fbpx

IUP KU วิศวะอินเตอร์ จบแล้วงานดีรอเพียบ มีเกณฑ์มัครยังไง

วิศวะ เกษตร อินเตอร์
Reading Time: < 1 minute

วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ เกษตรศาสตร์

หากพูดถึงการเรียนวิศวกรรมศาสตร์แล้ว วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย่อมเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นวิศวกรมศาสตรบัณฑิตจากสถาบันแห่งนี้ เพราะทางมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีความเป็นมายาวนาน ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาหลายยุคหลายสมัย อีกทั้งคณะจารย์ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิและคุณภาพคับแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ต้องการจะเป็นวิศวกรในสาขาวิชาต่างๆ ค่ะ และยิ่งในปัจจุบัน การแข่งขันด้านการประกอบอาชีพยิ่งสูงขึ้น และท้าทายมากขึ้น ทำให้ความรู้ในด้านวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์นั้นอาจไม่เพียงพอ ไม่ว่าน้องๆ จะมีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งวิซวกรรมซอฟต์แวร์ เพราะโลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ บริษัทหรือธุรกิจต่างๆ สามารถทำได้หลายพื้นที่ นายทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็เยอะ คนไทยเองก็มีการติดต่อกับชาวต่างชาติในการลงทุนต่างๆ หรือแม้กระทั่งบริษัทที่มีชื่อเสียง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องการบุคลากรที่ครบเครื่องเพื่อให้การทำงานของบริษัทราบรื่น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษจึงก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนสำคัญอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักในข้อนี้ จึงเปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้น ตั้งแต่ปี 2546 และพัฒนาหลักสูตรมาเรื่อยๆ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร ได้แก่ – Electrical Engineering (Communication) – Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering – Environmental Engineering – Mechanical Engineering – Software and Knowledge Engineering – Industrial Engineering นอกจากการเรียนหลักสูตรนานาชาติ 4 ปีแล้ว ทางหลักสูตรยังมีโครงการ 3+1+1 ซึ่งเป็นโครงการเรียน5 ปี แต่ได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โดยน้องๆ จะเรียน IUP เป็นเวลา 3 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับทางหลักสูตรทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอีก 2 ปี ซึ่งอาจจะเลือกเรียนเป็นปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจก็ได้ นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ แม้ค่าเทอมอาจจะสูงหน่อย แต่ประสบการณ์และความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับนับว่าคุ้มค่าค่ะ

 

การเตรียมตัวสมัคร IUP KU สำหรับการรับตรง

อย่างแรกเลย น้องๆ จะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (เกรด 12) หรือเทียบเท่า โดยมี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไปค่ะ และน้องๆ จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยอาจเลือกยื่นเป็น TOEFL หรือ IELTs ก็ได้ค่ะ และยังต้องมีคะแนน SAT ทั้ง Math และ Critical Reading ด้วยนะคะ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปยื่นสมัครได้เลยค่ะ

 

หลักสูตร IDDP KU

นอกจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติแล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีก 1 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา ที่เรียกว่า วิศวกรรมการบินและอวกาศ บริหารธุรกิจ นานาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับทาง RMIT University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทั้งด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ และด้านบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อตอบสนองกับตลาดอุตสาหกรรมในอนาคต ด้วยชื่อหลักสูตรก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า บัณฑิตจะต้องเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนายานพาหนะในอากาศและในอวกาศ ในทุกรูปแบบ และยังต้องสามารถทำงานได้ในสาขาที่หลากหลายร่วมกัน เช่น การออกแบบยานยนต์ การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าสายอาชีพของน้องๆ ค่อนข้างเฉพาะทางและเป็นที่ต้องการมาก ผลตอบแทนสูง เพราะเราหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ในประเทศไทนได้น้อยมากๆ ค่ะ และยิ่งไปกว่านั้น หากน้องๆ มีความสนใจในเรื่องการบินและอวกาศแล้ว การเรียน IDDP ยังหล่อหลอมเรื่องธุรกิจในกับน้องๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การวางแผน การจัดการทรัพยากร รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจในสภาพแวดล้อมต่างๆ สามารถแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ ได้ เรียกได้ว่า ครบครันทั้งวิชาการและการทำธุรกิจ น้องๆ สามารถเลือกเรียนหลักสูตร 5.5 ปี (ปริญญาตรีวิศวกรรมการบินและอวกาศจาก RMIT และ KU และ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจจาก RMIT) หรือหลักสูตร 4.5 ปี (ปริญญาตรีวิศวกรรมการบินและอวกาศจาก RMIT และจาก KU)

 

การเตรียมตัวสมัคร IDDP แบบรับตรง

คุณสมบัติเบื้องต้นเช่นเดียวกับการสมัครวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ แต่มีรายวิชามาให้เลือกยื่นหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ต้องไปเรียนในต่างประเทศด้วย อาจมีนักเรียนจากนานาชาติที่สามารถใช้คะแนนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ตามแต่ละช่องทางการสมัครมายื่นได้ค่ะ ได้แก่ SAT , AP , A-Level , IBGSCE , IGCSE , IELTS , TOEFL , RMIT Eng Test

 

Related Posts