fbpx

BUIC

BUIC
Reading Time: 2 minutes

BUIC หลักสูตรนานาชาติ ม.กรุงเทพ

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนแนวหน้าของไทย ที่ทราบดีอยู่แล้วว่าโดดเด่นในเรื่องของ “ความทันยุคทันสมัย” ซึ่งความทันสมัยที่ว่าก็ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของสถานที่ หรืออุปกรณ์การเรียนเท่านั้นนะคะ แต่ด้วยแนวคิดการมองโลกแบบก้าวหน้า และเป็นไปตามเทรนด์โลก ของบรรดาคณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบัน ทำให้ “หลักสูตร” ต่าง ๆในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความทันสมัยด้วยเช่นกัน โดยทั้งหมดสามารถตอบได้ทุกโจทย์ความต้องการของนักศึกษาสมัยใหม่ และช่วยผลิตบัณฑิตที่จบออกมาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ไม่ได้เพียงแต่จำกัด ความทันสมัย น่าสนใจ ไว้เฉพาะกับหลักสูตรภาคปกติเท่านั้น แต่บรรดาหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตรซึ่งมีเปิดการเรียนการสอนอยู่มากถึง 8 หลักสูตร ล้วนต่างมีเอกลักษณ์และสามารถดึงดูดนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปได้ ว่าแล้ว เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะ หลักสูตรนานาชาติที่มีเปิดการเรียนการสอนอยู่ ในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้ว่ามีรายละเอียด ความน่าสนใจอย่างไร กันบ้าง

 

BUIC หลักสูตร Business English (Bachelor of Arts Program in Business English)

อยากเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ หรืออยากสานต่อธุรกิจครอบครัวให้ก้าวไกลสู่สากล ทว่าภาษาอังกฤษ ยังไปไม่ถึงไหน แบบนี้จะทำฝันให้เป็นจริงเห็นทีจะยากไป…. เพื่อช่วยน้อง ๆ ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักธุรกิจระดับอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ Business English โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ก่อตั้งขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ ก็เพื่อให้ผู้เรียนไม่ได้แค่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ตน “มั่นใจ” ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมืออาชีพเลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้ ตัวหลักสูตรยังมีการสอนทักษะการบริหารจัดการ การตลาด ควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนจบก็สามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย ทั้งในประเทศเอง และในระดับสากล อาทิ โปรเจกเมเนเจอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักเขียน นักแปล นักธุรกิจ เจ้าของกิจการส่วนตัว

 

BUIC หลักสูตร Communication Strategy and Ideation (Bachelor of Communication Arts Program in Communication Strategy and Ideation)

ในยุคที่ธุรกิจทุก ๆ ประเภท ล้วนต้องพึ่งพิง “สื่อ” เป็นสำคัญ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลทุก ๆ รูปแบบ การเลือกเรียนในศาสตร์เกี่ยวกับการทำสื่อเพื่อเติบโตเป็นนักข่าว นักเขียน นักวางแผนกลยุทธ์ทางการขายการให้บริการผ่านสื่อ คือหนึ่งในทางเลือกที่เป็นหลักประกันด้านอาชีพการงานค่ะ และเพื่อตอบสนองต่อโอกาสเช่นว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ได้เปิดสอนหลักสูตร Communication Strategy and Ideation ที่เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษารู้จักการวางแผน และรู้เคล็ดลับในการสื่อสาร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการเขียน ผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อให้ตรงใจผู้บริโภค โดยทั้งหมดล้วนสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้บัณฑิต สามารถทำงานได้ในทุก ๆ แวดวงการสื่อ ที่ไม่จำกัดเฉพาะองค์กรของไทยเท่านั้น

 

BUIC หลักสูตร Culinary Arts and Design (Bachelor of Arts in Culinary Arts and Design)

หากชื่นชอบเรื่องการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการทางด้านอาหารแล้วนั้น น้อง ๆ ผู้ใฝ่ฝันการเป็นเชฟ หรือเจ้าของร้านอาหารต้องถูกใจหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เล็งเห็นว่า การเป็นเชฟ ไม่ได้เรียนเฉพาะการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังต้องเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาเป็นชิ้นงานอาหารจานอร่อย ที่มีครบในทุก ๆ มิติ ทั้งนี้ ในหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ทั้งเชฟ และฟู้ดสไตล์ลิสต์มืออาชีพของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ตัวหลักสูตรยังผลักดันให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสหาประสบการณ์จากการฝึกงานในต่างประเทศกับสถาบันที่ทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือร่วมกันอีกด้วย

 

BUIC หลักสูตร Digital Media and Design (Bachelor of Arts in Digital Media and Design)

เพราะโลกทุกวันนี้ งานด้านการออกแบบ มิได้จำกัดเฉพาะ การออกแบบแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ หรือบ้านอาคาร เท่านั้นอีกต่อไป แต่ในยุคปัจจุบันที่ดิจิทัลขับเคลื่อนทุก ๆ สิ่ง การเรียนการสอนงานด้านการออกแบบจึงขยายไปสู่การออกแบบสื่อดิจิทัลด้วยเช่นกันค่ะ ทั้งการออกแบบหน้าเว็บไซต์ การออกแบบแอพลิเคชั่น ไปจนถึงการออกแบบเกมส์ และโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งการออกแบบประเภทนี้ นอกจากจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วนั้น ผู้ทำงานยังต้องรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เฉพาะทางที่เรียกได้ว่าต้องเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ จึงจะคล่องแคล่ว และเพื่อตอบสนองความต้องการประสบการณ์ และทักษะ ความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้เปิดสอน หลักสูตร Digital Media and Design แก่น้อง ๆ ผู้สนใจในหลักสูตรนานาชาติด้วยค่ะ

 

BUIC หลักสูตร Entrepreneurship (Bachelor of Business Administration in Entrepreneurship )

เพื่อตอบโจทย์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และก้าวไกล จนไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร แต่ต้องการทำธุรกิจเป็นของตนเอง หลักสูตร Entrepreneurship จึงได้ถูกเปิดสอนขึ้น โดยเป็นหลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศที่พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อมอบโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้น และการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงเทคนิคการบริหารความเสี่ยงกับนักธุรกิจตัวจริง ซึ่งหลักสูตรนี้ก็ไม่ธรรมดา เพราะเขายังการันตีด้วยค่ะว่า เมื่อเรียนจบ น้อง ๆ แต่ละคนจะมีแผนธุรกิจที่สามารถเริ่มใช้ได้จริง 100%

 

BUIC หลักสูตร Innovative Media Production (Bachelor of Communication Arts in Innovative Media Production )

หากชื่นชอบงานสื่อ แต่เบื่อ “สื่อ” แบบเดิม ๆ เพราะน้อง ๆ คือคนหนึ่งที่อยากเก่งตามโลกทัน สามารถใช้ช่องทาง หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่น่าสนใจในการเผยแพร่เนื้อหา หลักสูตร Innovative Media Production คือหนึ่งในหลักสูตรที่ตอบโจทย์ค่ะ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้เน้นการสอนงานโปรดักชั่น แบบไม่ซ้ำ เพราะเป็นการเรียนการสอนเพื่อผลิตสื่อนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ และฉีกกรอบแบบเดิม ๆ โดยการเรียนนั้นจะเน้นเรียนผ่าน project based ให้น้อง ๆ ได้คิดจริง ทำจริง และเรียนรู้ไปพร้อมการปฏิบัติ เรียกได้ว่า จบปุ๊บ ทำงานเป็นปั๊บกันเลยทีเดียว

 

BUIC หลักสูตร International Tourism and Hospitality Management (Bachelor of Arts in International Tourism and Hospitality Management)

สำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ คงมีความสุขไม่น้อยถ้าได้เรียนและทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ สำหรับหลักสูตร International Tourism and Hospitality Management นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนการทำงานด้านการท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสาร เพื่อปูทางสู่การเป็นผู้นำเที่ยว หรือ เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมืออาชีพ นอกจากนี้ ตัวหลักสูตรยังไม่ได้เน้นแค่เรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเน้นฝึกทักษะทางภาษา ไปพร้อม ๆ กับ การสอนการจัดการ งานบริหาร เพื่อให้สามารถเลือกทำงานที่หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะงานด้านบริการหรือการท่องเที่ยวค่ะ

 

BUIC หลักสูตร Marketing (Bachelor of Business Administration (Marketing))

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย งานด้านการตลาด ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพียงแต่ว่า การใช้เทคนิคทางการตลาด หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นต้องปรับไปตามยุคสมัยค่ะ ซึ่งทางหลักสูตร Marketing แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี้ ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเช่นว่า จึงเน้นการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างรู้ลึกรู้จริง และเรียนรู้เกี่ยวกับทุก ๆ มิติของการตลาด การคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ที่เข้าถึงทุกธุรกิจ โดยทั้งหมด น้อง ๆ จะได้เรียนจากคณาจารย์ผู้ทรงความรู้ รวมไปถึงนักการตลาดตัวจริงเสียงจริง แห่งภาคการตลาดของไทยและเทศ

หลักสูตร BUIC เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ค่าเล่าเรียน BUIC ตลอดการศึกษา
Business English TOEFL (500 PBT/ 51 IBT)
IELTS (5.0 ทุกทักษะ)
SAT (1,000 ทั้ง Critical Reading และ Mathematics sections)
GAT English (100)
BU Test กรณีไม่มีผลคะแนนประเภทอื่น ๆ
497,230 บาท
Communication Strategy and Ideation 520,730 บาท
Culinary Arts and Design 588,730 บาท
Digital Media and Design 645,230 บาท
Entrepreneurship 534,830 บาท
Innovative Media Production 528,730 บาท
International Tourism and Hospitality Management 523,730 บาท
Marketing 497,730 บาท

 

ทั้งหมดนี้ คือ 8 หลักสูตรนานาชาติ ดาวเด่นแห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่พูดได้เลยว่า ล้วนทันสมัย น่าสนใจสมค่ำร่ำลือ และถ้าน้อง ๆ พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งโลกอนาคตผ่านรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ chulatutor ชวนน้อง ๆ จับมือกับเรา เตรียมตัว ฟิตทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS SAT เพื่อยื่นสอบเข้าสู่หลักสูตรในฝันแห่งนี้กันค่ะ

Related Posts