02-252-8633 , 084-942-4261
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ
By chulatutor   on 20/01/19

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ
Bachelor of Science (Integrated Chemistry) International Program

 

หลักสูตรนี้ เห็นชื่อก็ไม่ต้องเดาเลยค่ะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร ชื่อก็บ่งบอกเลยว่าเคมีบูรณาการ ซึ่งก็เป็นการเรียนเคมีแบบบูรณาการ คือให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน ตอบสนองการพัฒนาบุคลากรของประเทศทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอบกระซิบว่า หลักสูตรนี้เค้ามีการสำรวจความต้องการของบุคลากรในสายอาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับเคมีบูรณาการตอนจัดตั้งหลักสูตรด้วยนะคะ โดยสอบถามไปยังผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผลปรากฏว่า ความต้องการบุคลากรจากหลักสูตรนี้อยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะเมื่อมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ยิ่งเพิ่มจุดเด่นและศักยภาพในการแข่งขันกับทั้งภาคธุรกิจด้วยกัน และแข่งขันในระดับนานาชาติได้อีกด้วย

เคมีบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนด้านเคมีบูรณาการ นานาชาติ ในระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตที่ใกล้เคียงกัน คือ หลักสูตรเคมีนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่สาขาวิชาย่อยในหลักสูตรนั้นค่อนข้างต่างกันค่ะ โดยเจ้าเคมีบูรณาการของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขา คือ สาขาเชิงชีววิทยา สาขาเคมีวัสดุ และสาขาเคมีอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายเชิงชีววิทยา ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาตร์การแพทย์และชีวภาพ ที่จะช่วยพัฒนาวงการแพทย์ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติ

สำหรับสื่อการเรียนการสอนของทางหลักสูตรก็ครบครันค่ะ มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากไทยและต่างประเทศ มีห้องทดลองที่มีอุปกรณ์อย่างดี พร้อมกับการเรียนการสอน และยังส่งเสริมการเรียน การวิจัยของบรรดานิสิต โดยในชั้นปีที่ 4 นิสิตมีโอกาสได้ไปฝึกงานและทำโครงการวิจัยในต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับทางหลักสูตรด้วยค่ะ

 

อาชีพหลังเรียนจบ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขึ้นชื่อว่าเรียนเคมีบูรณาการ สายงานที่ทำก็คงไม่พ้นในแวดวงเคมีค่ะ อาจจะเป็นนักเคมี นักทดลองในห้องทดลอง นักวิจัย คิดค้นพัฒนา เพื่อช่วยให้เกิดวิวัฒนาการในแวดวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ หรืออาจทำงานในบริษัทข้ามชาติ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพราะเคมีเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะ สิ่งของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันต่างๆ ก็ล้วนมีที่มาจากเคมีทั้งนั้นค่ะ

engineer science first step

การเตรียมตัวสมัครเรียน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องๆ จะต้องเตรียมตัวยื่นคะแนนต่างๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

ภาษาอังกฤษ : TOEFL / CU-TEP / IELTS

วิชาการ : SAT – Math Section / SAT-II  – Chemistry

 

ซึ่งการเตรียมตัวในวิชาเหล่านี้ น้องๆ สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้นานเลยค่ะ เพราะว่าการสอบวิชาเหล่านี้สามารถสอบได้หลายครั้ง และเลือกครั้งที่เราทำคะแนนได้ดีที่สุดค่ะ ยิ่งคะแนนเยอะ ยิ่งได้เปรียบค่ะ สำหรับน้องๆ ที่อยากมีผู้ช่วยในการเตรียมตัวสอบวิชาเหล่านี้ ก็แวะมาปรึกษาพี่ๆ ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ ที่สยามสแควร์ ซอย 9 ได้นะคะ เพราะว่าจุฬาติวเตอร์เชี่ยวชาญการเตรียมตัวเพื่อสมัครหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยค่ะ ถึงแม้จะชื่อจุฬาติวเตอร์ แต่ขอบอกว่าเราป้อนบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติมาทั่วประเทศแล้วค่ะ

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin