Bachelor of Science Physics MUIC

02-252-8633 , 084-942-4261
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
By chulatutor   on 10/05/18

Bachelor of Science – Physics at MUIC

วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาภาคบังคับของน้องๆ ที่เลือกเรียนระดับมัธยมศึกษาปลายสายวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีทั้งการคำนวณและหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน จริงๆ แล้ว ฟิสิกส์เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงโน้มถ่วง กฎของนิวตัน การใช้แรงในการทำงานของสิ่งต่างๆ ฟิสิกส์เป็นการเรียนรู้เรื่องสสารกับพลังงาน องค์ประกอบของสรรพสิ่งต่างๆ ซึ่งจริงๆ ก่อเกิดจากพฤติกรรมความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ ทำให้เกิดความอยากรู้เรื่องราวธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เช่น กรณีของเซอร์ ไอแซค นิวตัน ที่นั่งๆ อยู่แล้วลูกแอ๊ปเปิ้ลเกิดหล่นใส่หัว ก็เลยเกิดความอยากรู้ว่า อะไรทำให้ลูกแอ๊ปเปิ้ลนั้นมันหล่นลงมาได้ ซึ่งการอยากรู้และอยากศึกษาสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้ คือสิ่งที่นำมาถึงคำจำกัดความว่า ฟิสิกส์ ค่ะ

ทีนี้ การเรียนรู้เชิงลึกเรื่องฟิสิกส์ในระดับมหาวิทยาลัย ก็จะต้องลงลึกไปในศาสตร์ของวิชามากไปกว่าที่น้องๆ เคยได้เรียนมาในระดับมัธยมแน่นอน ทีนี้พอจะรู้ตัวแล้วนะ ว่าคณะนี้มันใช่เราหรือไม่

 

ใครที่เหมาะที่จะเรียนคณะ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล >>>

แน่นอนว่า ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์เป็นทุนเดิมค่ะ ต้องเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเดิม จะได้เปรียบมาก เพราะว่าความอยากรู้อยากเห็น เป็นบ่อเกิดของการเรียนรู้ค่ะ เป็นจุดกำเนิดของความต้องการรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรทำให้เกิดสิ่งนี้ และจะนำไปสู่การทดลอง ค้นคว้าวิจัยในขั้นต่อไป

engineer science first step

เส้นทางหลังเรียนจบคณะ Bachelor of Science – Physics at MUIC >>>

บัณฑิตที่จบคณะ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความรู้ ที่สามารถช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในระดับองค์กรไปจนถึงระดับประเทศ และอาจไปถึงการสร้างความก้าวหน้าในระดับนานาชาติก็ได้ เพราะว่า คณะนี้เน้นทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติเลยค่ะ น้องๆ สามารถเป็นนักวิจัยสำหรับงานสายวิจัยพัฒนา ในแผนกวิจัยและพัฒนา (RD : Research and Development) ตามบริษัท ซึ่งโดยมากแล้ว บริษัทใหญ่ๆ ทุกวันนี้จะมีแผนกนี้ในองค์กรตัวเองทั้งนั้น และจะทุ่มงบอย่างมากมายเพื่องานวิจัย และหวังว่าบริษัทตัวเอง หรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองจะก้าวหน้า ล้ำไปกว่าคู่แข่งค่ะ นอกจากนี้อาจเป็นบุคลากรในแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีตามภาคอุตสาหกรรมตามองค์กรเอกชนหรือภาครัฐก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในโรงพยาบาล เป็นนักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร์ก็ย่อมได้ค่ะ แต่ถ้าใครอยากลงลึกยิ่งไปอีก อยากศึกษาเฉพาะทางให้เชี่ยวชาญไปเลย ก็อาจจะศึกษาต่อปริญญาเอกในด้านฟิสิกส์ต่อไปอีกก็ได้ค่ะ

 

Physics MUIC ใช้คะแนนอะไรบ้าง

สิ่งสำคัญในการจะเรียนหลักสูตรนานาชาติ น้องๆ จะต้องมีความพร้อมทางภาษาอังกฤษค่ะ ซึ่งการสอบภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ก็จะเป็นการสอบที่เป็นลักษณะ International Standard Test คือ IELTS หรือ TOEFL โดยต้องสอบให้ได้เกณฑ์ตามที่ทาง MUIC กำหนด นอกจากนี้ ยังต้องมีคะแนน SAT (Math) ด้วย เพื่อใช้ยื่นสมัครในคณะนี้ แต่หากไม่มีคะแนนเหล่านี้มา น้องๆ จะต้องมาสอบข้อสอบของทางมหาวิทยาลัยค่ะ ก็จะมีข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบการเขียน Essay และข้อสอบคณิตศาสตร์ค่ะ เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ต่อไปค่ะ ดังนั้น การเตรียมตัวเป็นเรื่องสำคัญ และหากน้องๆ อยากมีผู้ช่วยในการเตรียมตัวสมัครและเรียนหลักสูตรนานาชาติ น้องๆ สามารถแวะมาปรึกษาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้นะคะ พี่ๆ ยินดีและพร้อมรับฟังน้องๆ ที่สยามสแควร์ ซอย 9 เสมอค่ะ หรือ ถ้าน้องๆ ข้องใจหรือมีอะไรอยากถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ( Bachelor of Science – Physics at MUIC ) ก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามกับพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ได้ตอลดนะคะ พี่ๆ ยินดีชี้แนะและให้คำปรึกษาค่ะ โทรมาเลยจ้ะ รอสายเธออยู่นะจ๊ะ หรือจะ LINE @chulatutor มาก็ได้นะจ๊ะ

 

เริ่มต้นก้าวแรก สู่ Bachelor of Science – Physics at MUIC ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA030820 3 ส.ค. - 3 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 vova
IB080820 8 ส.ค. - 6 ก.ย. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
10 vova

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

Bachelor of Science Physics MUIC วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เส้นทางหลังเรียนจบคณะ Bachelor of Science Physics at MUIC บัณฑิตที่จบคณะ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.มหิดล อินเตอร์ สามารถเป็นนักวิจัยสำหรับงานสายวิจัยพัฒนา ในแผนกวิจัยและพัฒนา หรือ อาจเป็นบุคลากรในแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีตามภาคอุตสาหกรรมตามองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin