CU-TEP TOEIC IELTS GED SAT
084-942-4261
EBA The Bachelor of Arts Program in Economics
By chulatutor   on 12/01/20

EBA CU ( The Bachelor of Arts Program in Economics Chulalongkorn )

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นคณะยอดนิยมอันดับต้นๆ สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเลือกเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน ไม่ได้โด่งดังแค่หลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น แต่หลักสูตรนานาชาติของที่นี่ ก็นับว่ามีคุณภาพและมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการศึกษาบ้านเรา และนั่นก็ทำให้คณะนี้ มีหลายๆคน อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งค่ะ  

การเรียนการสอน EBA CU

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมๆ กับการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้ทั้งวิชาการและภาษาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในอนาคตการทำงาน น้องๆ จะได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทั้งจุลภาคและมหภาค ทฤษฎีคณิตศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การเรียนสถิติ และการเรียนเรื่องการเงินการบัญชี การประยุกต์เพื่อนำเอาความรู้ไปใช้ และเทคนิคเกี่ยวกับด้านการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก และน้องๆ ยังต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนับเป็นการปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนสาขาวิชานี้โดยเฉพาะ หลักสูตรมีทั้งหมด 7 ภาคการศึกษา และน้องๆ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ค่ะ การเรียนการสอนประกอบไปด้วยห้องเรียนบรรยาย การอภิปราย การสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อให้นิสิตได้พูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างทั่วถึง คณาจารย์ของทางหลักสูตรล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ในสาขาที่ตนเองสอน และยังมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกแวะเวียนมาบรรยายในห้องเรียนสัมมนาเป็นประจำ  

อาชีพหลังเรียนจบ EBA CU

หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต โดยการให้แหล่งข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต มีทั้งการช่วยแนะนำการเขียน Resume และแนะนำเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน แต่ยังช่วยวางแผนเส้นทางอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ สามารถมองภาพเส้นทางการทำงานและสายงานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยอาชีพที่น้องๆ ที่จบ EBA สนใจ ก็เช่น สายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทวิจัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำธุรกิจส่วนตัว  

การเตรียมตัวสมัคร EBA CU

อย่างแรกเลย คือน้อง ๆจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ก่อนค่ะ และหากน้องๆ จะยื่นสมัครโครงการรับตรง น้องๆ จะต้องเตรียมคะแนนเหล่านี้ ค่ะ

คะแนนภาษาอังกฤษ : คะแนน CU-TEP + CU-TEP Speaking (ซึ่งต้องสอบในวันเดียวกัน) หรือ
  คะแนน TOEFL หรือ
  คะแนน IELTS
คะแนนวัดผลทั่วไป : คะแนน CU-AAT Math หรือ
  คะแนน SAT Math หรือ
  คะแนน A-Level Math “A”

สำหรับ Link ข้อมูลเพิ่มเติมของคะแนนต่างๆ สามารถดูได้ตามด้านล่างค่ะ

CU-TEP (Test of English Proficiency of Chulalongkorn University) CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) IELTS (International English Language Testing System) www.atc.chula.ac.th Tel. 02-218-3717 www.ielts.org Tel. 02-652-5480-9
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) SAT (Scholastic Aptitude Test) www.toefl.org www.collegeboard.org

และหากน้องๆ ยังไม่มั่นใจ อยากได้คำแนะนำสามารถแวะเวียนเข้ามาคุยกับพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ซอย 9 ได้นะคะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำน้องๆ อย่างเป็นกันเอง และเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทย และมีประสบการณ์การติวน้องๆ เพื่อเข้าหลักสูตรเหล่านี้มากมายค่ะ นอกจากนี้ เรายังมี Guideline จากนักเรียนของสถาบันที่ผ่านเข้าไปเรียนหลักสูตร EBA อีกด้วยค่ะ  

cu first step

 
เริ่มต้นก้าวแรก สู่ EBA CU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

 

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA300320 30 มี.ค. - 7 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-3 ฟิวส์,vova
IB040420 4 เม.ย. - 10 พ.ค. ส-อา 10:00–16:00
[เต็มแล้ว]
-5 ฟิวส์,vova
IELTS-CV 20 เม.ย. - 21 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
8 ชารมิน

 

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท  

EBA The Bachelor of Arts Program in Economics

หลักสูตร EBA CU ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมๆ กับการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้ทั้งวิชาการและภาษาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในอนาคตการทำงาน
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags