UDDI TU | Urban Design and Development Program
084-942-4261
UDDI TU | Urban Design and Development Program
By chulatutor   on 26/06/18

Urban Design and Development Program : UDDI TU

 
Urban Design and Development Program : UDDI TU
Urban Design and Development Program : UDDI TU
โครงการ Urban Design and Development เป็นส่วนหนึ่งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งก็คือการเรียนเรื่องการออกแบบและพัฒนาเมือง โดยโครงการนี้จะเน้นเรื่องการออกแบบและพัฒนาผังเมืองเป็นหลัก นับเป็นโครงการน้องใหม่ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ เป้าหมายการจัดตั้งโครงการคือ การออกแบบเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืน เพราะสังคมเมืองขอเราเติบโตและเจริญขึ้นในทุกๆวัน และการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม หากจะให้ดำเนินไปอย่างรุดหน้าและราบรื่น ควรจะมีการวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วย ซึ่งการวางผังเมืองนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เมืองพัฒนาไปอย่างรอบด้าน มีระเบียบเรียบร้อย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง โครงการนี้จะหลอมรวมนำเรื่องวิชาการเรื่องการออกแบบทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการและการพัฒนาเอาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อมุ่งผลให้เกิดการวางผังเมืองที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป้าหมายของโครงการคือ ต้องการสร้างนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับสายอาชีพการออกแบบและการวางผังเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เพียงพอที่จะต่อยอดในการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาเมือง และมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมด้วยความรับผิดชอบ ในการสร้างสรรค์ผลงานในสายอาชีพ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง ให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอนให้นักศึกษาทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ โครงการนี้จะเป็นโครงการ 2 ปริญญา คือ เรียน 5 ปี ได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โดยในช่วงปีที่ 5 ซึ่งเป็นเนื้อหาของปริญญาโท จะมีให้เลือกว่าจะเรียนสาขาเฉพาะใด ได้แก่ Tourism and Leisure Sector, Public and Private Partnerships, Real Estate and Housing Development เส้นทางอาชีพของนักศึกษา UDDI TU ก็จะเป็นแวดวงสถาปนิกนักออกแบบ แต่จะเป็นการออกแบบและการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นอาชีพที่ยอดฮิตในสังคมปัจจุบัน ที่เมืองมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการการวางผังเมืองที่เพื่อให้คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ครบครัน นักออกแบบ นักวางนโยบายและแผน นักพัฒนาสังคม ตอดจนการทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่มากมาย อีกั้งน้องๆ ที่เรียนโครงการนานาชาติ ก็จะมีความได้เปรียบเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปิดโอกาสการทำงานให้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมได้ทุกรูปแบบ ทัง้ในและต่างประเทศ หากต้องการความท้าทายก็อาจทำงานในต่างประเทศก็ได้ค่ะ tu first step การเตรียมตัวสมัคร UDDI TU อันดับแรกเลย ไม่ว่าน้องๆ จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย หรือเรียนจบหลักสูตร High school จากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าเรียนจบอย่างแน่นอน เช่น วุฒิระดับ ม.6 ใบแสดง GPA ผลคะแนน GED ผลคะแนน IGCSE ผลคะแนน GCE ประกาศนียบัตร NCEA เป็นต้น อันดับที่สอง น้อง ๆ จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อสมัครหลักสูตรนานาชาติ เป็นการการันตีว่าน้องๆ จะสามารถเรียนในหลักสูตรนานาชาติได้ โดยเลือกได้ค่ะ ว่าจะยื่น TU-GET  IELTS  หรือว่า  TOEFL อันดับสาม ก็เหมือนกับการเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วๆ ไป ที่น้องๆ จะต้องมีความมุ่งมั่น และความต้องการที่จะศึกษาในโครงการนี้ และต้องมีแฟ้มแสดงผลงานที่ผ่านมา หรือ Portfolio เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในตอนสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะ  

เริ่มต้นก้าวแรก สู่ UDDI TU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

   
รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
ZIA0520 25 พ.ค. - 25 มิ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-11 เอมิ,ชารมิน
ZIA0620 29 มิ.ย. - 30 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
9 ชารมิน,เอมิ
   

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

 

สุดท้าย ถ้ายังไม่มั่นใจในการเตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารต่างๆ สามารถเข้ามาปรึกษาพี่ๆ จุฬาติวเตอร์ได้นะคะ จุฬาติวเตอร์ หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะค่ะ ที่ LINE ID @chulatutor ถึงชื่อจะเป็นจุฬา แต่เราเชี่ยวชาญหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยค่ะ  

 

UDDI TU | Urban Design and Development Program

เป้าหมายของโครงการ UDDI TU คือ ต้องการสร้างนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับสายอาชีพการออกแบบและการวางผังเมือง โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการ 2 ปริญญา สำหรับเส้นทางอาชีพของนักศึกษา UDDI ก็จะเป็นแวดวงสถาปนิกนักออกแบบ แต่จะเป็นการออกแบบและการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags