fbpx

BBA KU

KUBIM KU
Reading Time: < 1 minute

Kasetsart BBA International Program in Marketing (KUBIM)

โครงการปริญญาตรีการตลาดนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตลาดเป็นสาขาวิชาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่การค้า การซื้อขายแลกเปลี่ยนไร้พรมแดนเช่นนี้ การตลาดยิ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ประเทศไทยเองก็เพิ่งก้าวสู่ปราคมเศรษฐกิจอาเซียนมาไม่นาน ตลาดแรงงานก็ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งด้านธุรกิจ โดยเฉพาะการตลาดกับยุคไร้พรมแดน รวมไปถึงการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งกลายเป็นภาษามาตรฐานในทุกแวดวงไปแล้ว นั่นยิ่งทำให้ การเรียนการตลาดหลักสูตรนานาชาติ เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน หลักสูตร KUBIM จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ มีศักยภาพในการบริหารธุรกิจด้านการตลาด และมีคุณภาพทัดเทียมต่อคู่แข่งจากนานาประเทศ   KUBIM ไม่เพียงแต่มีทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีความร่วมมือกับสถาบันคุณภาพต่างประเทศ ได้แก่ University of Bouremouth และ Birbeck College United Kingdom ในลักษณะการร่วมมือแบบวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิสิตในหลักสูตรยังมีโอกาสได้รับปริญญาจากสองสถาบันอีกด้วย หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้เจรจาคามร่วมมือกับสถาบันในประเทศเยอรมันและประเทศไต้หวันด้วย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความรู้ทางวิชาการจากนานาประเทศให้กับนิสิตในหลักสูตร สร้างความพร้อมให้กับตลาดแรงงานในอนาคต

 

เส้นทางสายอาชีพ KUBIM KU

บัณฑิตจาก KUBIM จะมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ประสบการณ์ด้านการตลาดและภาษาอังกฤษ ดังนั้น การจะประกอบอาชีพในอนาคตนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ เพราะการตลาดนั้น สามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายวงการทั้งสิ้น การค้าในยุคปัจจุบันล้วนแต่อาศัยนักการตลาดในการวางกลยุทธ์ คิดวิธีสร้างแบรนด์สินค้า สร้างคุณค่าและการตระหนัก กระตุ้นผู้บริโภค สร้างการเช้าถึง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะมีนักการตลาดเข้าไปเกี่ยวข้อง บัณฑิตสามารถเป็นนักการตลาด นักวิเคราะห์ตลาด นักสร้างแบรนด์ นักพัฒนาสินค้า อยู่ในวงการธุรกิจ การตลาดต่างๆ หรือจะประกอบธุรกิจส่วนตัว ก็สามารถนำวิชาความรู้จากหลักสูตรไปใช้ได้ค่ะ เรียกได้ว่า ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอน

เกณฑ์การคัดเลือกและการเตรียมตัวสมัครหลักสูตร KUBIM KU

น้องๆ นักเรียนที่อยากสมัครหลักสูตรนี้ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ ต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสายการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป อาจเตรียม Portfolio ไว้เผื่อสำหรับตอนสอบสัมภาษณ์ได้ค่ะ ส่วนการเตรียมตัวภาคบังคับสำหรับการเรียนหลักสูตรนานาชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ภาษาอังกฤษค่ะ เพราะว่าการเรียนการสอนของ KUBIM เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 4 ปี ดังนั้น น้องๆ จะต้องเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และทางหลักสูตรก็จะตัดสินน้องๆ จากผลทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานด้วยค่ะ โดยน้องๆ สามารถเลือกสอบเป็น IELTS หรือ TOEFL ก็ได้ค่ะ ยิ่งได้คะแนนมากก็ยิ่งมีสิทธิลุ้นมากนะคะ และหากน้องๆ มองหาผู้ช่วยในการเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษแล้ว อย่าลืมนึกถึงพี่ๆ ติวเตอร์จุฬาติวเตอร์นะคะ น้องๆ สามารถแวะเวียนมาปรึกษาที่จุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ ซอย 9 ได้เลยค่ะ พี่ๆ ยินดีให้คำปรึกษาการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยค่ะ

 

Related Posts