fbpx

MBA KRU รวมทุกข้อมูลที่ควรรู้ของ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เกริก

MBA KRU
Reading Time: < 1 minute

MBA KRU มหาวิทยาลัยเกริก

ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหากใครไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนกับสถาบันโดยตรง สามารถเลือกเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงเข้าเรียนที่ MBA KRU ของมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งจริง ๆ แล้วที่นี่มีให้เลือกเรียนทั้งแบบปกติเรียนในห้องเรียนกับเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นใครที่สนใจก็ลองสมัคเรียนได้เลย พร้อมช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ดี ๆ อีกมาก ซึ่งหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • แผน ก แบบ ก2 เป็นการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีการสอบปากเปล่าเพื่อวัดความรู้สำหรับทำวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
 • แผน ข เป็นการเรียนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบ แต่ผู้เรียนจะต้องมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมเติมความรู้ พร้อมสอบประเมินซึ่งขึ้นอยู่กับบททดสอบในแต่ละปีว่าเป็นข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

ความพิเศษของการเรียน MBA KRU คือ จะเป็นการเรียนบริหารธุรกิจในรูปแบบของนวัตกรรมธุรกิจ ไทย-จีน-อาเซียน นั่นคือ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งด้านบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วนพร้อมกับทักษะทางภาษาที่เน้นไปด้านภาษาจีนเป็นหลัก ด้วยโลกทุกวันนี้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่เพียงพอกับการใช้งานอีกต่อไป บวกกับประเทศจีนเองกำลังขยายอำนาจเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในเศรษฐกิจโลก ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับผู้เรียนทุกคนได้มากขึ้นกว่าเดิม

ในด้านของการเรียนแบบออนไลน์ หรือ E-Learning ถือเป็นอีกรูปแบบที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับคนไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกไปเรียนกับทางสถาบันโดยตรง ซึ่งหลักสูตร MBA KRU นี้ได้มีการเปิดให้เรียนง่าย ๆ ให้อารมณ์แบบเดียวกับการเรียนในห้องปกติ บทเรียนต่าง ๆ ถูกทำให้เหมือนกับตอนสอนในห้องจริงทุกอย่าง ในลักษณะของ Virtual Classroom อีกทังยังเต็มไปด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อมูลต่าง ๆ กับผู้สอนและเพื่อน ๆ ร่วมชั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม อีกความพิเศษคือ เมื่อมีแบบทดสอบก็ทำได้ทันที เป็นการประเมินผลโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถาบัน ผู้สอนจะมีการสร้างกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อเสริมทักษะในด้านการเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย

มีหลาย ๆ คนที่สงสัยว่าหากเลือกเรียน MBA KRU แล้วจะสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง ก็ได้มีการรวบรวมมาเพื่อให้เข้าใจและมองเห็นอนาคตของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีความต้องการทำงานในแบบที่ชื่นชอบ

 • ตำแหน่งผู้บริหารด้านการค้า การลงทุน ระหว่างไทย จีน และกลุ่มประเทศอาเซียน
 • ตำแหน่งผู้บริหารองค์กรในด้านการนำเข้า ส่งออกระหว่างไทย จีน และประเทศกลุ่มอาเซียน
 • ตำแหน่งผู้บริหารการตลาดต่างประเทศ กลุ่มผู้บริหารในสถาบันทางการเงิน สินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ
 • ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือผู้บริหารในองค์กรภาครัฐต่าง ๆ
 • นักวิชาการ ที่ปรึกษา อาจารย์ วิทยากรในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ตำแหน่งผู้บริหารเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพขององค์กร
 • ตำแหน่งผู้บริหารในด้านการวิจัย การตลาด พัฒนาธุรกิจในกลุ่มไทย จีน อาเซียน
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวในตำแหน่งผู้บริหาร
 • นักวางแผนกลยุทธ์ การสร้างนโยบาย และจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ

ภาพรวมของการเรียนที่ MBA KRU จึงไม่ใช่แค่ความรู้ในส่วนของบริหารเพียงอย่างเดียว เพราะจะเห็นว่ามีเรื่องภาษาและประสบการณ์อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แม้จะเป็นการเรียนในลักษณะออนไลน์ แต่ความรู้ที่ได้ต้องบอกว่าหนักแน่น เข้มข้นเหมือนเดิม เพราะรูปแบบการสอนลักษณะนี้ก็ยังคงติดต่อกับผู้สอนหรือเพื่อน ๆ ได้เช่นเดิม ดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นกังวลใจในเรื่องดังกล่าวเลย ขณะเดียวกันยังได้รับความสะดวกที่ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ลดภาระทางการเงินที่ต้องเสีย ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนให้เป็นตามที่ตนเองคาดหวังมากขึ้น

MBA KRU
MBA KRU

สมัครเรียน MBA KRU ทำอย่างไร

แม้จะเป็นการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ผู้ที่สนใจสมัคร MBA KRU ก็จำเป็นต้องรู้วิธีคร่าว ๆ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดจนทำให้เสียโอกาสในการเข้าเรียนตามที่ตั้งใจเอาไว้

 • คลิกเข้าไปยัง http://online.krirk.ac.th/mba/
 • แถบด้านบนขวามือคลิกเลือก “สมัครเรียน”
 • เมื่อกดเข้าไปแล้วให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
 • เลือกรูปแบบของการเรียนที่ตนเองต้องการ พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ที่ทางสถาบันกำหนดให้ครบ
 • ตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นกดสมัครได้ทันที
 • พิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อนำไปจ่ายเงินกับธนาคารที่ระบุสำหรับสมัครเข้าเรียนในลำดับต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA KRU

อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจสมัครเรียน MBA KRU ลองมาเช็คคุณสมบัติของตนเองสักนิดว่าพร้อมสำหรับการเข้าเรียนที่นี่หรือไม่ หากยังขาดส่วนใดอยู่จะรีบจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย เพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าเรียนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยที่เรียนมา แต่ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
 • หากมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS , TOEFL, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA KRU

ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกเรื่องที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด เพื่อจะได้ประเมินความพร้อมของตนเองให้ดี ไม่มีปัญหาด้านการเงินภายหลัง ซึ่งค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของ MBA KRU แบ่งออกดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายทั้งแผ่นการเรียนแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 139,000 บาท
 • แบ่งจ่ายรายเดือนได้เดือนละ 10,000 บาท
Related Posts