแล้วนะคะ ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กสิกร ไทยพาณิชย์ ซิตี้แบงค์ กลุ่มบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ DHL / FedEx บริษัทที่ปรึกษางานวิจัย Nielsen บริษัท Exxonmobil กลุ่มบริษัทโตโยต้า เป็นต้น หรือถ้าน้องอยากจะเรียนต่อเพื่อเพิ่มเติมความรู้และปูพื้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น สาขาที่สามารถเรียนต่อได้ ได้แก่ Business Administration Economics Finance Marketing Banking Property Management Real Estate Development Human Resources เป็นต้นค่ะ เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เราต้องเผชิญกับเรื่องราวที่อยู่ในแวดวงเศรษฐศาสตร์ตลอดเวลา การต่อยอดเฉพาะทางของบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์จึงไปได้ค่อนข้างกว้างค่ะ  

การเตรียมตัวสมัคร EEBA KU

น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครตรงหลักสูตร EEBA สามารถเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเตรียมตัวสอบวิชาเหล่านี้ไว้ได้เลยค่ะ 1. ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น  TOEFL  /  IELTS  /  CU-TEP  /  KU-EPT /  OOPT / O-NET 2. คณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น SAT / EEBA-MPT (ข้อสอบวัดผลคณิตศาสตร์ของทางหลักสูตรเอง) โดยการเตรียมตัวต่างๆ หากน้องๆ ยังขาดความมั่นใจ ต้องการเสริมจุดอ่อน ต่อยอดจุดแข็ง น้องๆ สามารถแวะเวียนมาปรึกษาเรื่องการเตรียมตัวสอบวิชาต่างๆ กับพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ที่สยามสแควร์ ซอย 9 ได้นะคะ พี่ๆ เชี่ยวชาญการเตรียมตัวเพื่อสมัครหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทยค่ะ แถมยังมีบรรดาศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่ผ่านเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว คอยแนะแนวทางการเตรียมตัวอีกด้วยนะคะ   ku first step  
เริ่มต้นก้าวแรก สู่ EEBA KU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล
 
รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA030820 3 ส.ค. - 3 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 vova
IB080820 8 ส.ค. - 6 ก.ย. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
10 vova
 

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags