fbpx

MBA KMUTT

MBA KMUTT
Reading Time: 2 minutes

MBA KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ปกติหากพูดถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มจธ.) คนส่วนมากมักนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์กันเยอะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะที่นี่มีชื่อเสียงในด้านนี้มาอย่างยาวนาน แต่สำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาโทก็มีหลักสูตร MBA KMUTT เปิดให้ได้เข้าเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะอยู่ในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดังนั้นใครที่อยากมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นไม่ควรพลาดเด็ดขาด โดยทางสถาบันแยกออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

 • MBA KMUTT สาขาวิชาการจัดการ มีแนวทางสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีวิชาชีพสูง มีจริยธรรม คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่รับรองโดย ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เลือกเรียนได้ทั้งวันธรรมดาช่วงเย็น และวันเสาร์-อาทิตย์
 • MBA KMUTT สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม มีแนวทางในการผลิตผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าใจในเรื่องบริหารธุรกิจ สามารถยกระดับความสามารถ ความเข้มแข็งต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ผ่านการรับรองโดย ก.พ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย เป็นพนักงานของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจตำแหน่งผู้บริหารชั้นต้น รวมถึงพนักงานอาวุโสในทุกฝ่าย เช่น การตลาด, พัฒนาธุรกิจ, การผลิต, บุคคล, การเงิน, กลยุทธ์, บริหารความเสี่ยง เลือกเรียนได้ทั้งวันธรรมดาช่วงเย็น และวันเสาร์-อาทิตย์
 • MBA KMUTT สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีแนวทางในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเอาความรู้ที่ได้มาใช้แก้ไขกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ได้จริง เพิ่มระดับความสามารถในด้านการแข่งขันของเมืองไทยอย่างยั่งยืน จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่รับรองโดย ก.พ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีจากต่างประเทศที่มีการรับรองคุณภาพการศึกษาจากองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ เช่น EQUIS, AACSB, AMBA ฯลฯ แผน ก เรียนในวัน-เวลาราชการปกติ แผน ข เลือกเรียนได้ทั้งวันธรรมดาช่วงเย็น และวันเสาร์-อาทิตย์

ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อ MBA KMUTT ตามหลักสูตรต่าง ๆ นั้นอยากแนะนำอาชีพที่เหมาะสมเพื่อจะได้ใช้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า และช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างดีเยี่ยม

 • MBA KMUTT สาขาวิชาการจัดการ เหมาะกับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจสารสนเทศ การสื่อสาร, ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม / พนักงานภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในระดับผู้บริหารชั้นต้นถึงชั้นกลาง รวมถึงพนักงานอาวุโสในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนใจ
 • MBA KMUTT สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจด้านการผลิต บริการ การค้าระหว่างประเทศ / พนักงานภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในระดับผู้บริหารชั้นต้น รวมถึงพนักงานอาวุโสในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนใจ
 • MBA KMUTT สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เหมาะกับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน / พนักงานภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ บริษัทไทย ต่างชาติ สถาบันการเงิน ตำแหน่งผู้บริหารชั้นต้น รวมถึงพนักงานอาวุโสในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น คลังสินค้า, ผลิต, จัดซื้อ, นำเข้า-ส่งออก, โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, วางแผน / ครู อาจารย์ พนักงานของรัฐและเอกชนจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
mba kmutt
mba kmutt

สมัครเรียน MBA KMUTT ทำอย่างไร

สำหรับขั้นตอนในการสมัครเรียน MBA KMUTT สำหรับคนที่สนใจไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ใช้เวลาไม่นาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์กับผู้สมัครมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th
 • กรอกใบสมัครตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
 • พิมพ์ใบชำระเงินพร้อมนำไปชำระกับธนาคารที่กำหนด
 • ยื่นส่งหลักฐานการสมัครได้ทั้งช่องทางออนไลน์, ไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเอง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา / สำเนาใบเสร็จการชำระเงิน / รูปถ่าย 3 x 4 นิ้ว 1 รูป / หนังสือรับรอง บศ.2 ทั้งหมด 2 ท่าน (ได้ทั้งอาจารย์ที่เคยสอน หรือหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา / เอกสารอื่น ๆ ที่สาขาได้กำหนดเอาไว้
 • เมื่อยืนยันเรียบร้อยให้รอสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนกันต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA KMUTT

การตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้พร้อมก่อนสมัคร MBA KMUTT จะช่วยให้ไม่เกิดการเสียเวลา อีกทั้งผู้รับสมัครยังสามารถพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วย โดยข้อมูลคร่าว ๆ ของสิ่งนี้คือ

 • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หากเป็นในไทยสถาบันต้องผ่านการรับรองจาก ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนต่างประเทศสถาบันต้องผ่านการรับรองจากองค์กรที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • ทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าเรียน MBA KMUTT ได้
 • หากมีคะแนนสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP จะได้รับการพิจารณามากกว่าปกติ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA KMUTT

เรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญสำหรับคนที่คิดจะเข้าเรียน MBA KMUTT เพื่อการเตรียมตัวที่พร้อมมากยิ่งขึ้นจึงจะแนะนำค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนกว่าเดิม

 • สาขาวิชาการจัดการ ค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท / ภาค, ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดหลักสูตรราว 265,000 บาท / คน
 • สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท / ภาค ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดหลักสูตรราว 235,000 บาท / คน
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท / ภาค, ค่าลงทะเบียน แผน ก 2 หน่วยกิตละ 1,500 บาท แผน ข หน่วยกิตละ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดหลักสูตร แผน ก 2 ราว 179,000 บาท แผน ข ราว 217,000 บาท
Related Posts