fbpx

EBA The Bachelor of Arts Program in Economics

EBA CU

EBA CU ( The Bachelor of Arts Program in Economics Chulalongkorn )

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นคณะยอดนิยมอันดับต้นๆ สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเลือกเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน ไม่ได้โด่งดังแค่หลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น แต่หลักสูตรนานาชาติของที่นี่ ก็นับว่ามีคุณภาพและมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการศึกษาบ้านเรา และนั่นก็ทำให้คณะนี้ มีหลายๆคน อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งค่ะ  

การเรียนการสอน EBA CU

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมๆ กับการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้ทั้งวิชาการและภาษาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในอนาคตการทำงาน น้องๆ จะได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทั้งจุลภาคและมหภาค ทฤษฎีคณิตศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การเรียนสถิติ และการเรียนเรื่องการเงินการบัญชี การประยุกต์เพื่อนำเอาความรู้ไปใช้ และเทคนิคเกี่ยวกับด้านการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก และน้องๆ ยังต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนับเป็นการปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนสาขาวิชานี้โดยเฉพาะ หลักสูตรมีทั้งหมด 7 ภาคการศึกษา และน้องๆ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ค่ะ การเรียนการสอนประกอบไปด้วยห้องเรียนบรรยาย การอภิปราย การสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อให้นิสิตได้พูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างทั่วถึง คณาจารย์ของทางหลักสูตรล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ในสาขาที่ตนเองสอน และยังมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกแวะเวียนมาบรรยายในห้องเรียนสัมมนาเป็นประจำ  

อาชีพหลังเรียนจบ EBA CU

หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต โดยการให้แหล่งข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต มีทั้งการช่วยแนะนำการเขียน Resume และแนะนำเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน แต่ยังช่วยวางแผนเส้นทางอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ สามารถมองภาพเส้นทางการทำงานและสายงานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยอาชีพที่น้องๆ ที่จบ EBA สนใจ ก็เช่น สายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทวิจัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำธุรกิจส่วนตัว  

การเตรียมตัวสมัคร EBA CU

อย่างแรกเลย คือน้อง ๆจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ก่อนค่ะ และหากน้องๆ จะยื่นสมัครโครงการรับตรง น้องๆ จะต้องเตรียมคะแนนเหล่านี้ ค่ะ

คะแนนภาษาอังกฤษ : คะแนน CU-TEP + CU-TEP Speaking (ซึ่งต้องสอบในวันเดียวกัน) หรือ
  คะแนน TOEFL หรือ
  คะแนน IELTS
คะแนนวัดผลทั่วไป : คะแนน CU-AAT Math หรือ
  คะแนน SAT Math หรือ
  คะแนน A-Level Math “A”

สำหรับ Link ข้อมูลเพิ่มเติมของคะแนนต่างๆ สามารถดูได้ตามด้านล่างค่ะ

CU-TEP (Test of English Proficiency of Chulalongkorn University) CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) IELTS (International English Language Testing System) www.atc.chula.ac.th Tel. 02-218-3717 www.ielts.org Tel. 02-652-5480-9
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) SAT (Scholastic Aptitude Test) www.toefl.org www.collegeboard.org

และหากน้องๆ ยังไม่มั่นใจ อยากได้คำแนะนำสามารถแวะเวียนเข้ามาคุยกับพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ซอย 9 ได้นะคะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำน้องๆ อย่างเป็นกันเอง และเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทย และมีประสบการณ์การติวน้องๆ เพื่อเข้าหลักสูตรเหล่านี้มากมายค่ะ นอกจากนี้ เรายังมี Guideline จากนักเรียนของสถาบันที่ผ่านเข้าไปเรียนหลักสูตร EBA อีกด้วยค่ะ