fbpx

MBA RBAC ป.โท บริหารธุรกิจ ม.รัตนบัณฑิต กับเรื่องที่ต้องรู้

MBA RBAC
Reading Time: < 1 minute

MBA RBAC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงพร้อมเป็นเครื่องยืนยันเมื่อเรียนจบแล้วไปสมัครทำงาน หรือต้องการเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน คนที่สนใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ MBA RBAC ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะไม่ใช่แค่ตัวรายวิชาที่จะเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังแวดล้อมไปด้วยสถานที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมห้องเรียนอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาการเรียนในระดับมหาบัณฑิตบอกเลยว่าที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาด โดยมีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี้

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต ผู้เรียนจะได้ความรู้แบบลึกซึ้งในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเข้าถึงมากที่สุด
 • แผนการเรียน ข เป็นแผนการเรียนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ผู้เรียนจะต้องมีการค้นคว้าอิสระในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต ช่วยเพิ่มพูนทักษะในด้านบริหารธุรกิจให้มากขึ้น

รูปแบบการเรียน MBA RBAC จะจัดแบบทวิภาค เรียนทั้งสิ้น 18 เดือน เป็นอย่างน้อย นั่นเท่ากับว่าผู้เรียนมีโอกาสจบได้ภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่งเท่านั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 มีระยะเวลาการเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการเรียนไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ แบบเต็มวัน

ความมุ่งหวังสำคัญของการเปิดหลักสูตร MBA RBAC เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของตนเองโดยเฉพาะด้านการบริหารธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทักษะที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของทฤษฎีที่เคยเรียนมากเท่านั้น แต่ยังต้องมีการนำเอานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเป็นส่วนช่วยเพิ่มเติมด้วย เพราะองค์กรทุกวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งในการมองหาคนที่มีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของพวกเขา ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มหาบัณฑิตทุกคนควรต้องเข้าใจและสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในส่วนของอาชีพหลังจากเรียนจบ MBA RBAC แล้ว ก็มีความหลากหลายมาก ๆ ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสของมหาบัณฑิตเอง โดยขอแบ่งให้มองเห็นภาพได้คร่าว ๆ ดังนี้

 • ผู้บริหารระดับล่าง กลาง สูง ในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน
 • หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย ในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะฝ่ายการตลาด, การขาย, การเงิน การบัญชี, ทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายจัดซื้อ, คลังสินค้า, ฝ่ายต่างประเทศ ฯลฯ
 • นักวิชาการ / อาจารย์สอนภายในสถาบันการศึกษาชื่อดัง
 • นักวิจัยในด้านของธุรกิจ เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ ๆ ขึ้นมา เป็นตัวช่วยพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ
 • นักวิเคราะห์ในด้านธุรกิจ การเงิน การลงทุน ความเสี่ยงต่าง ๆ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ประกอบการอิสระ สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้อยู่แถวหน้าของวงการ

ในการเลือกเข้าเรียนกับ MBA RBAC มีความโดดเด่นในด้นของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ครบครันมาก ด้วยห้องเรียนที่ทันสมัยจะยิ่งช่วยเพิ่มความสนุกระหว่างเรียน มีความพร้อมหากต้องการให้เรียนแล้วได้ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกเองก็ถือว่าตอบโจทย์ ไม่แออัดจนเกินไปด้วยการเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ การเดินทางไม่ยุ่งยาก ใครที่สนใจอยากเข้าเรียนที่นี่นับว่าเป็นอีกสถาบันที่พร้อมเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนทุกคนให้พัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ภาพรวมของ MBA RBAC ถือว่าเป็นสถาบันที่มีความเอาใจใส่มหาบัณฑิตในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่การสอนในเชิงทฤษฎีของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจ เพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากขึ้นกว่าเดิม มีการยกกรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถูกต้อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงเชิญวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในเชิงธุรกิจมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้จริงเมื่อต้องพบเจอกับสถานการณ์ระหว่างทำงาน

MBA RBAC
MBA RBAC

สมัครเรียน MBA RBAC ทำอย่างไร

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงอยากสมัครเข้าเรียน MBA RBAC จึงขออธิบายวิธีแบบง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ ทุกขั้นตอนของการสมัครทำผ่านโลกออนไลน์ได้ทันที

 • ให้คลิกเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://www.rbac.ac.th/freshman/
 • แถบด้านบนจะมีตัวเลือก “สมัครเรียนออนไลน์ กดเข้าไปได้ทันที
 • ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน แล้วกดสมัครเรียน
 • ทางสถาบันจะมีการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบอีกครั้ง

 

คุณสมบัติของผู้สนใจเรียน MBA RBAC

ในด้านคุณสมบัติก็เป็นอีกสิ่งที่ควรต้องรู้เอาไว้สำหรับคนที่มีความประสงค์เรียนต่อกับ MBA RBAC เนื่องจากหากมีข้อไหนที่ขาดไปจะได้รีบแก้ไขให้ทัน ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นมีดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีบุคคลรับรองซึ่งทางสถาบันสามารถติดต่อได้
 • มีการทดสอบความรู้เบื้องต้นก่อนการรับสมัครเข้าเรียนทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์
 • หากมีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA RBAC

มาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่สนใจเข้าเรียน MBA RBAC เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่จะได้เตรียมความพร้อมและวางแผนทางการเงินให้ดี โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจะตกประมาณ 120,000 บาท แต่มีส่วนลดตามที่สสถาบันระบุ

Related Posts