fbpx

MUIC

MUIC
Reading Time: 3 minutes

มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติมหิดล)

นับเป็น “พี่ใหญ่” แห่งวงการหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ ( MUIC ) แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ “มหิดลอินเตอร์” เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติมีการเปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 34 ปี นักศึกษาปัจจุบันรวมศิษย์เก่าร่วมหมื่นคน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหิดลอินเตอร์ นอกจากจะมุ่งพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพิ่มเติมเรื่องการร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนการสอนแก่นักศึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วนั้น ในเรื่องของชื่อเสียงและความโด่งดังของพี่ใหญ่คนนี้ก็ไม่มีเป็นรองใคร เนื่องด้วยยิ่งเวลาผ่านไป มหิดลอินเตอร์ ก็ยิ่งได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือ จากบรรดานักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งยิ่งเป็นที่กล่าวขานในหมู่ตลาดแรงงานว่าคุณภาพบัณฑิตแห่ง MUIC นั้นเข้าขั้น ครบถ้วนเรื่องทักษะทางภาษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากขึ้นในทุก ๆ ปี ว่าแล้ว สำหรับบทความในวันนี้ chulatutor ขอนำเสนอเรื่องราว เกณฑ์การรับสมัคร รวมไปถึงหลักสูตรต่าง ๆ ของ MUIC แห่งนี้แก่ทุกท่านค่ะ

 

จุดเด่นของมหิดลอินเตอร์ ( วิทยาลัยนานาชาติมหิดล )

 • นักศึกษา MUIC ได้ประโยชน์จากการที่วิทยาลัยนานาชาติมหิดลมีบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติ นักศึกษาจะมีเพื่อนร่วมชั้นเป็นชาวต่างชาติ และมีคณาจารย์จากต่างประเทศ ให้นักศึกษาได้คุ้นชินกับเจ้าของภาษา และการเรียน การทำงานในบรรยากาศแบบพหุวัฒนธรรม
 • MUIC มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนหลากหลายโครงการ มอบโอกาสแก่นักศึกษาให้ได้เดินทางไปเล่าเรียนในต่างประเทศ
 • หลักสูตรมหิดลอินเตอร์ ให้ความสำคัญกับภาษาที่สาม จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอื่น ๆ
 • ในปัจจุบัน MUIC มีหลักสูตรนานาชาติสำหรับชั้นปริญญาตรี ให้เลือกสมัครและลงเรียนค่อนข้างหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้สนใจเลยค่ะ

 

การรับเข้าศึกษา วิทยาลัยนานาชาติมหิดล

การรับเข้าศึกษาของ MUIC สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ

 • แบบทั่วไป หรือ Regular Track ที่จะประกอบไปด้วยการทำข้อสอบของวิทยาลัยนานาชาติมหิดลและการสอบสัมภาษณ์ และ
 • แบบช่องทาพิเศษ หรือ Fast Track ที่จะมีเพียงการสอบสัมภาษณ์ มหิดลอินเตอร์ โดยไม่ต้องทำข้อสอบค่ะ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครมหิดลอินเตอร์โดยใช้ช่องทาง Fast Track ได้ จะต้องผ่านเกณฑ์ทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง และเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับคณะที่ต้องใช้คะแนนคณิตศาสตร์ที่ครบถ้วนดังนี้ค่ะ จึงจะไม่ต้องเข้าทำข้อสอบแบบผู้สมัคร Regular Track

 

ผลสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (iBT) IELTS (Academic) PTE (Academic) Duolingo English Test
Overall 69
Writing 22
Overall 6.0
Writing 6.0
Overall 50
Writing 50
Overall 100

 

ผลสอบคณิตศาสตร์
สาขาวิชา ACT (Math) SAT (Math) GSAT (Math) ONET (Math) PAT1
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
25 600 600 55 110
บริหารธุรกิจ 25 600 600 55 110
สื่อและการสื่อสาร 18 500 500 30 80
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
การเดินทางและธุรกิจบริการ
18 500 500 30 80

ค่าเล่าเรียนมหิดลอินเตอร์ : ประมาณ 700,000 -960,000 บาท ตลอดการศึกษา

 

หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

ในปัจจุบัน MUIC มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติสำหรับชั้นปริญญาตรี ทั้งสิ้น 16 สาขา จาก 8 คณะวิชาด้วยกัน ดังนี้เลย…

 

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • มหิดลอินเตอร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก : ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรของ MUIC ที่ส่งเสริมการเข้าสู่สากลอย่างมากที่สุดหลักสูตรหนึ่งเลยค่ะ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ชอบเรียนและทำงานในหน่วยงานที่มีบรรยากาศระหว่างประเทศ หรือแม้แต่น้อง ๆ ที่อยากทำงานในต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยเป็นหลักสูตรทางสังคมศาสตร์ที่มุ่งเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตและทำงานในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เพิ่มขึ้น เน้นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศิลปะการสื่อสาร รวมไปถึงการทำงานเป็นกลุ่มและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยน้อง ๆ ที่จบหลักสูตรนี้สามารถเลือกทำงานได้อย่างหลากหลาย ทั้งในองค์กรในประเทศไทย หน่วยงานรัฐ รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ องค์กรสื่อมวลชน ธุรกิจระหว่างประเทศ องค์กรการศึกษา ทั้งการสอนและการบริหาร การท่องเที่ยว รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาแก่ภาครัฐหรือเอกชน

วิชาที่น่าสนใจของหลักสูตรนี้ก็มีอยู่หลากหลายวิชาโดยน้อง ๆ สามารถเพิ่มการเรียนวิชาโทตามที่สนใจ ซึ่งตัวหลักสูตรนี้เองก็มีวิชาโทให้น้อง ๆ ได้เลือกลงเรียนอยู่ไม่น้อย อาทิ วิชาโทกิจการทั่วโลก วิชาโทเอเชียศึกษา วิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในช่วงที่เรียนอยู่ น้องๆ จะมีโอกาสได้เลือกฝึกงานเพื่อเน้นการปฏิบัตินอกห้องเรียน โดยหลักสูตรได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่น่าสนใจหลายแห่ง ไม่ว่า United Nations Development Program (UNDP), Asylum Access, Thomson Reuters, ACT Alliance รวมไปถึง Museum Siam

 


วิทยาลัยนานาชาติมหิดล การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)

 • มหิดลอินเตอร์ การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ: เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 MUIC ได้เริ่มต้นการเรียนการสอนแบบนานาชาติผ่านหลักสูตรสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนี้นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่สุดใน MUIC ที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพมาแล้วนับไม่ถ้วน ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีการันตีคุณภาพและชื่อเสียง

สำหรับหลักสูตรวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำในยุคอนาคตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งน่าสนใจมาก ๆ เพราะเราทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมโรงแรมและงานอีเว้นต์เหล่านี้ล้วนมีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอแม้มีวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ทักษะเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว การต้อนรับและการจัดกิจกรรมยังเป็นทักษะที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ ทำให้น้อง ๆ ที่เรียนจบสาขานี้สามารถเลือกและหางานได้อย่างหลากหลาย

ทั้งนี้หลักสูตรนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ หลายแห่งทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรได้มีโอกาสเดินทางศึกษาต่อแลกเปลี่ยน รวมถึงมีโอกาสในการฝึกงานภาคปฏิบัติกับทั้งหน่วยงานภายใน (ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิเลียน) รวมถึงหน่วยงาน บริษัท และภาครัฐ ภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายกับMUIC ได้อีกด้วยค่ะ

 • มหิดลอินเตอร์ การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา : ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อุดมคติทางการศึกษาศิลปศาสตร์ล้วนยังคงอยู่ โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีต่อโลก การให้ความสำคัญทางด้านวัฒธรรม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น น้อง ๆ ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา น่าจะชื่นชอบและสนใจสาขาหลักสูตรนี้ค่ะ

นอกจากนี้สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษานี้ น้อง ๆ ที่ลงเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาจากแขนงวิชาได้หลากหลาย ซึ่งทาง MUIC มีเปิดการเรียนการสอนในแขนงวิชาดังต่อไปนี้

  • แขนงสาขาวิชาการวิจารณ์ภาษาอังกฤษ
  • แขนงสาขาวิชาจริยธรรม ปรัชญาและเศรษฐศาสตร์
  • แขนงสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม

 


วิทยาลัยนานาชาติมหิดล บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรของ MUIC ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจการเงิน โดยกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจนี้มีการเปิดการเรียนการสอนอยู่ถึง 4 สาขาด้วยกันค่ะ ได้แก่

 • มหิดลอินเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ : เป็นหลักสูตรที่เตรียมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านจุลภาคและมหภาคแก่นักศึกษา รวมถึงสอนการคิดวิเคราะห์เชิงประยุกต์ที่จะใช้ดำเนินงานในทางธุรกิจของอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ โดยไม่เพียงแต่เตรียมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ แต่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนี้ยังเตรียมตัวนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด รวมไปถึงกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกการค้าอีกด้วยค่ะ ซึ่งวิชาเรียนของหลักสูตรนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย Chulatutor ลองไปแอบดูรายชื่อวิชามา พบว่าน่าเรียนและดูเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ อาทิ Game Theory for Business, Financial Management หรือ Consumer Behaviour and Decision Making

ทั้งนี้ บัณฑิตที่จบจาก MUIC ในสาขาวิชานี้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ค่อนข้างหลากหลายไม่จำกัดเลยทีเดียว ซึ่งรวมไปถึงการทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ในภาคเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ ตำแหน่งงานวิจัย หรือธุรกิจบริการข้อมูล หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • มหิดลอินเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน : เน้นสอนทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการเงิน ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการทางการเงินของธุรกิจ การลงทุนทางการเงิน และเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สำหรับวิชาที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่ วิชาสถิติธุรกิจ วิชาเศรษฐกิจมหภาค วิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ และวิชาการบัญชีการเงิน เป็นต้น

สำหรับโอกาสทางอาชีพของน้อง ๆ ที่เลือกเรียนสาขาวิชาการเงินก็ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในภาคธุรกิจ นักวิจัยทางการเงิน ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการด้านสินเชื่อ เป็นต้นค่ะ

 • มหิดลอินเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : ถือเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้ เนื่องจากเนื้อหาการเรียนการสอนค่อนข้างครอบคลุมทุกแง่มุมในการดำเนินธุรกิจในระดับสากลเลยค่ะ ซึ่งรวมไปถึงเรื่องด้านเศรษฐศาสตร์ การค้าสากล การเงิน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รวมไปถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนั้น น้อง ๆ ที่จบหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมาก ๆ ไม่ว่า พนักงานในบริษัทนำเข้าส่งออก ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ หรือหากอยากศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอื่น ๆ ก็ได้ด้วยค่ะ
 • มหิดลอินเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด : เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ในด้านทักษะทางการตลาดที่สำคัญ อาทิ การวิจัยเพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารทางการตลาด การกำหนดราคา และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

 


วิทยาลัยนานาชาติมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ภายใต้ความคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปสู่นวัตกรรมและการพัฒนาได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในปัจจุบันวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ไม่แพ้ศาสตร์ด้านอื่น ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์และอยากเล่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษไปด้วย ทาง MUIC โดยสาขาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติไว้โดยเฉพาะค่ะ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลากหลายสาขาดังนี้เลย

 • มหิดลอินเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ : ถือเป็นศาสตร์พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้า และการเงิน น้อง ๆ ที่ลงเรียนสาขานี้สามารถประกอบอาชีพในด้าน ไอที การเงิน การธนาคาร สถิติ และคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้ค่ะ
 • มหิดลอินเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ : หรือสาขาทางชีววิทยา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยน้อง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชานี้มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศ มนุษย์ สัตว์และเศรษฐกิจให้พัฒนาและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • มหิดลอินเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี : หลักสูตรนี้ของ MUIC มีความโดดเด่นที่สามารถดึงดูดน้อง ๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อและทำงานในต่างประเทศ เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญา (สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย) โดยน้อง ๆ สามารถรับปริญญาตรีพร้อมกันสองใบ ใบแรกสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ และเลือกรับปริญญาใบที่สองได้จาก Flinders University แห่งประเทศออสเตรเลียได้ค่ะ
 • มหิดลอินเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : นอกจากที่หลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานด้านต่างๆ ของศาสตร์วิทยาการคำนวณแล้วนั้น การศึกษาในหลักสูตรนี้จะให้นักศึกษาเลือกสามารถเจาะลึกในสาขาที่ตนเองสนใจ โดยสามารถเลือกสาขา 1. AI และศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล  2. การสร้างซอฟต์แวร์ 3. วิศวกรแพลตฟอร์มข้อมูล 4. วิทยาการคอมพิวเตอร์สายวิจัย ได้อีกด้วยค่ะ
 • มหิดลอินเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี : นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคมีจุลชีววิทยา โครงสร้างวิศวกรรมความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาเพื่อพัฒนาและผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มหิดลอินเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามแนวทางสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน
 • มหิดลอินเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ : หลักสูตรนี้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หัวข้อทางด้านฟิสิกพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ กลศาสตร์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ควอนตัม รวมไปถึงทักษะในการทำงานในห้องปฏิบัติการ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 


วิทยาลัยนานาชาติมหิดล วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

 • มหิดลอินเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : น้อง ๆ ที่ลงเรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นไม่น้อย อาทิ เรียนรู้เกี่ยวกับ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล การบีบอัดข้อมูล ครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย โดยเมื่อเรียนจบไปสามารถเลือกประกอบอาชีพในทางวิศวกรคอมพิวเตอร์ได้ทันทีค่ะ

 


วิทยาลัยนานาชาติมหิดล นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • มหิดลอินเตอร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ : ในหลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เพื่อฝึกฝนการใช้ความรู้เชิงทฤษฎีร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานออกแบบของตน ทั้งนี้ วิชาของสาขานี้น่าสนใจไม่น้อย อาทิ วิชาสัมมนานิเทศศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์นิเทศน์ศิลป์ รวมไปถึงมีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกงานกับบริษัทและองค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิ Agoda Co., A Day Magazine และ Lowe Thailand เป็นต้น
 • มหิดลอินเตอร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร : สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ นักข่าว, บรรณาธิการ, ผู้ผลิตสื่อ, ผู้ผลิตสารคดี, นักเขียนสารคดี, ที่ปรึกษาด้านสื่อ, นักวิจัยด้านสื่อ, นักแสดง, นักเขียนบทละคร, ผู้จัดงานกิจกรรมสื่อ, ผู้จัดการเวที, ทีมงานผลิต หลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่สร้างมาเพื่อน้อง ๆ เลยค่ะ เพราะเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องและผู้สร้างเนื้อหาที่สามารถใช้แพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ ในการสื่อสารกับโลกศิลปะโดยเฉพาะ

 


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับตัวเลือกดี ๆ อย่าง MUIC น้อง ๆ ที่อ่านบทความนี้กันมาถึงตรงนี้ พบเจอหลักสูตร สาขาวิชาตรงใจบ้างหรือไม่ ถ้าเจอหลักสูตรที่ใช่ เห็นทีต้องรีบเตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนกันแล้วค่ะ ซึ่งภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ดูเป็นสองเกณฑ์สำคัญที่ทาง MUIC แห่งนี้ให้ความสำคัญมาก ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อกับเขา เอ้า! ถ้าตัดสินใจกันแล้ว เรามาเตรียมตัวภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ให้พร้อม เพื่อยื่นสอบกับ MUIC กันเลยแล้วกัน

 

Related Posts