fbpx

สอบเข้า คณะ Agriculture KU ใช้คะแนนอะไรบ้าง เรียนด้านไหน

คณะเกษตร นานาชาติ ม.เกษตร
Reading Time: < 1 minute

คณะเกษตร : หลักสูตรเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) Bachelor of Science Program in Tropical Agriculture (International Program)

หลักสูตรนี้เป็นโครงการพิเศษของคณะเกษตร ซึ่งเป็นคณะสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นคณะที่เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้ ให้สมกับชื่อของมหาวิทยาลัยค่ะ ตัวหลักสูตรไม่มีสาขาวิชาเอกอื่นๆ นั่นหมายถึง น้องๆ ก็จะได้เรียนหลักสูตรเกษตรเขตร้อน Tropical Agriculture อย่างเดียวตลอด 4 ปีเลยค่ะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ทางคณะเกษตรได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้ เช่น Inje University ประเทศเกาหลีใต้ University of Tsukuba และ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น Massey University ประเทศนิวซีแลนด์Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น หลักสูตรจัดตั้งขึ้นเพื่อพันธกิจของคณะเกษตรของทางมหาวิทยาลัย เพื่อต้องการจะเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรในเขตภูมิภาคอาเซียน ด้วยระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร จึงสามารถรองรับทั้งนิสิตจากต่างประเทศ และนิสิตแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรได้ ทางหลักสูตรยังต้องการจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านเกษตรเพื่อรองรับตลาดแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระดับในและต่างประเทศได้ หลักสูตรนี้เราเรียนกันที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนค่ะ

 

เส้นทางสายอาชีพ คณะเกษตร หลักสูตรเกษตรเขตร้อน นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องๆ ที่อยากเรียนเกษตร อาจมีความฝันอยากพัฒนาด้านการเกษตร วิถีเกษตร อยากเป็นคนควบคุมคุณภาพด้านการเกษตรต่างๆ หรืออาจมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการเกษตรอยู่แล้ว ซึ่งอาชีพที่น้องๆ สามารถทำได้นั้นมีไม่น้อยเลยค่ะ ยิ่งประเทศไทยเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นแหล่งกสิกรรม เราส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมากมาย และอาหารก็เป็นอะไรที่คนขาดไม่ได้ ยังไงก็ต้องผลิตอยู่ตลอดเวลาค่ะ สายอาชีพนี้รับรองไม่อดตายแน่นอน ไปลองดูอาชีพที่น้องๆ จะทำได้กันเลยค่ะ

>> นักวิชาการด้านการเกษตร นักวิจัยด้านพืชและสัตว์ นักส่งเสริมการขายสินค้าและอุปกรณ์การเกษตร เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้าการเกษตร ธุรกิจทำฟาร์ม ธุรกิจส่วนตัวด้านการเกษตร บริษัทเอกชนที่ผลิตอาหารต่างๆ เช่น CPF นักสื่อสารมวลชน เป็นต้น

 

การเตรียมตัวสมัคร คณะเกษตร หลักสูตรเกษตรเขตร้อน นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องๆ คนไหนที่มีความสนใจเรื่องการเกษตร หรืออยากสานต่อและพัฒนาธุรกิจเกษตรของที่บ้าน หรืออยากทำงานสายนี้ เตรียมตัวดังนี้ได้เลยจ้ะ – น้องๆ ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – น้องๆ ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่น IELTS  TOEFL หรือ  KU-EPT  (Kasetsart University English Proficiency Test for Graduate Students) ซึ่งจัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่งก็จะมีค่าสมัครสอบที่ถูกกว่า IELTS และ TOEFL ค่ะ

 

Related Posts