fbpx

MUIC สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

Mahidol University Intercultural Studies and Languages
Reading Time: < 1 minute

Mahidol University Intercultural Studies and Languages หรือ วัฒนธรรมนานาชาติและภาษา ชื่อยาวจัง เค้าเรียนอะไรกันอ่ะ

Mahidol University Intercultural Studies and Languages
Mahidol University Intercultural Studies and Languages

เค้าเรียนอะไรกัน?

การศึกษาเรื่องวัฒนธรรม ไม่ได้มีขอบเขตเพียงแต่การเรียนว่าเครื่องจานนี้มีที่มาจากยุคไหน หรือสิ่งปลูกสร้างนี้มีที่มาอย่างไร ใครเป็นคนสร้าง แต่เป็นการเรียนถึงความสำคัญของวัฒนธรรม สอนให้เราเป็นคนมีทักษะทางการคิดอย่างมีมุมมองทั้งทางด้านความเป็นมนุษย์ หรือที่เค้าเรียกว่ามนุษยศาสตร์ และมุมมองทางด้านศิลปะ หรือศิลปศาสตร์ เพื่อให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ในที่นี้คือสร้างสรรค์ทั้งการคิดริเริ่ม การแก้ปัญหาต่างๆ การต่อยอดทางความคิด จนถึงการพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป

โลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยีหรือการพัฒนาทางความคิดและความสามารถของมนุษย์ นับวันคนยิ่งเก่งขึ้นๆ มีความคิดที่แปลกใหม่ไปกว่าคนยุคเก่าๆ การเรียนรู้เรื่องสหวัฒนธรรมและภาษาต่างชาติ จะทำให้เราเป็นคนที่มีมุมมองที่เปิดกว้าง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของทุกอาชีพ และเป็นสิ่งที่สำคัญต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าเราจะทำอะไร ที่ไหน จะทำงาน ทำการค้า ติดต่อธุรกิจหรือการเมืองในแต่ละสังคม หรือประเทศ ทุกที่ก็ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมและภาษามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น การคิดเชิงวิเคราะห์ และการมีทักษะทางการสื่อสารจะเตรียมพร้อมน้องๆ ให้รับสิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับตัวตามสถานการณ์โลกได้ค่ะ

 

น้องๆ ที่เรียนหลักสูตรนี้ จะสามารถเลือกเรียน 3 วิชาเอกได้ ดังนี้ค่ะ

  1. ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
  2. การวิจารณ์ภาษาอังกฤษ
  3. จริยธรรม ปรัญชา และเศรษฐศาสตร์

muic first step

อาชีพหลังเรียนจบ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา มหาวิทยาลัยมหิดล

น้องๆ ที่เรียนจบจากสาขานี้ส่วนมากแล้วจะมุ่งเป้าไปที่งานที่ต้องการทักษะทางภาษาค่ะ อาชีพส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักแปล ล่ามภาษาต่างๆ เพราะว่าน้องๆ จะมีทักษะการแปลภาษาที่สละสลวย ด้วยความรู้ทางวัฒนธรรมที่เจาะลึกและความรู้เกี่ยวกับเรื่องนานาชาติ เมื่อผนวกรวมกัน จะทำให้ภาษาที่แปลออกมานั้นสวยงาม น่าอ่าน ฟังง่าย และที่สำคัญ ถูกต้องด้วยค่ะ นอกจากนักแปล ล่าม ก็ยังมีนักการทูต อันนี้ยังคงเป็นอาชีพฮอตฮิตของบรรดาคนที่เรียนสายภาษา สายวัฒนธรรมนานาชาติมาทุกยุคทุกสมัยค่ะ ด้วยองค์ความรู้ที่มีจากการเรียนสาขานี้ ก็ทำให้อาชีพนักการทูตไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะ แล้วก็ยังสามารถไปเป็นนักกฎหมายได้ด้วย เพราะภาษาดี ก็จะนำไปสู่การพูด การเขียนที่ดี แต่น้องๆ ต้องไปเรียนศึกษากฏหมายเพิ่มเติมก่อนนะคะ หรือจะเป็นอาชีพด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ งานองค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ นักเขียน และงานที่ต้องการทักษะทางสหวิชาการต่างๆ อีกมากมายค่ะ เพราะพื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญของการประกอบอาชีพในองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรที่มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศนั่นเองค่ะ คนที่มีความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ รู้เข้า รู้เรา ก็ย่อมทำอะไรราบรื่น สร้างความประทับใจแก่คู่ธุรกิจการค้า ส่งผลให้การทำงานต่างๆ ไร้อุปสรรคได้ค่ะ

 

ใครเหมาะกับคณะ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Intercultural Studies and Languages) นี้

จริงๆ แล้ว คนที่ชอบเรียนแนวนี้ ต้องเป็นคนที่ชอบภาษาและชอบที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม สังคม เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของแต่ละสังคมโลกค่ะ พื้นฐานควรเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ใฝ่เรียนรู้ เพราะการเรียนหลักสูตรนี้ ต้องอ่านเยอะแน่นอน และต้องค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยค่ะ ถ้าไม่รักการอ่านแล้ว อาจจะไม่ enjoy ได้ค่ะ นอกจากรักการอ่าน และสนใจวัฒนธรรมแล้ว น้องควรเป็นคนที่ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตลอดเวลาด้วย เพราะสิ่งที่น้องจะเรียนเกี่ยวกับโลกนี้ น้องควรติดตามว่านานาอารยประเทศ เค้ารุดหน้าไปถึงไหนแล้ว มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ขอแค่มีพื้นฐานสิ่งเหล่านี้อยู่กับตัว น้องๆ ก็สามารถปรับตัวในการเรียนหลักสูตรนี้ได้ไม่ยากค่ะ

 

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ต้องการศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages) มหิดล แล้วต้องการคำปรึกษาทาง สถาบันจุฬาติวเตอร์ยินดีให้คำปรึกษานะค่ะ

 

Related Posts