BMIR TU | Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations
02-252-8633 , 084-942-4261

BMIR TU | Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations

By chulatutor   on 27/05/18

Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations (BMIR TU English Programme)

BMIR TU เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นโดยรวบรวมเอาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เรียนครั้งเดียว 5 ปีได้ไปเลย 2 ปริญญา แต่ว่าก็มีข้อกำหนดกฏเกณฑ์อยู่นะคะ ว่าในระดับปริญญาตรี 3 ปีครึ่ง จะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนดไว้ ไม่เช่นนั้น น้องๆ จะไม่สามารถเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทในหลักสูตร 1 ปีครึ่งต่อไปได้ทันทีค่ะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยอยู่ตอนนี้ที่สอนเรื่องรัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ คูลสุดๆ ไปเลย โครงสร้างหลักสูตรจะมีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ทั้ง 2 สาขา (การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) โดยเป็นคณาจารย์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีวิทยากรบรรยายรับเชิญให้ความรู้เพิ่มเติมจากแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาบรรยายให้ฟังอย่างต่อเนื่อง และยังมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยที่โด่งดังชั้นนำด้วยค่ะ นอกจากนี้ ในระหว่างการศึกษา น้องๆ ก็จะมีกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันนี้ เพราะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีฉายาว่า สิงห์แดง ในขณะที่รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีฉายาว่า สิงห์ดำเราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิงห์แดง สิงห์ดำต่างๆ มากมาย และยังมีกิจกรรมสิงห์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเองด้วย น่าสนใจแล้วใช่มั้ยล่ะ tu first step ขอบเขต BMIR TU ของ 2 สาขาวิชา มีรายละเอียดพอสรุปได้ประมาณนี้ค่ะ

สาขาการเมืองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารเชิงนโยบายของภาครัฐ เพื่อนมุ่งสู่ผลสำเร็จ บริหารให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการจัดการและการบริหาร

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร วางนโยบายอย่างไร ให้บรรลุผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

น้องๆ ที่เรียนรัฐศาสตร์ ( Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations ) สามารถทำงานได้หลากหลายค่ะ ไม่ได้จำกัดเพียงแต่แวดวงการเมืองหรือกระทรวงการต่างประเทศ ที่เป็นเจ้าหน้าที่การทูต เท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN หรือองค์กรที่ต้องการคนเข้ามาดูแลเรื่องการวางนโยบาย การบริหารจัดการ และองค์กรที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ   การเตรียมตัวสมัครเป็นสิงห์แดง ปลุกความเป็นสิงห์ในตัวคุณ ด้วยการเตรียมตัวง่ายๆ ค่ะ เริ่มจากความพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษก่อนเลย เพราะจะเรียนหลักสูตรนานาชาติ ก็ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี และยิ่งต้องใช้ในการสมัครแล้วด้วย ก็ยิ่งต้องทำคะแนนให้ดีๆ ค่ะ โดยน้องๆ สามารถเลือกยื่นคะแนน  TOEFL   IELTS   TU-GET  หรือ  SAT  ทั้ง writing และ critical reading ตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนด และต้องสะสมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองสถานการณ์รอบตัวในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ เพราะน้องๆ จะต้องสอบข้อเขียนที่เกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้ด้วยค่ะ ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งได้เปรียบนะคะ และถ้าน้องๆ ยังอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของการเตรียมตัวเป็นสิงห์แดง ก็สามารถเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ ซอย 9 หรือจะ LINE มาปรึกษาก็ได้นะค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาทุกเมื่อค่ะ แม้ว่าจะชื่อ จุฬาติวเตอร์ แต่หลักสูตรอินเตอร์ทั่วประเทศไทย พี่ๆ เอาอยู่หมดค่ะ คริคริ      

เริ่มต้นก้าวแรก สู่ BMIR TU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
IA0308203 ส.ค. - 3 ก.ย.จ-พฤ18:00-20:30
จองที่นั่ง
2 vova
IB0808208 ส.ค. - 6 ก.ย.ส-อา10:00–16:00
จองที่นั่ง
1 vova

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท    

BMIR TU | Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations

น้องๆ ที่เรียนรัฐศาสตร์ สามารถทำงานได้หลากหลายค่ะ ไม่ได้จำกัดเพียงแต่แวดวงการเมืองหรือกระทรวงการต่างประเทศ ที่เป็นเจ้าหน้าที่การทูต เท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN หรือองค์กรที่ต้องการคนเข้ามาดูแลเรื่องการวางนโยบาย การบริหารจัดการ และองค์กรที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin