fbpx

อยากเข้า TEP-TEPE ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง จบมาทำงานด้านไหน

twinning engineering programs tep
Reading Time: < 1 minute

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตนานาชาติ 2 ปริญญา Twinning Engineering Programs ( TEP TU )

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตนานาชาติ 2 ปริญญา เป็นโครงการนานาชาติหนึ่งในสามโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อีก 2 โครงการคือ TEPE และ AUTO ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปค่ะ) ความต่างของ TEP และ TEPE (Thammasat English Program of Engineering) คือ TEP TU จะเรียนในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นเวลา 2 ปี และเรียนที่ต่างประเทศ (ประเทศอังกฤษหรือประเทศออสเตรเลีย) อีก 2 ปี แต่ TEPE จะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตทั้งหมดตลอด 4 ปีค่ะ TEP TU อาจจะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ค่อนข้างสูงกว่าหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติอื่นๆ เนื่องจากจะต้องรวมค่าใช้จ่ายที่ไปเรียนที่ต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปี ด้วย แต่ก็เป็นหลักสูตรที่คุ้มค่ากับการลงทุนและการเปิดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาให้กว้างไกลค่ะ เพราะว่าน้องๆ จะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เลือกไป จึงเป็นที่มาของ Twinning Programs ค่ะ โดยความร่วมมือกับต่างประเทศเริ่มจากการร่วมมือกับ Nottingham University, UK ในปี 2539 และ University of New South Wales, Australia ในปี 2549 และก่อนที่น้อง ๆ จะไปเรียนต่อ จะต้องได้รับการประเมินผลการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ผ่านตามข้อกำหนดของทางหลักสูตรก่อนด้วยค่ะ ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยต่างเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวิศวกรรมและมีคุณภาพการเรียนการสอนที่อยู่ในระดับดีมาก มีเอกสารและผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น อันจะทำให้น้องๆ ได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ระดับโลก และสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งนี้ ก็ยังมีสาขาการเรียนการสอนที่แตกต่างจากสาขาที่สอนกันในประเทศไทยด้วยนะคะ ได้แก่ Electronic and Computer Engineering และ Aerospace Engineering และ Mechatronics Engineering

 

อาชีพหลังเรียนจบ TEP TU | Twinning Engineering Programs ขึ้นชื่อว่าเรียนวิศวกรรมศาสตร์แล้ว จะไปทำงานอาชีพไหนได้ล่ะคะ ถ้าไม่ใช่ “วิศวกร” ตามสาขาที่เรียนมา ไม่ว่าจะเป็น โยธา อุตสาหการ ไฟฟ้า เครื่องกล เคมี การบิน อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อได้เปรียบของน้องๆ TEP TU นอกจากเรียน Twinning Programs แล้ว ยังจะเป็นเรื่องความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และมุมมอง แนวคิดที่เปิดกว้าง เนื่องจากได้เรียนรู้และได้เห็นจากการเรียนในต่างประเทศ โอกาสในการสมัครงานก็จะไม่จำกัดเพียงแค่บริษัทในประเทศไทย แต่อาจเป็นบริษัทในต่างประเทศก็ได้ค่ะ   การเตรียมตัวสมัคร TEP TU | Twinning Engineering Programs ลักษณะการเตรียมตัวคล้ายกับการเตรียมตัวสมัคร TEPE หากน้องๆ จะยื่นตรงเลยแบบไม่ต้องสอบข้อเขียนของทางโครงการ ภายใต้เงื่อนไขว่าน้องๆ มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ทางโครงการกำหนด (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 3.00) น้องๆ จะต้องเตรียมคะแนนใน 3 ส่วนสำหรับยื่นประกอบด้วย ดังนี้ ค่ะ

  1. คะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (โดยผลคะแนนต้องมีผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) O-NET / IELTS / TOEFL / TU-GET / CU-TEP / SAT / ACT
  2. คะแนนวิทยาศาสตร์ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ PAT 2 / SAT II / GCSE, IGCSE / GCE “O” level / GCE “A” level / GCE “AS” / GED / IB Diploma / ACT
  3. คะแนนคณิตศาสตร์ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ PAT 1 / SAT II / GCSE, IGCSE / GCE “O” level / GCE “A” level / GCE “AS” / GED / IB Diploma / ACT

 

แต่สำหรับหลักสูตร TEP TU จะต่างจาก TEPE ตรงที่น้องๆ จะต้องเลือกเลยว่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใดตั้งแต่เริ่มสมัครค่ะ จะเป็น UK หรือ Australia ทั้งนี้ จำนวนการรับของแต่ละโครงการจะไม่เท่ากัน ต้องดูรายละเอียดของแต่ละปีนั้นๆ โดยสามารถติดตามดูได้จาก http://www.tep.engr.tu.ac.th/ และหากน้องๆ ยังไม่มั่นใจในการเตรียมตัวสำหรับการสมัครหลักสูตรนานาชาติ สามารถแวะเวียนมาปรึกษาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้นะคะ (www.chulatutor.com) หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะค่ะที่ ID LINE @chulatutor  แม้ว่าจะชื่อจุฬา แต่ว่ารับรองค่ะ ว่าเราเชี่ยวชาญการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทยค่ะ 

 

Related Posts