fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261
Social Science MUIC
By chulatutor   on 19/04/18

SOCIAL SCIENCE MUIC เค้าเรียนอะไรกันหรอตัวเอง

Social Science ภาษาไทยก็คือ สังคมศาสตร์ นั่นหมายถึงการเรียนเกี่ยวกับด้านสังคม ตรงตัวค่ะหากแต่มองให้ลึกลงไป มันไม่ใช่แค่คำว่า “สังคม” ศาสตร์การเรียนสังคมศาสตร์มันมีอะไรที่มากกว่านั้นค่ะ ถ้าไม่นับการเรียนแบบหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องเน้นเรื่องภาษาอังกฤษและสภาพสังคมแบบ Multicultural แล้ว สังคมศาสตร์ อินเตอร์ที่ MUIC เป็นอีก 1 หลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยค่ะ

 

SOCIAL SCIENCE MUIC

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เป็นสาขาวิชาที่แตกออกมาจาก คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ด้านคือ 1. การศึกษาระหว่างประเทศ (International studies) 2. ประวัติศาสตร์สากลศึกษา (Modern World History) 3. เอเชียอาคเนย์ศึกษา (Southeast Asian Studies) และทางหลักสูตรยังจัดเวทีเสวนาและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อ องค์ความรู้ต่างๆ ที่น้องๆ ได้เรียนมา รวมไปถึงกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อต่อยอดพัฒนาความรู้ เปิดกว้างแนวคิดและโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองต่างๆ มากขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั่วภูมิภาคด้วย โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งผ่านทางหลักสูตร และผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าของทางหลักสูตรค่ะ

หลักสูตรไม่เพียงแต่บ่มเพาะเนื้อหาความรู้เฉพาะด้านสังคมศาสตร์ให้น้องๆ เพียงอย่างเดียวนะคะ แต่ยังส่งเสริมให้น้องๆ เลือกสาขาวิชารอง รวมไปถึงวิชา General Education ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการประกอบอาชีพ หรือช่วยต่อยอดทางความคิด โดยไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรของ MUIC หลักสูตรใด ก็จะมิสิทธิเลือกเรียน General Education ตามสาขาที่เราสนใจทั้งนั้นค่ะ

 

แล้วอาชีพสำหรับน้องๆ ที่เรียน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( Social Science MUIC ) ล่ะ เป็นอะไรได้บ้าง

บรรดาศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้ ประกอบอาชีพที่หลากหลายค่ะ แต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ทำงานมูลนิธิช่วยเหลือสังคม นักเล่าเรื่องรายการโทรทัศน์ งานองค์กรระหว่างประเทศ นักการทูต งานองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสังคม งานด้านเกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ สถาบันการศึกษา สถานทูต งานด้านการปกครอง ซึ่งแต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่มีรากฐานจากวิชาการความรู้ที่สั่งสมจากการเรียนสังคมศาสตร์ทั้งสิ้น หรือหากใครประสงค์จะเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ก็สามารถนำความรู้ในหลักสูตรปริญญาตรีไปต่อยอดได้อีกเช่นกัน เพราะหลักสูตรด้าน Social Science ในต่างประเทศ ก็มีสถาบันดังๆ ที่มีชื่อเสียงให้เลือกเรียนมากมาย

muic first step

คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับผู้สนใจหลักสูตรนี้ หากน้องๆ สนใจที่จะเรียนหลักสูตร Social Science MUIC ( คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ) สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมให้พร้อม คือ

  • Photocopy of official Transcript (You can submit IGCSE or GED)
  • Photocopy of High School Certificate if you are graduated OR a verification letter of current student status if you are studying
  • Formal Photo
  • TOEFL or IELTS for Non-native speaker
  • SAT Score (Math)
  • Letter of Recommendation from teacher
  • Photocopy of Thai identification card or passport (for overseas students)
  • Photocopy of current residency document
  • Application fee

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยากให้เน้นภาษาอังกฤษค่ะ เพราะว่า MUIC เป็นสังคมหลากหลายวัฒนธรมและเป็นสังคมนานาชาติอย่างแท้จริง การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ก็จะมีการอภิปรายอยู่บ่อยครั้ง และน้องๆ จำเป็นต้องพูดเพื่อแสดงทัศนคติ ความคิดต่างๆ หากภาษาอังกฤษอ่อนแอก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเรียนได้ น้องๆ จึงควรฝึกฝนภาษา โดยเฉพาะทักษะการพูด เพราะจะต้องใช้ในการอภิปรายอยู่เป็นประจำค่ะ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทักษะอื่นๆ ไม่สำคัญนะจ๊ะ แค่อยากให้พูดแบบลื่นปรื๊ด ลื่นปรื๊ดอ่ะ

 

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( Social Science MUIC ) ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางเราได้เลยนะค่ะ ทางจุฬาติวเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

 

Social Science MUIC คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรดาศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Social Science MUIC) ประกอบอาชีพที่หลากหลายค่ะ แต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ทำงานมูลนิธิช่วยเหลือสังคม นักเล่าเรื่องรายการโทรทัศน์ งานองค์กรระหว่างประเทศ นักการทูต งานองค์กรระหว่างประเทศ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin