fbpx

Mae Fah Luang University International College

Mae Fah Luang University International College
Reading Time: 2 minutes

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เชื่อว่า หลาย ๆ คนที่เคยได้ยินชื่อของ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” จะต้องรู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผ่านชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของภูมิทัศน์ และบรรยาการร่มรื่นเย็นสบาย แต่น้อง ๆ ทราบหรือไม่คะว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย และสวยที่สุดแห่งเอเชียจากการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์ไทมส์ในส่วนของ Higher Education Supplement เมื่อปี พ.ศ. 2548 แห่งนี้นั้น ยังโด่งดังเรื่องคุณภาพของหลักสูตร ความหลากหลายของสาขาวิชา ที่แม้จะไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ ทว่า ทุก ๆ หลักสูตรวิชามีเอกลักษณ์พิเศษที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักสำหรับการเรียนการสอน (ยกเว้นสำนักวิชานิติศาสตร์)

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจ ที่แม้ตัวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้จะตั้งอยู่ไกลถึงจังหวัดเชียงราย แต่กลับสามารถดึงดูดความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองจากทั่วประเทศไทยอย่างล้นหลามในทุก ๆ ปี

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจมหาวิทยาลัยแห่งนี้ บทความในวันนี้ Chulatutor รวบรวมรายละเอียดหลักสูตรที่น่าสนใจ จากทุก ๆ สำนักวิชาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาฝากกันค่ะ

 

ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี ศิลปศาสตร์

เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนผ่านการเผยแพร่ความรู้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ความสำคัญกับทั้งเรื่องทางมนุษยศาสตร์ และภาษาศาสตร์ที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอน ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ที่ล้วนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ: เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนไทย มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษทั้งเชิงการใช้ภาษาโดยตรงและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาอังกฤษในทางวิชาการ ธุรกิจ และการพัฒนาสังคม รวมถึงทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกได้ว่าน้อง ๆ คนไหน อยากเก่งอังกฤษแบบไปไหนก็ได้ ทำอะไรก็ถนัด หลักสูตรนี้เหมาะมาก ๆ ค่ะ
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : อีกหนึ่งหลักสูตรจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ แต่เน้นการศึกษาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนั่นเอง

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิทยาศาสตร์

แม้จะนับว่าเป็นหนึ่งในสำนักวิชาที่เก่าแก่ เพราะถูกก่อตั้งขึ้นพร้อมกับตัวมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2541 แต่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์แห่ง ม.แม่ฟ้าหลวง แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัย โดยประกอบไปด้วยหลักสูตรวิชาแบบสมัยนิยม ใช้คณาจารย์ผู้สอนล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ ความคิดก้าวหน้าและพร้อมด้วยสมรรถภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษและใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายด้าน สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีนั้น มี 2 หลักสูตรด้วยกันค่ะ

 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต : แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทั้งนี้ สาขาวิชาทั้ง 2 ล้วนเป็นสาขาวิชาสำคัญซึ่งจะใช้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศ 4.0 เพราะบัณฑิตจะมีศักยภาพจำเป็นต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้านเลยทีเดียว ไม่ว่า ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการด้านอาหาร รวมไปถึงเทคโนโลยี
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรม ในสาขาวิศวกรรมวัสดุเพียงสาขาเดียวสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีนะคะ อย่างไรก็ดีบัณฑิตที่จบจากสาขานี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หาตัวจับยากเลยทีเดียว โดยบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็น วิศวกร นักวิจัย และนักพัฒนาวัสดุ สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ เอกชน รวมไปถึงสามารประกอบธุรกิจอิสระได้ด้วยตนเอง

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี การจัดการ

เป็นหนึ่งในสำนักวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนเข้มข้น ทั้งนี้เพราะสำนักวิชาการจัดการนี้ มุ่งหวังพัฒนาบัณฑิตที่พร้อมด้วยทักษะความเป็นผู้นำ และบัณฑิตพร้อมทำงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตัวหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติพร้อมการเรียนรู้ทางทฤษฎี อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ ๆ นอกตำรา

 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต : เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่อย่างเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ม และพร้อมด้วยทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า น้อง ๆ ที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถเข้าทำงานเป็นบุคลากร ผู้บริหารในหน่วยงานชั้นนำเพราะตัวหลักสูตรจะปูความรู้พื้นฐานในทุก ๆ ด้านที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารธุรกิจไว้ให้แล้ว นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนได้ตามความสนใจ อาทิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต : พัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิด “เศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมแห่งอนาคต (Economics for future society)” หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตแห่ง ม.แม่ฟ้าหลวง จึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัย โดยคณาจารย์ของสำนักนี้ มุ่งเน้นประสารทวิชา ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถ ตั้งคำถาม วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสำหรับเศรษฐกิจในยุคโลกปั่นป่วน (Disruptive world) และเกื้อหนุนเศรษฐกิจแห่งวิถีโลกอนาคตอีกด้วยนะคะ เรียกได้ว่า จบไปแล้ว แม้โลกหรือสังคมเราจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน บัณฑิตจากสาขาวิชานี้ก็สามารถเอาอยู่ ได้อย่างแน่นอน
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี บัญชีบัณฑิต : เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรยอดฮิต เพราะไม่ว่าในยุคสมัยใดอาชีพนักบัญชีก็ยังได้รับความนิยม และหางานได้โดยง่ายหลักเรียนจบ หลักสูตรนี้นอกจากจะมุ่งผลิตนักบัญชีที่มีความสามารถเชิงเทคนิคทางวิชาชีพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพระหว่างประเทศได้แล้วนั้น การศึกษาวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักยังสามารถเตรียมความพร้อมน้อง ๆ สู่การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานที่เป็นสากลได้เป็นอย่างดี

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ไปจนถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรที่แบ่งออกเป็นหลากหลายสาขา ดังนี้ค่ะ

 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : แบ่งออกเป็นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ โดยต่างมุ่งเน้นการศึกษาทางนวัตกรรม ให้สามารถป้อนบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่พร้อมด้วยทักษะทางภาษาอังกฤษ สู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน เพื่อมีส่วนขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยสู่สากลได้มากยิ่งขึ้น
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต : เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ทันยุคทันสมัย ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบงานออกแบบทางดิจิทัล และคอมพิวเตอร์มาก ๆ เลยทีเดียวค่ะ

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี อุตสาหกรรมเกษตร

สำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบอุตสาหกรรมด้านอาหาร และอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเก็บเกี่ยว อาจเพื่อพัฒนาสินค้าของตัวเองหรือครอบครัว ในอนาคต หรือเพื่อทำงานในองค์กรที่เกี่ยวกับอาหารและสินค้าเกษตร น่าจะสนใจหลักสูตรและสาขาวิชาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเหล่านี้ค่ะ

 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต : แบ่งออกเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่เน้นการเรียนการสอนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการและการตลาด และมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ และยังมีเปิดสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ซึ่งสอนเกี่ยวกับการจัดการผลิตผลเกษตรและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดการสูญเสีย ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและอาหาร อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร นั่นเองค่ะ

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

โดดเด่นที่ถือเป็นสำนักวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและหลักสูตรเทคโนโลยีความงามเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิดว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามมีการเติบโตสูงและมีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ได้แก่

 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต: แบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเน้นทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม จะมุ่งเน้นการสอนนักศึกษาให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ น้อง ๆ ที่จบหลักสูตรนี้ของม.แม่ฟ้าหลวง จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม จากการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้น้อง ๆ มีโอกาสกว่าคนอื่นในการสามารถขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ หรือพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากลได้ด้วยค่ะ

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยเราค่อย ๆ ขับเคลื่อนสู่ความเป็นศูนย์กลางในด้านสุขภาพและความงามแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น น้อง ๆ คนไหนมองเห็นโอกาสจากแรงขับเคลื่อนเช่นว่า สามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักวิชานี้เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับสุขภาพได้เลยค่ะ

 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี สุขศาสตรบัณฑิต : เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข รวมไปถึงนักวิชาการสาธารณสุข หรือผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับองค์การระหว่างประเทศ ตัวหลักสูตรมุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และการฝึกประสบการณ์โดยตรงจากผู้ประกอบการจริง
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต : หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา ซึ่งน้อง ๆ สามารถลงเรียนได้ตามความสนใจ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี พยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ของม.แม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่อยากประกอบอาชีพพยาบาล และบุคลากรทางด้านสุขภาพ โดยตัวหลักสูตรบูรณาการวิธีการเรียนการสอนไว้อย่างหลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จริง

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี แพทยศาสตร์

ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติเหมาะสมกับความเป็นแพทย์ มีความรู้และพหุศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในระบบสุขภาพของประเทศไทยขึ้น

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี ทันตแพทยศาสตร์

นอกเหนือจากสำนักแพทยศาสตร์แล้วนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็มีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน ทางคลินิก และทางวิจัยทันตกรรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี นวัตกรรมสังคม

จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปีพ.ศ. 2557 ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก โดยเฉพาะการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สำนักวิชานวัตกรรมสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและการปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติตลอดจนระดับนานาชาติ โดยบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นบุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน และอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกันค่ะ

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี วิชาจีนวิทยา

นอกจากจะเน้นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับสำนักวิชาอื่น ๆ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศจีน ที่ในปัจจุบันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทยเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะ เป็นที่มาของสำนักวิชาจีนวิทยา และเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศ วัฒนธรรมจีน รวมไปถึงภาษาจีน ทั้งนี้ สาขาวิชาที่เปิดสอน ก็ได้แก่ สาขาวิชาจีนศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจและสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมไปถึงสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ดังนั้น น้อง ๆ ที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับประเทศจีน หรือภาษาจีน หรือเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับขยายทางด้านการงาน เช่น การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ล่าม นักแปล นักเขียน มัคคุเทศน์ นักวิชาการ วิจัยด้านภาษาจีน รวมไปถึงการเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่มีการร่วมมือกับประเทศจีน สำนักวิชาจีนวิทยาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช่เพื่อการเตรียมพร้อมน้อง ๆ สู่อาชีพในฝันได้อย่างดีเลยค่ะ

 


ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี รแพทย์บูรณาการ

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหวังก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่น้อง ๆ ที่สนใจหลักสูตรแพทย์บูรณาการด้านต่าง ๆ โดยในปัจจุบันมีเปิดสอนด้วยกัน 3 หลักสูตรได้แก่

 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต : ที่มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี กายภาพบำบัดบัณฑิต : มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี แพทย์แผนจีนบัณฑิต : เน้นผลิตบัณฑิตแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ ความสามารถตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน รวมถึงมีทักษะด้านการผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่โดดเด่น สามารถบูรณาการความรู้กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่สามารถเติมเต็มการแพทย์กระแสหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับสมัคร ม.แม่ฟ้าหลวง ป.ตรี

TCAS MFU MFU รอบ 1
Portfolio
MFU รอบ 2
รอบโควต้า
MFU รอบ 3
รอบ Admission 1+2
MFU รอบ 4
รอบรับตรงอิสระ
กำหนดการรับสมัคร MFU เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน
คะแนนที่ใช้พิจารณา MFU GPAX/GPA
ตามเอกสารแนะนำตนเองตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
GPAX/GPA
PAT
วิชาสามัญ
1. PAT วิชาสามัญ
2. GPAX
ONET
GAT PAT
ONET
PAT
สาขาวิชาที่ MFU เปิดรับ บางสาขาวิชา ทุกสาขาวิชา ทุกสาขาวิชา บางสาขาวิชา
ประกาศผลคัดเลือก MFU เดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม 1. เดือนพฤษภาคม
2. เดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายน

 

Related Posts