TBAT คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง สมัครสอบ ตารางสอบ 2024

TBAT คืออะไร

TBAT คืออะไร

แบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ออกสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TBAT ย่อมาจากอะไร

Thai Biomedical Admission Test

ทำไมต้องสอบ TBAT

ข้อสอบ TBAT เป็นข้อสอบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ยื่นเข้าคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในกลุ่มของหลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้น น้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อทางด้านนี้จึงมีความจำเป็นต้องสอบ TBAT นั่นเอง

ใครบ้างที่ต้องสอบ TBAT

ผู้ที่ต้องสอบ TBAT นั้น ได้แก่ ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะต่อไปนี้

คณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบ TBAT มีกี่วิชา
ข้อสอบ TBAT ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบ TBAT ออกอะไรบ้าง

TBAT เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบจะประกอบไปด้วย 3 วิชา ได้แก่

Physics จำนวน 30 ข้อ เวลา 60 นาที

Chemistry จำนวน 55 ข้อ เวลา 60 นาที

Biology จำนวน 55 ข้อ เวลา 60 นาที

มีคะแนนเต็ม 2,400 คะแนน

ข้อสอบ TBAT Physics ออกอะไรบ้าง

1. Kinetics and force 6-8 ข้อ

2. Vibrations and Waves 5-6 ข้อ

3. Electricity 4-5 ข้อ

4. Magnetism 3-5 ข้อ

5. Energy 3-4 ข้อ

6. Atomic Structure 3-4 ข้อ

7. Electromagnetic Waves 1-2 ข้อ

ข้อสอบ TBAT Chemistry ออกอะไรบ้าง

1. Atomic structure, Properties of Element and compounds 7-9 ข้อ

2. Bonding and intermolecular forces 5-6 ข้อ

3. Laboratory and Safety Skills 3-5 ข้อ

4. Reaction rates 3-5 ข้อ

5. Stoichiometry 2-4 ข้อ

6. Mole and Chemical formula 1-3 ข้อ

7. Solutions 1-3 ข้อ

8. Chemical Equilibrium 1-3 ข้อ

ข้อสอบ TBAT Biology ออกอะไรบ้าง

1. Organ System 23-27 ข้อ

2. Cell Theory 9-11 ข้อ

3. Genetics and Evolution 9-11 ข้อ

4. Disease and Body Defense 4-6 ข้อ

5. Biological Diversity 2-4 ข้อ

6. Plants 1-3 ข้อ

สมัครสอบ TBAT

1. การสมัครสอบ TBAT สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลย หรือคลิกลิงก์เว็บไซต์ได้ที่นี่ https://atc.chula.ac.th/Main/tbat_th/

2. ให้เลือกเมนูการสมัครสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อสอบที่จะสมัคร ศูนย์สอบ และรอบการสอบ

3. ดำเนินการชำระเงินตามช่องทางที่ระบุไว้

4. ตรวจสอบสถาะการชำระเงินในระบบการสมัครสอบภายในเวลา 10.00 ของวันทำการวันถัดไป

5. ตรวจสอบสถานที่สอบในระบบการสมัครสอบล่วงหน้า 5 วัน ก่อนถึงวันสอบ

ค่าสอบ TBAT

1,600 บาท

ตารางสอบ TBAT 2024

ตารางสอบ TBAT 2024

มีสอบปีละ 2 รอบ คือ กรกฎาคม และ ตุลาคม

วันสอบเวลาช่วงเวลารับสมัคร
14 ก.ค. 6713:00-16:0028 มิ.ย. – 7 ก.ค. 67
13 ต.ค. 6713:00-16:0027 ก.ย. – 6 ต.ค. 67

คะแนน TBAT ใช้ยื่นรอบอะไรใน TCAS ?

ใช้ยื่นรอบ Early Admission และ รอบ Admission โดยจะมีการส่งตรงคะแนนของน้องไปยังคณะที่สมัคร

เปรียบเทียบ TBAT กับ UCAT แตกต่างกันอย่างไร ?

 TBATUCAT
APTITUDE
(วัดความถนัด)
 

– Verbal Reasoning

– Decision Making

– Quantitative Reasoning

– Abstact Reasoning

SUBJECT KNOWLEDGE
(วัดทักษะทางวิชาการ)

– Biology

– Chmistry

– Physics

 
ATTITUDE
(วัดทัศนคติ)
 Situational Judgement

 

สรุป ความแตกต่างระหว่างข้อสอบ TBAT กับ UCAT คือ ข้อสอบ TBAT จะเน้นวัดความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ส่วน ข้อสอบ UCAT จะเน้นวัดความถนัดและทัศนคติ

เรียน TBAT ตัวต่อตัว

เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TBAT ได้ก่อนใคร กับคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวที่จุฬาติวเตอร์ มีให้เลือกเรียนครบทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตอบโจทย์ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นคนพื้นฐานอ่อน ต้องการเรียนจากพื้นฐาน หรือคนที่มีพื้นฐานดีแต่อยากเน้นฝึกทำข้อสอบ สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ และยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการเรียนที่สถาบันหรือเรียนสดทางออนไลน์

private

TBAT Blueprint

TBAT Blueprint
TBAT
Related Posts