TOEIC Reading

TOEIC Reading
Reading Time: 2 minutes

รายละเอียดข้อสอบ TOEIC Reading Test มีกี่ข้อ ให้เวลากี่นาที

TOEIC Reading Test คือ ข้อสอบพาร์ทการอ่านของการสอบ TOEIC มีจำนวนทั้งหมด 100 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 75 นาที และมีคะแนนเต็ม 495 คะแนน โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ซึ่ง TOEIC Reading Test ไม่ได้วัดเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการอ่านเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษและคำศัพท์อีกด้วย

TOEIC Reading Test สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TOEIC Reading Test ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

Incomplete Sentences (Part 5)

เป็นส่วนที่ต้องเติมประโยคให้สมบูรณ์ ซึ่งข้อสอบจะมีประโยคมาให้ และจะเว้นช่องว่างไว้เพื่อให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักไวยกรณ์ลงไป โดยข้อสอบส่วนนี้จะมีทั้งหมด 30 ข้อ

Text Completion (Part 6)

เป็นส่วนที่ให้เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ ซึ่งส่วนมากแล้วจะมาในรูปแบบของจดหมายทางธุรกิจ หรือบางครั้งอาจเป็นรูปแบบอื่น เช่น ประกาศ, โฆษณา, บทความทางธุรกิจ, จดหมายรับรอง ฯลฯ และเป็นส่วนที่วัดทั้งทักษะด้านไวยกรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ โดยข้อสอบส่วนนี้จะมีทั้งหมด 16 ข้อ

Reading Comprehension (Part 7)

เป็นส่วนของการอ่านเพื่อจับใจความ มีทั้งหมด 54 ข้อ แบ่งเป็นบทความเดี่ยว 29 ข้อ บทความคู่ 10 ข้อ และบทความสามส่วนอีก 15 ข้อ

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Reading Test

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Reading เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะลดปัญหาการทำข้อสอบไม่ทันได้เป็นอย่างดี ใครที่อ่านช้า ทำข้อสอบ TOEIC Reading ไม่ทัน เทคนิคเหล่านี้ก็สามารถช่วยได้

  • เลือกทำพาร์ทสั้น ๆ ก่อน เพราะการเลือกทำบทความยาวก่อน อาจทำให้รู้สึกล้าและเหนื่อยเร็ว หากมีเวลาเหลือค่อยไปทำพาร์ทที่บทความยาว
  • อย่าเสียเวลากับข้อที่เราไม่รู้หรือไม่แน่ใจนานจนเกินไป เพราะนั่นอาจทำให้เราเสียโอกาสในการได้คะแนนจากข้ออื่น ๆ ที่เราอาจจะรู้หรือมั่นใจมากกว่า
  • ฝึกทำข้อสอบเยอะ ๆ เพราะยิ่งทำโจทย์เยอะเท่าไหร่ เราก็ยิ่งวิเคราะห์ข้อสอบได้เร็วมากขึ้นตามไปด้วย และที่สำคัญคือ ต้องจับเวลาเท่ากับการสอบจริงทุกครั้งที่ฝึก เพื่อจะได้รู้ว่าเราทำข้อสอบช้าหรือเร็ว สามารถทำทันเวลาได้หรือไม่

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Reading Test

TOEIC Reading Test เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทั้งทักษะการอ่านและความรู้ด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างข้อสอบของแต่ละส่วน เป็นดังนี้

ตัวอย่าง Part 5 Incomplete Sentences การเติมประโยคให้สมบูรณ์

Part 5 Incomplete Sentences

ตัวอย่าง Part 6 Text Completion การเติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์

Part 6 Text Completion

ตัวอย่าง Part 7 Reading Comprehension การอ่านเพื่อจับใจความและหาคำตอบที่ถูกต้อง

toeic reading part 7 reading comprehension

แนะนำแหล่งฝึกทำข้อสอบ TOEIC Reading Test พร้อมเฉลย

การฝึกทำข้อสอบ TOEIC Reading Test สามารถเริ่มจากการเข้าไปดู Sample Question ได้ที่เว็บไซต์ของ ETS โดยตรง ซึ่งจะมีเอกสารเป็นไฟล์ PDF ให้เราดูตัวอย่างข้อสอบก่อนว่าแต่ละพาร์ทจะออกสอบประมาณไหน โดยจะมีให้ครบทุกพาร์ท และแน่นอว่าตัวอย่างโจทย์เหล่านั้นจะมีเฉลยให้ด้วย นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเตรียมตัวสอบที่สามารถเริ่มได้ง่าย ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ให้เราสามารถเข้าไปลองทำข้อสอบแบบออนไลน์ได้ฟรี แถมยังมีเฉลยให้ด้วย เช่น www.examenglish.com และ www.englishclub.com

ทดลอง เรียน TOEIC Online Free กับ ครูพี่เกด CHULATUTOR

ติวสอบ TOEIC
Related Posts