fbpx

MBA HCU สรุปครบ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

MBA HCU
Reading Time: < 1 minute

MBA HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แม้ว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะดังในเรื่องศาสตร์การแพทย์และภาษาจีน แต่ในความเป็นจริงด้านบริหารธุรกิจที่นี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกัน ด้วยหลักสูตร MBA HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการเปิดสอนเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากเข้าเรียนและมีความรู้เชิงบริหารธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มพูนประสบการณ์ แนวคิด และการวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพหน้าที่การงานของตนเองในอนาคต โดยหลักสูตรจะเป็นธุรกิจดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียน ดังนี้

 • แผน ก แบบ ก1 แผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีหน่วยกิตสะสมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต (ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว)
 • แผน ก แบบ ก2 แผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ โดยมีกลุ่มวิชาต่าง ๆ ที่ต้องเรียนเพิ่มเติม คือ วิชาพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต), วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต, วิชาเลือก 6 หน่วยกิต และการทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
 • แผน ข แผนการเรียนนี้ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ แต่จะมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมเข้ามา โดยวิชาต่าง ๆ ประกอบไปด้วย วิชาพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต, วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต, วิชาเลือก 12 หน่วยกิต และการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

หลักสูตร MBA HCU สาขาธุรกิจดิจิทัล มุ่งเน้นในด้านการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนได้จบออกไปเป็นมหาบัณฑิตพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะโลกปัจจุบันการทำธุรกิจไม่ได้หยุดแค่การเปิดบริษัทแล้วมีพนักงานเข้ามาทำงานเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างธุรกิจบนโลกดิจิทัลได้ง่าย ๆ พร้อมบริหารจัดการด้วยการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางสำคัญของ MBA HCU คือ ต้องการผลิตบุคลากรที่เต็มไปด้วยความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนระบบดิจิทัลของประเทศในทุก ๆ ภาคส่วนที่มุ่งหวังต้องการปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าตามระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในส่วนเชิงพาณิชย์ในประเทศ ต่างประเทศ การค้าข้ามพรมแดน ข้ามประเทศทุก ๆ ห่วงโซ่อุปทาน ในเชิงบริการ รวมไปถึงภาคการเกษตรที่มีการปรับปรุงระบบสู่การเกษตรแบบปราดเปรื่องผ่านระบบธุรกิจดิจทัล

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเองโลกดิจิทัลมีความสำคัญต่ออาชีพการงานอย่างยิ่ง ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวจากเดิมแค่ทำงานเชิงออฟไลน์ เข้าสู่ระบบออนไลน์ สังเกตจากทุกธุรกิจจะมีเว็บไซต์ แฟนเพจ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ไม่ต้องเสียเงินแพง ๆ ในการทำโฆษณาเหมือนสมัยก่อน แต่ประเด็นสำคัญคือ มหาบัณฑิตในหลักสูตรดิจิทัลเหล่านี้ คือหัวใจหลักที่จะพัฒนาให้ธุรกิจสามารถทำงานในเขิงดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และนำมาซึ่งความเติบโต กิจการเจริญรุ่งเรือง ส่งผลดีต่อประเทศไทยต่อไป

อย่างไรก็ตามการเรียน MBA HCU จะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด การมีความเข้าใจในด้านภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงรูปแบบ English Program อย่างลึกซึ้ง แสดงให้เห็นถึงแนวทางในด้านการเรียนการสอนที่ไม่ใช่แค่นำไปใช้ทำงานกับองค์กรคนไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานกับองค์กรของต่างประเทศหรือทำงานในต่างประเทศได้อีกด้วย ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีที่เป็นภาษาอังกฤษจะยิ่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้มากกว่าที่เคย การมีภาษาที่ดีจะช่วยให้ได้เปรียบมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะในเชิงบริหาร

ภาพรวมของ MBA HCU ถือว่าเป็นสถาบันที่มีรูปแบบการสอนน่าสนใจ เพราะนอกจากหลักสูตร English Program แล้ว พื้นฐานด้านการสอนต่าง ๆ ก็ใช้เรียนตามหลักทฤษฎีภายในห้องเรียนกับผู้สอนที่มีคุณวุฒิสูง มีการสร้างกรณีศึกษา หรือยกตัวอย่างจริงมาให้ผู้เรียนได้ลองคิด วิเคราะห์ ค้นหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง มีการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน รวมถึงการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจโดยตรงมาบอกเล่าเรื่องราวเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในการทำงานต่อไป อีกทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานด้านบริหารและธุรกิจอีกด้วย

MBA HCU
MBA HCU

สมัครเรียน MBA HCU ทำอย่างไร

เมื่อเข้าใจหลักสูตรกันไปพอสมควรแล้ว คงมีข้อสงสัยว่าถ้าต้องการสมัครเรียน MBA HCU จะต้องทำอย่างไรบ้าง ขั้นตอนไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้น มาไล่เรียงทีละสเต็ปได้เลย

 • กดเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://www.hcu.ac.th/master-degree
 • แถบขวามือด้านบนสุดให้กดไปที่ “สมัครเรียน”
 • สำหรับคนที่เรียนต่อ MBA HCU ให้เลือกกรอกใบสมัครตามภาษาที่ตนเองถนัด
 • เมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้ทำการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
 • ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบ จากนั้นกดยืนยันการสมัคร
 • จะมีการระบุวิธีในการชำระเงิน วัน-เวลารับสมัครและอื่น ๆ ตามที่สถาบันเห็นสมควร

 

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน MBA HCU

อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคุณสมบัติของคนที่สนใจเรียนต่อ MBA HCU เพื่อให้มั่นใจว่าหลังการสมัครเข้าไปแล้วจะไม่มีปัญหาใด ๆ ในเรื่องการเรียน หรือมีคุณสมบัติบางข้อที่อาจไม่ผ่านในการสมัคร จะได้รีบจัดการให้ทัน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • ต้องมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL 440 (Paper-based), 95 (Computer-based) หรือ 42 (Internet-based), TOEIC 450, IELTS 4, CU-TEP 60
 • ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA HCU

ปิดท้ายด้วยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA HCU ของคนที่สนใจเข้าเรียนด้านธุรกิจดิจิทัล ซึ่งตกประมาณ 188,200 บาท ทั้งนี้จะไม่รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในกรณีที่มีบางรายวิชาที่ต้องออกไปศึกษาดูงานภายนอก

Related Posts