การเตรียมตัวในการสมัคร PBIC TU

02-252-8633 , 084-942-4261
PBIC TU
By chulatutor   on 15/03/19

PRIDI BANOMYONG INTERNATIONAL COLLEGE : PBIC TU วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์

PBIC TU วิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ โดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จะเน้นการศึกษาแบบผสมผสานวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ภาษา สังคม การเมืองการปกครอง ศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งก็จะตอบโจทย์กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สนใจอยากเรียนด้านนี้โดยตรง วิทยาลัยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขา คือ สาขาวิชาจีนศึกษา สาชาวิชาอินเดียศึกษา และสาขาวิชาไทยศึกษาค่ะ และการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นหลักสูตรนานาชาติ เราไปทำความรู้จักแต่ละสาขาวิชากันดีกว่าค่ะ สาขาวิชาจีนศึกษา : จีนเป็นมหาอำนาจใหม่ของโลก ภาษาจีนก็กำลังมาแรงมากในยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของโลก ที่นี่ไม่เพียงแต่สอนเกี่ยวกับภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังสอนเรื่องวัฒนธรรม อารยธรรม และมิติเกี่ยวกับความเป็นจีนให้ครบทุกด้าน นักศึกษาที่นี่จะได้รับโอกาสในการไปเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยค่ะ สาขาวิชาอินเดียศึกษา : อินเดียเป็นอีกประเทศที่กำลังก้าวเข้ามามีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งจำนวนประชากรและความสามารถของคนในประเทศ ผสมผสานกับอารยธรรมของประเทศ ทำให้อินเดียเป็นประเทศที่น่าสนใจไม่น้อย การเรียนสาขาวิชานี้ น้องๆ จะได้เรียนกับอาจารย์จากประเทศอินเดีย เพราะสาขานี้ได้รับการสนับสนุนของสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย และน้องๆ จะได้รับโอกาสในการไปเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยในอินเดียด้วยค่ะ สาขาวิชาไทยศึกษา : สาขานี้นับว่าเป็นสาขาวิชายอดฮิตของนักศึกษาต่างชาติ เพราะสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับความเป็นไทยในบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม สังคม น้องๆ ในสาขาวิชานี้ จะได้รับโอกาสในการเรียนแลกเปลี่ยนกับทาง University of California, USA ซึ่งมี Campus ในหลายๆ เมืองค่ะ ย้ำว่าค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในหลักสูตรแล้วจ้า  

โอกาสในการทำงานหลังจบ PBIC TU

น้องๆ สามารถทำงานในด้านที่เกี่ยวกับงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ตามแต่ละสาขาที่น้องๆ เรียนมา ซึ่งอาชีพนั้นหลายหลายมากค่ะ ตัวอย่างเช่น นักข่าว ล่าม มัคคุเทศก์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานบริษัทระหว่างประเทศ งานการทูต เป็นต้น tu first step

การเตรียมตัวในการสมัคร PBIC TU

โดยหลักแล้ว น้องๆ จะต้องเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษค่ะ โดยเลือกยื่นคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้ IELTS / TOEFL / TU-GET และหากน้องๆ ที่ใช้ระบบแอชมิชชั่น จะมีวิชาเฉพาะของแต่ละสาขา โดยสาขาวิชาจีนศึกษา จะต้องมีคะแนน O-NET / GAT / PAT จีน และสาขาวิชาอินเดียศึกษา จะต้องมีคะแนน O-NET / GAT เป็นต้นค่ะ โดยในรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pbic.tu.ac.th/ และหากน้องๆ ยังลังเล ไม่มั่นใจการเตรียมตัว ก็สามารถแวะเวียนมาปรึกษาทีมพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ได้นะคะ แม้ว่าจะเป็นจุฬาติวเตอร์ แต่เรื่องวิทยาลัยนานาชาติทั่วประเทศไทย รับรองว่า พี่ๆ ที่นี่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทั้งนั้นค่ะ  

 

เริ่มต้นก้าวแรก สู่ PBIC TU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

 

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA030820 3 ส.ค. - 3 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 vova
IB080820 8 ส.ค. - 6 ก.ย. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
10 vova

 

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

   

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags