TOEFL IELTS อันไหนง่ายสุด

TOEFL IELTS อันไหนง่ายสุด

TOEFL IELTS อันไหนง่ายสุด เลือกสอบแบบไหนตอบโจทย์มากกว่า

TOEFL IELTS อันไหนง่ายสุด? เป็นคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ต้องการนำเอาคะแนนการสอบทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อยื่นสมัครเรียนต่อทั้งในสถาบันต่างประเทศและในเมืองไทยหลาย ๆ แห่ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องมาศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกสอบกันเลย จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินในการสมัครหลายรอบ

ความแตกต่างในการนำไปใช้ของ TOEFL และ IELTS

การสอบ TOEFL คือ รูปแบบการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามแบบอเมริกา ขณะที่การสอบ IELTS คือ รูปแบบการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามแบบสหราชอาณาจักร ความแตกต่างแรกที่ชัดเจนคือ หากใครสนใจเรียนต่อในอเมริกาจะนิยมสอบ TOEFL ส่วนใครเลือกเรียนต่อในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็มักสอบ IELTS

TOEFL IELTS อันไหนง่ายสุด

หากแบ่งออกเป็นแต่ละทักษะจะช่วยให้เห็นความแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบการสอบมีทักษะที่ผู้สอบต้องทำการสอบ ดังนี้

1. การสอบทักษะการอ่าน Reading

TOEFL มี 3 บทความให้ได้อ่าน ต้องตอบคำถามพาร์ทละไม่เกิน 20 นาที มีคำถามหลายรูปแบบ เนื้อหาเน้นแนววิชาการ

IELTS บทความประมาณ 3-5 ย่อหน้า เน้นการตอบคำถามแบบปรนัย (เลือกตอบ) หัวข้อมักเป็นแนววิชาการ มีเวลาให้ 20 นาที

อย่างไรก็ตามหากประเมินแล้วข้อสอบ IELTS จะยากกว่า TOEFL ในทักษะด้านการอ่าน

2. การสอบทักษะการฟัง Listening

TOEFL เวลา 40-60 นาที อาจเป็นการสนทนา หรือบทบรรยาย ต้องตอบแบบปรนัยโดยใช้ความเร็วมากที่สุด

IELTS จะมีรูปแบบคำตอบเยอะมาก เช่น เติมคำ เลือกตอบ การใส่ข้อมูลในภาพ กราฟ แผนที่ เป็นต้น ความยาวการฟังไม่แน่นอน

สรุปแล้วการสอบทักษะการฟัง IELTS ก็ยังมีความยากกว่า TOEFL เพราะต้องตอบด้วยรูปแบบหลากหลายกว่านั่นเอง

3. การทดสอบทักษะการเขียน Writing

TOEFL เป็นระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้สอบต้องเขียน Essay ประมาณ 5 ย่อหน้า ความยาว 300-350 คำ ในพาร์ทแรก ส่วนพาร์ทที่ 2 มีการอ่านบทความหรือฟังบรรยายจากนั้นเขียนแสดงความคิดเห็น วิธีแก้ปัญหา หรืออื่น ๆ ตามที่โจทย์กำหนด 150-200 คำ

IELTS พาร์ทแรกจะมีข้อมูลมาให้และเขียนบรรยายจากสิ่งที่เห็น เช่น แผนภาพ กราฟ ตาราง ประมาณ 150 คำ ส่วนพาร์ทถัดไปต้องเขียนแสดงความคิดเห็นจากหัวข้อที่มีการระบุไว้ในโจทย์ ความยาว 250 คำขึ้นไป

ซึ่งการสอบในทักษะการเขียนต้องบอกว่า TOEFL ยากกว่าชัดเจน ใช้หลักการเขียนเยอะ ความยาวมากกว่าด้วย

4. การทดสอบทักษะการพูด Speaking

TOEFL ตอบคำถามกับคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทความ คำบรรยายสั้น ๆ ประมาณ 6 คำถาม ให้เวลา 20 นาที

IELTS ตอบคำถามกับกรรมการชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีคำถามแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่เป็นการแนะนำตัวและคำถามจากภาพที่เห็น ให้เวลา 12-14 นาที

ทักษะนี้การสอบ TOEFL ดูยากกว่าเล็กน้อยตรงที่ต้องตอบให้ตรงประเด็นเพราะคอมพิวเตอร์จะพิจารณาคะแนน ส่วน IELTS มีความยืดหยุ่นมากกว่า

สรุปแล้ว TOEFL IELTS อันไหนง่ายสุด

จากคำอธิบายต่าง ๆ คงตอบไม่ได้ชัดเจนว่า TOEFL IELTS อันไหนง่ายสุด เพราะแต่ละทักษะก็มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สอบเป็นสำคัญ หากเลือกเรียนต่ออเมริกาก็ควรสอบ TOEFL แต่ถ้าเป็นในยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร หรือในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ การสอบ IELTS จะดีกว่า

Related Posts