fbpx

AUTO TU ต้องใช้คะแนนอะไรในการสมัครเข้า และจบมาทำงานอะไร

AUTOMOTIVE ENGINEERING PROGRAM THAMMASAT UNIVERSITY
Reading Time: < 1 minute

AUTOMOTIVE ENGINEERING PROGRAM THAMMASAT UNIVERSITY (AUTO TU)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรา เติบโตขึ้นมากกว่าสมัยก่อนอย่างรวดเร็วค่ะ เราจะเห็นได้ว่านิคมอุตสาหกรรมทั้งแถบภาคกลาง และภาคตะวันออก เต็มไปด้วยโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมากมาย ทั้งความรู้ทั้งด้านเทคนิคและวิชาการต่างๆ แต่อาจจะยังขาดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ หรือความเชี่ยวชาญที่เฉพาะทางมากๆ ดังนั้น สยามกลการ (NISSAN MOTOR) ธนาคารกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในเรื่องวิศวกรรมยานยนต์ในระดับนานาชาติให้กับประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพื่อให้วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม น้องๆ ที่เรียนในโครงการนี้ จะต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นประจำ รวมถึงมีโอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยค่ะ เรียกได้ว่า ครบถ้วนทุกเรื่องราวสำหรับการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษา AUTO อย่างแท้จริง อ่อ น้องๆ AUTO จะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในชั้นปี 1-2 และ เรียนที่ศูนย์พัทยา ในชั้นปี 3-4 ดโยมีหอพักนักศึกษาอย่างดี ไว้รองรับน้องๆ ทั้งสองแห่งค่ะ engineer science first step อาชีพหลังเรียนจบ AUTOMOTIVE ENGINEERING PROGRAM THAMMASAT UNIVERSITY น้องๆ ที่เรียนจบด้านวิศวกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นสาขาค่อนข้างเฉพาะทาง ก็จะอยู่ในแวดวงอุตสาหกรมยานยนต์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ จะตรงสายที่สุดค่ะ เพราะว่าน้องๆ เรียนมาทางนี้ มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ การฝึกงาน การอยู่ในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีที่ทดลองมาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ และก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการนี้ เพื่อป้อนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ประกอบกับมีความรู้ทางภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเปิดตลาดมากขึ้น และสร้างความไว้วางใจให้กับชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ   การเตรียมตัวสมัคร AUTOMOTIVE ENGINEERING PROGRAM THAMMASAT UNIVERSITY เนื่องจากเป็นโครงการนานาชาติของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่นเดียวกับ โครงการ TEP และ TEPE ลักษณะการเตรียมตัวและเตรียมคะแนนต่างๆ จึงไม่ต่างกันมากนัก โดยมีรายละเอียดของวิชาที่ต้องใช้คะแนนดังนี้ค่ะ

  1. คะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (โดยผลคะแนนต้องมีผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) O-NET / IELTS / TOEFL / TU-GET / CU-TEP / SAT / ACT
  2. คะแนนวิทยาศาสตร์ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ PAT 2 / SAT II / GCSE, IGCSE / GCE “O” level / GCE “A-level / GCE “AS” / GED / IB Diploma / ACT
  3. คะแนนคณิตศาสตร์ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ PAT 1 / SAT II / GCSE, IGCSE / GCE “O” level / GCE “A” level / GCE “AS” / GED / IB Diploma / ACT

 

ซึ่งความแตกต่างของแต่ละโครงการอาจแตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่พื้นฐานแล้วน้องๆ ต้องมีคะแนนเหล่านี้ในการจะยื่นสมัครตรงกับทางโครงการค่ะ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.tep.engr.tu.ac.th แต่หากว่าน้องๆ อยากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือการติวเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบวิชาต่างๆ สามารถเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้ค่ะ (www.chulatutor.com) หรือจะไลน์มาสอบถามพี่ก็ได้นะค่ะที่ ID LINE @chulatutor พี่ๆ ยินดีให้ข้อมูลและให้คำปรึกษากับน้องๆ ทุกคนเกี่ยวกับโครงการนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทยค่ะ

 

Related Posts