fbpx
TOEIC Reading
Reading Time: 2 minutes

เทคนิคเตรียมตัวสอบ TOEIC reading

ข้อสอบ TOEIC Reading พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่หลายคนสามารถทำคะแนนได้ดีเพราะจะใช้เวลาในการเตรียมสอบ ไม่นานเหมือนพาร์ท Listening ที่ต้องอาศัยบุญเก่า หรือ เตรียมตัวฝึกฟัง TOEIC มาระยะหนึ่ง แต่พาร์ท Reading หากผู้ที่กำลังจะสอบได้ทบทวนเรื่อง Grammar , คำศัพท์ มาพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่สามารถทำคะแนนได้อย่างแน่นอน

TOEIC Part 5 Incomplete Sentences

ข้อสอบในส่วน Incomplete Sentences นี้จะเป็นการวัดความรู้ทางด้านไวยากรณ์ โดยข้อสอบจะเว้นช่องว่างไว้ แล้วให้เติมคำลงในช่องว่าง สำหรับ Grammar ที่ออกแน่ๆ จะมีเช่น Part of speech  , Tense  , If clauses , Determiners สำหรับคนที่กำลังจะสอบต้องเตรียมเรื่องพวกนี้ รับรองออกแน่ และออกเยอะด้วย

ตัวอย่างข้อสอบ toeic reading incomplete sentences

TOEIC Part 6 Text Incompletion

สำหรับข้อสอบพาร์ทที่ 6 Text Incompletion จะเป็นการเติมคำลงในช่องว่างแต่ส่วนมากจะเป็นรูปแบบจดหมายธุรกิจ , Email , แชท ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียม Grammar โดยเรื่องที่ออกหลักๆ คือ Part of speech  , Tense  , If clauses , Determiners และ ท่อง คำศัพท์ TOEIC ที่ออกบ่อย

 

TOEIC Reading

TOEIC Part 7 Reading Comprehension

ข้อสอบ Part 7 Reading Comprehension การอ่านในโทอิคจะเป็นการอ่านข้อความทางธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายมีทั้งที่เป็นเนื้อความแบบสั้น กลาง และยาว โดยจุดเด่นอย่างหนี่งที่ไม่เหมือนใครของข้อสอบโทอิค คือ ข้อสอบมีทั้งบทความเดี่ยว และบทความคู่ โดยมีจำนวนคำถาม ดังนี้

Single passage 28 ข้อ (ประมาณ 9-10 เรื่อง)
Double passages 20 ข้อ (4 คู่ x คู่ละ 2 เรื่อง รวม 8 เรื่อง)

เวลาที่ควรใช้คือ 45 นาที (ทั้งหมดมี 48 ข้อ หรือราวๆ ข้อละ 1 นาที นั่นเอง)

ประเภทของคำถาม TOEIC Reading Comprehension มีดังนี้

คำถามหาใจความหลักของเรื่อง (Main Idea) เช่น
What is the main topic of the notice? ใจความหลักของเรื่องคืออะไร

คำถามหาวัตถุประสงค์ของเรื่อง (Purpose)
What is the purpose of this memo? วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อความนี้คืออะไร

คำถามหารายละเอียดของเรื่อง (Detail)
What is NOT stated about JB Morgan? อะไรที่ไม่ถูกระบุไว้เกี่ยวกับ JB Morgan

คำถามถึงกลุ่มเป้าหมายของบทความ (Audience)
For whom is the notice intended? ป้ายประกาศนี้ตั้งใจไว้สำหรับใครอ่าน

คำถามประเภทให้สรุปหรือตีความจากเนื้อเรื่อง (Inference)
What is indicated about Mr. Clarkson? อะไรที่ถูกแสดงให้เห็นเกี่ยวกับคุณ Clarkson

คำถามคำเหมือนหรือความหมายของคำศัพท์ในบทความ (Vocabulary)
The word “appropriate” in paragraph 1 line 5, is closest in meaning to

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 7 Reading Comprehension

เทคนิคการทําข้อสอบ Reading TOEIC Test

ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้อ่านคือไม่รู้ศัพท์และไม่ได้มีโอกาสอ่านบทความ จดหมาย ป้ายประกาศ ข้อความต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษมากนัก จึงทำให้ใช้เวลาในการอ่านมากพอสมควร และท้ายที่สุดทำให้ทำข้อสอบ TOEIC Reading ไม่ค่อยจะทันก่อนหมดเวลา

สำหรับทางแก้ไขนั้น การฝึกแปลบทความ TOEIC ให้เป็นภาษาไทย เพื่อที่ว่าเวลาสอบ TOEIC จริงจะได้สามารถจดจำเรื่องและมีประสบการณ์ในการแปลมากยิ่งขึ้น การฝึกแปลนั้นอาจจะใช้เวลามากมายมหาศาลสำหรับผู้สอบ TOEIC แต่อยากให้มองในระยะยาวว่าหากท่องจำคำศัพท์ได้และฝึกอ่านบทความอย่าสม่ำเสมอนั้น จะช่วยเสริมสร้างให้เราสามารถจดจำเนื้อเรื่องอย่างรวดเร็ว และรู้ว่าคำไหนสำคัญ คำไหนไม่สำคัญต่อเนื้อหาและคำถามในเรื่องนั้นๆ

ส่วนเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC ให้ไว อาจไม่จำเป็นต้องฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ toeic reading ครั้งเดียว แต่อาจเลือกทำบางเรื่อง โดยต้องจับเวลาในการทำตามจำนวนคำถามในโจทย์ที่มี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องนั้นมี 3 ข้อ ก็จับเวลา 3 นาที, หากเรื่องใดมีคำถาม 5 ข้อ ก็จับเวลา 5 นาที แล้วเมื่อฝึกจนคล่องก็อาจใช้กลยุทธ์ -1 เข้ามาเสริม เช่น ถ้าเรื่องนั้นมี 3 ข้อ ก็จับเวลา 3 นาที (- 1 นาที) = ต้องทำเรื่องนี้ให้จบภายใน 2 นาที โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกทำเช่นนี้ต้องการจะทำให้ไม่กลัวเวลาที่ต้องไปสอบจริง และเพิ่มพูนทักษะการอ่านให้ไวขึ้นด้วย

สุดท้าย สิ่งที่ต้องระวังในการทำ TOEIC Reading คือ ผู้สอบ TOEIC จะต้องรู้กลุ่มพวกคำเหมือนคำคล้ายไว้ด้วย เพราะข้อสอบ TOEIC มักนำคำตอบจากบทความมาเขียนใหม่ ในรูปแบบประโยคที่แตกต่างจากของเดิม

 

สำหรับคนไหนที่กำลังจะสอบ TOEIC ทางสถาบันมี คอร์สติว TOEIC Online รับรองผล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://course.chulatutor.com/p/toeic-online

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top